Zoektocht naar Tyrannosaurus rex

29 april 2013 door Nina Bergh

Twee fossielendeskundigen van het nationaal natuurhistorisch museum Naturalis gaan in Amerika opzoek naar de overblijfselen van een Tyrannosaurus rex. De mogelijke vondsten krijgen een plek in het Leidse museum.

De expeditie gaat maandag van start in de staat Wyoming en wordt begeleid door een Amerikaanse expert van het Black Hills Instituut. Op één locatie zijn al eerder fossiele botjes van de voet van een dinosaurus gevonden. Mogelijk zijn op deze plek meer resten van het skelet aanwezig.

De kans op het vinden van een volledig Tyrannosaurus rex skelet is nihil. In totaal zijn er op enkele tientallen plaatsen losse botten gevonden, maar nooit eerder een volledig dier. Het is de bedoeling dat de vondsten in 2017 in het vernieuwde museum worden geëxposeerd.

Specialisten Amerika

Meer Amerika.nl

Sponsors