Laatste zoektocht naar overlevenden in Oklahoma

22 mei 2013 door Nina Bergh

De zoektocht naar overlevenden van de tornado in Oklahoma is bijna afgerond. Maandagmiddag raasde de wervelstorm over de voorsteden van Oklahoma City en liet daarbij een spoor van vernieling achter.

Woningen werden met de grond gelijk gemaakt. Auto’s, bomen en brokstukken werden de lucht in geslingerd. De tornadowaarschuwing kwam slecht vijftien minuten voor aankomst. Bewoners van de getroffen stad hadden daardoor nauwelijks tijd om een veilig onderkomen te vinden.

De brandweerchef in het gebied laat weten dat dinsdagmiddag alle beschadigde gebouwen al minimaal één keer zijn doorzocht. Om zeker te weten dat er geen overlevenden meer onder het puin bedolven liggen, wordt iedere plek drie keer doorzocht.

Het dodental is flink naar beneden bijgesteld en staat inmiddels op 24 mensen. Eerder werd er gesproken over ruim honderd doden.

De inwoners van Oklahoma zijn gewend aan de dreiging van tornado’s. Huizen worden er standaard gebouwd met schuilkelder. Toch is het maar zelden dat een wervelstorm een hele stad verwoest.

Specialisten Amerika

Meer Amerika.nl

Sponsors