9 februari 2012 - 19 februari 2012

9 februari 2012 - 19 februari 2012

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

19 februari 2012

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

De kift van de roddelkrant

Het is nogal amusant om de wakkere regeringskrant te zien fulmineren tegen de NRC omdat die toevallig wel een journalist in Innsbruck had die toevallig ook nog een neurochirug bij zich had. Privé informatie, zegt de Telegraaf. Wat een gotspe! Alsof dit roddelkrantje en Cruijff vehikel zich iets gelegen laat liggen aan privé. Zou het de kift zijn? De Telegraaf is er altijd als de kippen bij om mensen die ter plekke bij een ramp of schandaal op te roepen om te reageren. Dit keer niet. Geen scoop. Wat zielig voor Sjuul.

De Volkskrant heeft geen mening meer en is daardoor spreekbuis geworden - van de PVV

Waarom zou de PVV adverteren in de Volkskrant? Om te provoceren. Dat is gelukt. Eerder deze week kneutelde een redacteur nog over het abonnement (drie zelfs) dat de fractie op de Volkskrant zou hebben. Dat verbaast niet. De provocateur moet weten waar te werk te gaan. Bovendien is de Volkskrant de enige krant die de opinies van Wilders plaatst.

Want Wilders is eigenlijk een fan van deze Volkskrant. Hij krijgt er al zijn schotschriften geplaatst omdat de redactie van de opiniepagina meent dat ze een andere kant van een discussie vertegenwoordigen terwijl het niet anders is dan onbetaalde advertenties voor de PVV (of provocaties, maar misschien zijn de Volkskrantlezers inmiddels zo veranderd dat ze niet geprovoceerd meer raken). Remarque zet zijn treurige hoofdredacteurschap voort (ondertekende editorals geven aan dat de krant als krant geen mening meer heeft maar alleen individuen onderdak biedt die een mening hebben) met een rechtvaardiging voor het plaatsen van de advertenties van de PVV over hun meldpunt.

Hellend vlak, vindt de hoofdredacteur als we advertenties op politieke inhoud gaan waarderen. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Wat als de PVV de meningen van Wilders over landgenoten met een andere geloof of met een andere dan Venlose of Indische achtergrond eruit haalt en oproept tot haat? Wat als de haat iman een advertentie plaatst? Haat iman, haat fractieleider, ach Remarque kijkt er niet van op.

Ik ben van de vrije meningsuiting en vind daarom dat die haat imam en de haat leider een recht van vrije meningsuiting hebben. Maar waarom kun je als krant niet beslissen dat je sommige adverteerders of sommige advertenties niet wilt hebben? Wat een onzin. Dat de Volkskrant tegenwoordig geen mening meer heeft, is één ding. Dat ze zich daarmee laat gebruiken door iemand die wel een mening heeft, dat is treurig. Ik heb mijn abonnement al lang geleden opgezegd, hopelijk volgen er nog wat mensen deze week. Een krant staat ergens voor, het is geen openbare plakpaal van opinies. Remarque begrijpt dat niet.

Gerommel in de onderbuik

Niks mis met de onderbuik-analyse van van Wilders. Hij weet altijd wel wat nieuws te vinden om de woede van de kwaaie kleine burger te kanaliseren. En volkspolsmeter De Hondt pikt het natuurlijk feilloos op. Niets van aanttrekken (ik weet het, net als Bas Heijne gisteren zijn ook de mensen die oproepen om Wilders te negeren, zoals ikzelf, natuurlijk in zijn straatje aan het spelen). De hitstanden kunnen we negeren. Niet Wilders is het probleem, Rutte en Verhagen zijn dat met hun superachterkamersessies. Volgende week maken de Grieken, de Oosteuropeanen, Beatrix (niet een foutje van Wilders maar oprechte woede, eigen onderbuik) weer plaats voor de gulden als heilzaam middel aan de horizon. Laat maar schuiven.

Niet de problemen van de PvdA. En het CDA. Het midden is aan het verdwijnen omdat het geen lef heeft. Niet bereid is om te verdedigen waar het voor staat of zich door Maxime Verhagen en andere plucheplakkers laat meeslepen. Cohen kunnen we negeren. Hij is afgebrand, uitgewerkt of, beter gezegd, hij werkte nooit. Eerst visie dan poppetjes. Monash heeft groot gelijk als hij het poppenkast noemt maar daar schiet niemand wat mee op.

18 februari 2012

Een flutparlement

Het is beschamend dat een Nederlands parlement iemand het recht op vrije meningsuiting probeert te ontzeggen. Ook al is het een haat imam. Onze eigen haat politicus behandelen we ook niet zo, toch? Martijn van Dam, een van de conservatieven in de PvdA, vond het ook nog nodig om er een brief over te sturen. Treurig.

Ik hoorde gisteren bij het Oog Tofik Dibi verslag doen van zijn debat met de imam in de Balie, waar ze wel het lef hebben om dit te organiseren. Ongelooflijk goed deed Dibi dat. De rest van de kamer, de lafhartigen, zouden een voorbeeld aan hem moeten nemen.

Wanneer vertrekt Cohen?

De parlementaire loopbaan van Job Cohen is ten einde. Cohen is niet simpelweg aangeschoten wild, hij is dood wild.

Hij is niet in staat gebleken om de PvdA een gezicht te geven dat op zich kan staan en in verhouding tot andere partijen. Begin van het jaar was de PVV het doelwit, daarna de SP. Hij zou hen bevechten. Maar waar de PvdA dan voor stond, dat was minder duidelijk. Sterker, niemand had daar enig idee over.

De email van Frans Timmermans lezend denk ik dat hij er wel een idee over heeft en dat loopt aardig parallel met wat ik er zelf van vind. Als Timmermans deze discussie binnen de partij niet kan voeren of een buitenbeentje is, dan ziet het er slecht uit voor de PvdA. Maar hoe het ook zij, een nieuwe leider is onvermijdelijk.

Dat wordt uiterst lastig. Als hij uit het parlement moet komen, moet het iemand zijn die een fractie kan leiden, kan vormgeven maar hij hoeft niet per se ministeriabel te zijn, laat staan een potentiële premier. Houdt nou eens op met als kamerlid alleen maar te willen doorschuiven naar een bestuursfunctie. Dat is een van de problemen van de PvdA en van veel andere partijen, inclusief de oppositie.

Het moet ook niet een prima donna zijn. Niet Plasterk dus. De NRC had een handzaam lijstje van kamerleden - waarvan ik een behoorlijk aantal niet kende, maar dat is tegenwoordig niet zo vreemd meer want fracties bestaan uit roeptoeters en werkbijen. Mijn indruk is dat alleen Dijsselbloem het juiste profiel heeft.

17 februari 2012

Ramdas dood

Shit, Anil Ramdas overleden. Hij zat dit najaar nog bij een van mijn middelbare schoollezingen , mede georganiseerd door zijn dochter en schreef daarover in de NRC. Het kan zo maar gebeuren.

Tim Krabbé had een biefstukje clembuterol gegeten

Ik zag gisteren de boekpromo van Tim Krabbé in DWDD. Mooie boekjes over wielrennen schreef hij, maar blijkbaar heeft hij er een lastige stimulerende middelen verslaving aan over gehouden. Hij stond stijf van de opwinding en ratelde maar door. Ik geloof best dat hij als enige in de wereld het echte verhaal achter Columbine heeft gevonden, gefeliciteerd en nu terug naar de afkick kliniek. Naderhand zat hij op de tribune zijn best te doen te pretenderen dat ook andere onderwerpen dan hijzelf interessant waren. Lukte niet.

Achterkameronderhandelingen: CDA verliest, PVV wint niet; Verhagen blijft

Natuurlijk gaat het CDA straks een miljard minstens inleveren op ontwikkelingshulp. Ben Knapen zal er niet om aftreden en Maxime Verhagen, die dit kabinet overeind moet houden om zijn baan te behouden, zal er geen traan om laten. De VVD geeft er niets om. De echte vraag is hoe de belangenbehartigers van de VVD hun draai over de hypotheekrentesubsidie voor de hoge inkomens gaan maken. Wilders kan straks zeggen dat hij weliswaar zijn belofte niet heeft gehouden maar er een prijs voor gekregen heeft. Het CDA kan niet breken op ontwikkelingshulp - nu blijkt maar weer waar hun lafheid over Mauro hen toe veroordeeld heeft. Ze moeten een sociaal onderwerp vinden waar Wilders dwars ligt en dat zal nog niet meevallen. De PVV aanhang brokkelt af omdat ze geen heil zien in dit voor-alles-bezuinigen achterkamertjes kabinet, maar het CDA zal er niet van profiteren.

En de PvdA? Het ziet er slecht uit voor Cohen en daarmee ook voor de partij. Spekman kan roepen wat hij wil maar een eigen geluid heeft de PvdA helemaal niet, en we zijn toch al ruim een jaar bezig met dit onheilzame kabinet. Hoe lang moet dat gaan duren? Leiding uit de fractie? Geen potentiële premiers daar, maar laat Cohen een les zijn: de politieke leider hoeft niet per se minister president te kunnen of willen worden. Er is altijd nog Wouter Bos. Over een paar jaar wil die wel. Tussentijds dan maar Dijsselbloem of toch Timmermans? Als het maar iemand is die ophoudt met pr flauwekulletjes en programmatisch orde schept en bovenal, het verhaal vertelt.

Ganging up on Gingrich

Ach, wat vervelend nou. Niemand wil debatteren met Gingrich in Georgia, zijn oude thuisstaat. Niet zo vreemd als je erover nadenkt. Laf misschien maar wie herinnert zich dat over twee weken nog? Meer op elections2012.nl

Brooks voor Santorum en de bisschoppen

Wie de in house conservatieve columnist van de New York Times, David Brooks, de afgelopen maanden heeft gevolgd zal het niet echt verrassen: hij is gefascineerd door Santorum. Of beter gezegd, door diens katholieke sociale leer. Brooks schuurt steeds meer aan tegen een samenleving waarin op hol geslagen individualisme en egoïsme wordt getemperd door een moreel gevoel van civic duty. Vandaar dat hij het licht absurdistisch werk van Charles Murray - sterk in de observatie, matig in de analyse, absurd in de oplossing - ineens het allerbelangrijkste van het jaar vindt.

Santorum past daarin, of beter gezegd, Rerum Novarum en Quadragessimo Uno, de katholieke encyclieken die de sociale verhoudingen regelen - een poging om klassenstrijd irrelevant te verklaren uit respectievelijk 1890 en 1931. De basis voor ons poldermodel, zoals Maxime Verhagen onlangs in zijn volle onmacht probeerde uit te leggen. Brooks houdt daarvan. Dat hij dan ook de zwaar absurdistische katholieke nonsens over voorbehoedsmiddelen mee moet nemen, vindt hij niet erg. In goed katholieke traditie houdt niemand zich er namelijk aan.

Dat is de diepere grondslag van het gedoe over Obama's weigering om katholieke werkgevers aan hun mensen geboortebeperkingsmethodes te laten opleggen (Maureen Dowd verklaarde leuk dat periodieke onthouding zo fijn werkte, zij was er een resultaat van). De Republikeinen en de politieke bisschoppen die nu openlijk campagne voeren tegen Obama - blijkbaar hebben ze nog geld over na hun schadevergoedingen aan slachtoffers van de kerk - doen net of het hier om de staat gaat die gelovigen wat oplegt. Het is precies omgekeerd, het is geloof dat burgers wat oplegt en die dat doet precies omdat die burgers, overgelaten aan hun eigen geweten, zich niet aan die regels zouden houden. De kerk dwingt mensen kosten te maken om hun regels te overtreden als ze werken voor een katholieke instelling of per ongeluk in een katholiek ziekenhuis belanden.

Dit soort dwingelandij wilde Obama voorkomen en terecht, maar hij is tot een halve terugtocht gedwongen. Zijn alternatief maakt weinig verschil omdat de bisschoppen hun prooi hebben geroken en lekker blijven doorbijten. Ik blijf het onwaarschijnlijk vinden dat deze social issues een onderwerp gaan worden in de campagne. Misschien dat in een aantal van de Republikeinse staten de conservatieven er extra opgewonden van raken maar daar geldt, net als voor Santorum in het algemeen, dat die kiezers niet de uitslag bepalen.

Ondertussen vindt ik Santorum ook interessant om die redenen (niet aantrekkelijk). De sociale leer van de katholieke kerk doet een conservatieve Republikein nog tegen een paar andere grenzen aanlopen die menig vrije markt aanhanger niet zullen bevallen. Ik wacht die confrontatie met spanning af, al zou het me verbazen als Obama en Santorum een debat gaan voeren over de fijne puntjes van katholiek corporatisme.

Wat te denken van Brooks? Hij is zwaar teleurgesteld in Obama omdat die allemaal kleine stapjes neemt, net als Clinton na de obstructie van de Republikeinen in 1994. Ik vraag me af wat hij wil, Brooks dan. Een alomvattend programma dat de overheid de samenleving serieus laat verbeteren? Wel, aardig op pagina 2 van de Trib vandaag een column waarin een gesprek met de financier van Santorum wordt afgedrukt. De les daarvan heeft niets met katholieke sociale leer te maken maar met anti-overheidsdenken van rijke egoïsten die zich niet realiseren dat publieke voorzieningen de basis waren voor hun rijkdom. Ze doen net alsof de samenleving niets te maken heeft met hun rijk worden - deze man vindt zelfs dat mensen als Gates en Jobs beloond moeten worden door de overheid. Benieuwd wat Brooks van dit sociale denken maakt.

16 februari 2012

Een lamme oppositie, de leegheid van de PvdA

Het is het kenmerk van een partij in de problemen en zonder koers, dat ze bakkeleien over de koers. Het interview van Spekman en Cohen vertelde weinig behalve dat ze zich door de SP niet de kaas van het brood lieten eten. Het probleem is dat ze geen kaas hebben. Ze staan nergens voor. Ik geloof nog steeds dat Cohen een uitstekend premier zou zijn maar hij zal het nooit worden. Het probleem van de PvdA is niet dat ze onvoldoende de modder in gaan met Wilders, of dat Roemer hen aftroeft. Het probleem is dat de partij niets te bieden heeft. Niet voor links en niet voor rechts in het midden. Frans Timmermans is een potentiële leider van de PvdA - en hij zou niet de slechtste zijn - en in die context moeten we zijn email excercitie zien. Maar het blijft treurig: Nederland heeft het ergst mogelijke kabinet, in het zadel gehouden door een opstoker die dol is op achterkamers. En waar is de oppostie? D66, PvdA en Groen Links hebben niets te bieden.

Obama's verkiezingsmanifest

De begroting die Obama woensdag indiende is een verkiezingsmanifest. Hij geeft aan hoezeer de Republikeinen zich in een hoek geverfd hebben: ze zitten op alle belangrijke terreinen verkeerd. Obama durft ronduit uit te komen voor belastingverhogingen, want hogere belastingen voor de rijken zijn nu alles behalve taboe, het is normaal gesprek van de dag geworden. Investeringen in infrastructuur betekenen meer overheid - anders doet niemand het namelijk - en ook hier is het tij gekeerd. Instortende bruggen, waardeloze vliegvelden en in het algemeen kreupele publieke voorzieningen: je kunt er campagne mee voeren.

Obama laat het begrotingstekort teruglopen tot rond de 1000 miljard in 2017 maar dat kan nog verbeteren als de Bush belastingverlagingen aflopen of de VS eindelijk eens werk maakt van een belastinghervorming die niet alleen de superrijken laat betalen maar ook een landelijke BTW invoert. Dat zal nog veel voeten in aarde hebben omdat Democraten dat, onterecht, zien als een regressieve belasting en de Republikeinen ideologisch tegen alles zijn wat Europa ooit heeft gedaan, inclusief BTW invoeren.

Het is significant dat Obama deze begroting durfde in te dienen. Hij zal verworpen worden door de Republikeinen - Paul Ryan maakte al weer bijzonder onverstandige geluiden - wat Obama in staat stelt zijn verstandige voorstellen te contrasteren met het obstructiegericht congres. Hij ligt op koers. Oppassen voor overmoed.

Nieuwe baas Wereldbank

Robert Zoellick wil in juni niet worden herbenoemd als president van de Wereldbank. Het stelt Obama in staat om iemand te nomineren (de Wereldbank wordt meestal geleid door Amerikanen, het IMF door anderen) ook al zou het misschien goed zijn om ook een andere nationaliteit aan bod te laten komen. Genoemd worden Lawrence Summers en Hillary Clinton. Summers lijkt me onwaarschijnlijk. Hij is een hork en een slechte manager, heeft dat in het Obama Witte Huis nog eens onderstreept. Clinton lijkt me oprecht moe en hoewel het een mooie baan is, weet ik niet of ze dat wel wil. Ze zou het kunnen en het zou mooi zijn als zowel het IMF als de Wereldbank een door een vrouw beleid worden.

Die rare Mormonen toch

Lastig nieuws item voor Romney gisteren: Mormonen dopen de ouders van Simon Wiesenthal. Postuum, want zo doen Mormonen dat. Laat ik niet proberen uit te leggen welke rare kronkel Mormonen actief maakt in het wederdopen van dooie voorouders, maar enkel vaststellen dat dit soort nieuws over de poppenkast aspecten van een toch al suspect geloof Romney niet goed uitkomt. Sowieso dreigen de Republikeinen met Romney en met überkatholiek Santorum een geloofs doos van Pandorra open te maken die nog wel eens slecht kon uitpakken.

Schooluitval laat zien dat we een landelijk jongerenprobleem hebben

Het kabinet slaagt er niet in school uitval te beperken tot de aantallen die zijn afgesproken als doelstelling. Er zijn nieuwe maatregelen nodig en ik verwacht niet dat Rutte in zijn gezellige achterkamergesprekken met Wilders daar steun voor krijgt. Maar de subtekst van het nieuws was veel interessanter. Waar zitten de grote problemen, dat wil zeggen, waar neemt het aantal schoolverlaters weer toe: in Drenthe, Overijssel en Limburg. Precies die regio waar autochtone kansarme jongeren in de problemen komen en hun heil zoeken in de zuipketen. Het onderstreept een stelling die ik al heel lang verdedig: wij hebben in Nederland geen allochtoon jongerenprobleem, laat staan een Marokkaans probleem, maar we hebben een gigantisch jongerenprobleem - zonder bijvoegelijk naamwoord. Van de zuipers in Volendam en de Achterhoek, tot de cokesnuivers in Urk en de slecht Nederlands sprekende Oost-Zuidlimburgers, tot de blowende gymnasiasten en de dertienjarige meisjes die een alcoholvergiftiging oplopen: het is een landelijk, maatschappijbreed probleem.

15 februari 2012

De Grote Leider van D66 is ook aan zijn uiterste houdbaarheidsdatum toen

Als je eenmaal een trucje ontdekt hebt, is het moeilijk om daar weer vanaf te komen. Alexander Pechtold werd groot, gedeeltelijk, door zich te richten tegen Wilders, namens beschaafd Nederland. Het andere deel was dat hij inderdaad, na een mislukt ministerschap, een interessant kamerlid bleek. Dat hadden weinigen verwacht (misschien hijzelf ook niet).

Het eerste jaar van Wilders opjagen (nou ja, Wilders negeerde hem, maar het gaf Pechtold krediet) was dat nog leuk en nuttig, daarna werd het steeds vervelender. En als een ware verslaafde aan zijn eigen succesnummer en volgens het geijkte patroon dat politici altijd te lang blijven of te lang met hetzelfde bezig blijven, is zijn boekje over Henk en Ingrid een zelfingenomen lezing namens weldenkend Nederland, met in de tussenliggende regels opmerkingen van de vermeende Henk en Ingrids.

Het is een interessante terzijde in het volgende hoofdstuk van de neergang van D66. Nee, okay, het is nog niet zover, maar het patroon zou leden en kiezers zenuwachtig moeten maken. Een one man show - kent u ook andere woordvoerders van D66? Nee, dacht ik al, Pechtold haalt alles naar zich toe. In die inmiddels vijf jaar van zijn leiderschap is er niet één, letterlijk niet één ander die mensen met D66 kunnen identificeren. Ja, Boris van der Ham maar die was er al veel langer en is autonoom funcionerend kamerlid die gewoon zijn gang gaat.

Weet u waar D66 voor staat - behalve invulwoorden als pragmatisch, vrijzinnig en radicaal in het midden? Nee, dacht ik al. De PVV heeft een Grote Leider en, ik geef toe, het is een gotspe, D66 heeft er ook een. Mijn favoriete uiting daarvan (één uit velen) was toen Joris Backer, nu Eerste Kamerlid voor D66, zijn kandidatuur toelichtte. Backer, overigens prima op zijn plek als Eerste Kamerlid (en mogelijk een goed woordvoerder als hij mocht van de baas), schreef dat hij zowel in 2006 als in 2009 het programma had geschreven 'voor Alexander Pechtold'. Niet voor D66, nee, voor Pechtold. Niemand die er zich aan stoorde.

En ik heb het al vaker opgemerkt, maar het past ook in deze contekst en het mag omdat het straks gevolgen gaat hebben: de Van Mierlo clan binnen D66 houdt de gelederen mooi gesloten als het om echte macht gaat. Pechtold, Van Eygelshoven (voorzitter), Backer, Van Boxtel, Thom de Graaf, Gerard Schouw: ze komen allemaal uit de Van Mierlo vleugel. Zij houden Den Haag gesloten. Okay, dat zal moeilijker worden naarmate er meer succesvolle wethouders komen en anderen in D66 die een functie bekleden, maar puur als lid hebben ze geen invloed. En buiten hun posities, zijn ze niet zichtbaar. Daar helpt ook niet aan mee dat D66 zich door inhoudelijk disfunctioneren en persoonlijke vetes in Amsterdam buitenspel heeft gezet.

Het zijn allemaal factoren die in het verleden D66 naar de ondergang leidden. Misschien ben ik de enige gek die dat ziet, het Van Mierlo syndroom van een op één persoon gerichte partij die staat of valt met die leider, in D66 kringen hoor ik er weinig over misschien omdat in de De Hond fantasieën de zetels binnenstromen. Daarbuiten beginnen meer mensen de zwakheid van deze positie te zien.

Kuitenbrouwer merkt het vanavond nog een keer op in de NRC al zegt hij het niet zo scherp: Pechtold heeft zijn houdbaarheidsdatum als anti-Wilders stem ruim overschreden. Een ander product is er niet. Kuitenbrouwer scherpt alleen maar aan wat ook voor anderen en al veel langer zichtbaar is. Als ex D66 lid heb ik enige aarzeling om dit op te schrijven, het kan allicht rancuneus overkomen. Ik weet dat sommigen dat vinden. Maar laat ik daarvan zeggen dat ik goede redenen had om mijn lidmaatschap op te zeggen en daar was dit er een heel belangrijke van.

Ik kreeg toen van een paar mensen van binnenuit respons, maar omdat die een functie bekleedden, ging dat niet verder dan dat. Verder was de reactie bepaald lauw, eerlijk gezegd, en niemand interesseerd het veel dat ik opzegde (een soortgelijke reactie kreeg de ex-voorzitter van Amsterdam die ook zijn redenen had om te vertrekken). Enfin, het zal wel blijken. Misschien heb ik het helemaal verkeerd en komt er nog eens een mooi programma met een grondslag en een voorspelbare stellingname, daarop gebaseerd. Of misschien gaat D66 gewoon met de VVD regeren en verliest het weer alle aanhang. Been there, done that.

Terzijde: Jan Kuitenbrouwer meldt in de NRC dat hij nooit een Henk en Ingrid tegenkomt. Hij laat na te vermelden dat hij in het Gooi woont en dat dus geheel voorspelbaar is. Een weekendje Limburg zou wonderen doen.

Enquete over HSL contract

We hebben al een parlementaire enquete gehad naar de oplichterij van de HSL en de Betuweroute ('er gaat geen schop de grond in zonder private financiering', zei Maai-Weggen). De conclusie was hard voor het parlement. Ze hadden zich beet laten nemen - en hadden zelf fe kosten verhoogd door toeters en bellen. De conclusie was nog harder voor de uitvoerders van de projecten, daar heerste incompetentie en naijver. Enfin, nu zou het parlement zichzelf wel weer eens mogen onderzoeken. Hoe zat het ook weer met die controlerende functie? Het contract van Schiphol en de NS, het Frya consortium, was doorgestoken kaart. Iedereen wist het. Ook het parlement die dat moest goedkeuren - althans ik neem aan dat ze daar iets over moeten zeggen, en anders, zouden ze eens vragen kunnen stellen als het er werkelijk toe doet?

De NRC man in Amerika of de Republikein in Brussel?

Fijn dat de NRC een nieuwe correspondent in Amerika heeft. Derk Jan Eppink heeft een uniek inzicht in wat de Amerikaan beweegt. Ik kan niet wachten tot hij op 7 november uitlegt waarom al die kwaaie en ontevreden Amerikanen de incompetente Obama zo massaal hebben herkozen. Nu ik er over nadenk, zou het Super Pac van Romney tot Brussel reiken? Zou me niet verbazen.

13 februari 2012

Duiken als het er op aankomt

Laf hoor. Rutte/Wilders bestaat dankzij de PVV. Net doen of wat de PVV doet of zegt niet relevant is voor die regering, is duiken voor je eigen verantwoordelijkheid. En ja, Wilders deed het ook al met Turkije en doet het regelmatig met etnische Nederlanders. Hopelijk krijgt Rutte in Europa de wind van voren over ons vreemde arrangement. Wat is er eigenlijk op tegen om als premier van alle Nederlanders te zeggen dat hij dit een verwerpelijke actie vindt? Niet mijn premier, die Rutte.

Romney blijft sukkelen

Ik schreef al eerder dat het nog niet zo gemakkelijk zal worden voor Romney om zijn (tweede) thuisstaat Michigan te winnen, ook al moet hij dat volgens de verwachtingen. De voorverkiezingen daar op 28 februari, in de aanloop naar Super Tuesday, krijgen nu ineens een nieuwe zwaarte. Santorum gaat serieus proberen om Romney in Michigan een blauw oog te bezorgen. De commentaren dat Romney na zijn nipte overwinning in Maine weer op koers ligt voor de nominatie, lijken me onzin. Het was krap (ongeveer 130 stemmen) en dat geeft aan hoe weinig populair hij is.

Waarom moet Romney Michigan winnen, volgens de verwachtingen? Hij is er geboren, zijn vader was er gouverneur en was behoorlijk populair in de jaren zestig - als een echte ondernemer die producten maakte, namelijk AMC auto's. Waarom kan Santorum daar een deuk in slaan? Michigan is conservatief. Nederlandse gereformeerden hebben Michigan gesettled en zijn nog steeds nadrukkelijk aanwezig in de vorm van de Reformed Church met zijn basis in Grand Rapids. Geen Romney types daar.

Verder is Santorum interessant voor arbeiders vanwege zijn blue collar achtergrond in Pennsylvania. Hij kan anders dan Romney met authenticiteit zeggen dat hij arbeiders kent en arme mensen. De vraag is of die arbeiders bij de Republikeinen stemmen. Ze zijn weliswaar sinds Reagan van de Democraten losgeweekt, maar of ze zijn geregistreerd als Republikein waag ik te betwijfelen.

In elk geval is dit nu Santorums strategie om Romney een stok in de wielen te steken. Eerst Michigan, dan Ohio op Super Tuesday met buitenposten als Oklahoma, North Dakota en Idaho. Nu Gingrich wegzinkt in onmacht kan Santorum claimen de enige conservatief te zijn. Ik geloof er niets van dat social issues in november een rol gaan spelen maar voor Republikeinen van het gelovige soort zijn ze wel degelijk belangrijk.

12 februari 2012

Wat zijn we weer origineel

En ja hoor daar is Von der Dunk met zijn bijdrage: een meldpunt voor overlast van PVV'ers. Die Thomas toch, altijd origineel. Nu nog de onvermijdelijk flauwe Dominee Gremdaat en vooruit, doe Jan Mulder er nog bij, en we zijn weer thuis bij de Volkskrant, scherp als altijd.

Nee, inhoud is niet genoeg. Geef Sap een speechtraining

Jolanda Sap verdient lof voor het houden van een toespraak die benadrukte waar Groen Links voor staat in plaats van de gebruikelijke weg van partijleiders te volgen en de andere partijen af te kammen met flauwe one liners die vervolgens wel het nieuws halen. Rutte/Wilders is gezegend met een oppositie waarin alleen Roemer een behoorlijke toespraak kan houden. En ook hij is zo verstandig om vooral het eigen programma te benadrukken. Hij hééft dat ook en daar zit een deel van het verschil met de rest van de oppositie.

Groen Links heeft wel degelijk inhoud maar heeft zich helaas vast laten pinnen op Kunduz. Het stukje dat ik in het journaal zag van Saps speech is misschien niet indicatief, hoewel het ging over belangrijker onderwerpen, maar als het dat wel was: zorg dat ze een speechtraining krijgt. Ze las de zinnen voor, ging niet omhoog aan het einde om een applauslijn te krijgen, het was vlak, het was saai en de zaal reageerde niet. Jammer. Zeg nou niet dat je je als inhoudelijke politicus niet bezig moet houden met hoe je je boodschap brengt. Dat is onzin.

Sap heeft duidelijk advies nodig. Het was te zien. Eerder al was er de mislukte gimmick met de stekker en het stopcontact die een verstandig adviseur haar zou hebben afgeraden. Kortom, Groen Links, doe er wat aan.

11 februari 2012

Social issues terug? Onzin!

In Republikeinse en in minder geïnformeerde analistenkringen wordt al gespeculeerd dat de culture wars in de VS terug zijn nu Obama per ongeluk de strijd aan is gegaan met de katholieke bisschoppen (die overigens op zoek zijn naar onderwerpen om de aandacht af te leiden van hun pedofilieschandalen). Het zou de Republikeinen in de kaart spelen want de aandacht afleiden van de economie die nu net een beetje aantrekt.

Dit zijn dezelfde mensen die het afgelopen jaar om het hardst verkondigden dat een economie met meer dan zeven, of 7,5 of wat dan ook, een hoge werkloosheid, tot nu toe altijd tot de val van een president leidden. Ze maakten uitzonderingen voor FDR in 1936, bijzondere tijden, weet u wel, en voor Ronald Reagan die in 1984 profiteerde van een elfstedengevoel in Amerika waardoor de burger meende dat de zon weer opkwam boven de Amerikaanse heilstaat.

Nu de economie weer even aantikt en de werkloosheid de acht procent benadert, zou dat ineens niet meer gelden omdat de Amerikanen mesjogge raken over voorbehoedsmiddelen. Het zou de moraalridders van de Republikeinse partij, opportunistisch en cynisch tot op het bot, maar dat terzijde, in staat stellen om weer vrij te babbelen over gay marriage, abortus en andere krakers uit het grijsgedraaide Rove repertoire.

Allemaal onzin. Ten eerste zijn deze cultural issues een geheel interne Republikeinse zaak die meer mensen van buiten afstoten dan aantrekken. Met andere woorden, zelfs in swing staten beslissen ze de verkiezingen niet. Vrouwen met name moeten van deze herenpraat over voorbehoedsmiddelen niets hebben (want, laten we wel wezen, zeker in de VS gaat voorbehoeden enkel over vrouwen, de Amerikaanse man geeft meestal niet thuis). Wil je verkiezingen winnen dan moet je die vrouwen aan boord hebben. En wat blijkt in alle peilingen sinds Maurice de Hond is geboren? Vrouwen kijken nog veel meer naar de economie dan mannen.

Verder zijn deze onderwerpen zo passé. Zelfs in de donkerste rimboes van het Amerikaanse evangelische platteland kijken ze naar televisieseries waarin homo's gewoon de hoofdrol spelen. Juist hun kinderen kampen met ongewenste zwangerschap (vraag maar aan Sarah, die er zelf ook over kan meepraten). En dan zouden die hun verkiezingskeuze laten beïnvloeden door de vraag of de eeuwig gebruinde John Boehner hier ineens een oorlog van Obama tegen godsdienst ziet? Ik geloof er helemaal niets van.

Kandidaat Romney - niet roken, niet drinken, geen koffie, veel kinderen, zo doen Mormonen dat - kan nauwelijks iets over geloof zeggen en zeker niet over de dogma's van katholieken, zonder te wijzen op zijn eigen geloof waar de centrale autoriteit ook een club van oude mannen is maar dan in Salt Lake City. Kandidaat Santorum zal de helft van het land afstoten met zijn katholieke moraaltheologie. En kandidaat Gingrich, nou ja, aan hem was leven naar een moraal nooit besteed. Nee, Republikeinen spelen een gevaarlijk spelletje, vooral voor zichzelf.

Wat verklaart dan de panische reacties van de Democraten over dat gedoe of bisschoppen werknemers van katholieke instellingen het recht op gratis pil mogen ontzeggen? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Democraten, niet erg gevoelig voor de fijnzinnigheden van Roomse encyclieken schrikken zich misschien een ongeluk als ze per ongeluk een wespennest aanstoten. Meteen denken ze: Pennsylvania, Ohio, Indiana - katholieke arbeiders die de verkiezingen beslissen.

Als Obama bij de les blijft dan weet hij maar al te goed dat deze katholieke arbeiders liever een baan hebben of behouden dan de pil in het pakket zien van hun katholieke buurthuis. De paniek was ongerechtvaardigd. Helemaal onzin was de reactie van de analisten die hier een vreselijke zaak van maakten terwijl het nergens over ging.

Oliver North revisited - op uitnodiging van Baudet

De jonge conservatieve columnist van de NRC, Thierry Baudet, is ongetwijfeld talentvoller dan de neoconservatieve lobbyist Derk Jan Eppink maar hij tapt uit een zelfde vaatje. Gisteren deed hij verslag van een promotie waarin werd gemeld dat juist de oorlog in Vietnam en het gebrek aan succes daar heeft geleid tot het voeren van oorlogen tot het einde, niet opgeven, nooit. Ik weet niet of dat zo is, ik heb het onderzoek niet gelezen. Generaal Colin Powell, later door de kleine Bush te grazen genomen, was in de Eerste Golf oorlog als Chef van Staven ongenadig: alleen erin gaan met wat nodig is, winnen en wegwezen. De oude Bush luisterde en de Eerste Golfoorlog was een doorslaand succes.

Kleine Bush luisterde naar Kissinger die weer een verhaal ophing over respect en status als Amerika van een mislukt avontuur zou weglopen en bleef maar doorgaan in Irak. Kissinger wist namelijk dat hij zelf nog vijf jaar doorgegaan was in Vietnam enkel om status redenen en begon er ook nog maar een geheime oorlog bij in Cambodja. Enfin, honderdduizenden doden later …
U mag zelf uitmaken wie er waar wat geleerd heeft. Kissinger is er niet slechter van geworden.

Maar de reden dat Baudet opviel was zijn verwijzing naar Oliver North. Baudet is te jonge om de kolonel met meer moed dan intelligentie zelf te hebben meegemaakt en misschien dat hij daarom een wat vertekend beeld geeft van North. Om uw geheugen op te frissen, Oliver North was stafmedewerker van de National Security Council van president Reagan. Hij was een crimineel. North was spil in de Iran Contra affaire, waarbij een groep operators tot hoog in de regering (inclusief de nationale veiligheidsadviseur) clandestien en zonder medeweten van de president wapens verkocht aan Iran in de hoop dat daarmee Amerikaanse gijzelaars in Libanon vrijgelaten zouden worden (ze werden opgelicht door de tussenhandelaar, maar dat terzijde).

Wapens verkopen aan Iran was verboden en president Reagans uitgesproken beleid was om niet te onderhandelen over gijzelingen. Met de extra opbrengsten die ze de Iraniërs aftroggelden ondersteunden de cowboys van North zogenoemde contra's in Nicaragua, rebellen tegen de zittende regering van de Sandinisten. Het financieren van de contra's was door het Amerikaanse Congres verboden.

Het kostte president Reagan bijna een impeachment en terecht. Óf er werden onder zijn toezien illegale activiteiten ontplooid door de Amerikaanse regering óf hij wist niet dat dit gebeurde onder zijn leiding - 'mistakes were made' stamelde de grote communicator. Het wordt tijd om Reagan weer eens kritisch te benaderen in plaats van hem tot halfgod te verheffen, maar ook dat terzijde. Reagans obsessies kostten tienduizenden mensen het leven in Midden en Zuid Amerika, en hebben geleid tot permanente armoede, zowel sociaal als politiek, in landen als Nicaragua, Honduras en El Salvador.

Terug naar kleine Ollie. Tijdens de hoorzittingen erkende North (beschermd door een juridische deal) onder andere gelogen te hebben tegen het Congres. Op aanraden van een andere criminele freelancer in de regering Reagan, CIA hoofd William Casey, had North het papierwerk vernietigd, ook een misdrijf.

Baudet voert North op, misschien op gezag van de door hem beschreven promovendus Beukenhorst, als het soort actieman dat nauwelijks meer te vinden is. Met hen had Amerika in Vietnam kunnen winnen als ze hun gang maar hadden mogen gaan -verliezers omarmen altijd een dolkstoottheorie. Juist een conservatief zou sceptisch moeten zijn over militairen die roepen dat ze best wel gewonnen zouden hebben als die vervelende burgers zich maar niet met hun fijne oorlog bemoeid hadden. Baudet geeft daar hier in elk geval geen blijk van.

Wat er ook zijn van Beukenhorsts stelling (ik zal het proefschrift graag lezen), Oliver North was meer dan de persoon die Baudet hier opvoert. North kan model staan voor de gevaren die een democratie loopt als militairen zich losmaken van het civiele gezag en de rechts- en wetregels aan hun laars lappen omdat ze nu eenmaal een missie hebben en die burgers hen tegenwerken. Als het aan North had gelegen dan hadden de Amerikanen niet alleen verloren in Vietnam maar waren ze ook hun rechtsstaat kwijt geraakt. De Olliemania die na Iran Contra ontstond was helaas een symptoom van een gevaarlijke onderstroom in Amerika, die het Amerikaanse rechtssysteem graag opoffert aan vermeende daadkracht - bendeleider Cheney is hun held.

Mondiale verantwoordelijk is niet alleen verslavend en uitputtend, mijnheer Baudet, maar ook corrumperend. Misschien moet de conclusie zijn dat oorlogen niet zo gemakkelijk begonnen moeten worden. Een fris conservatief standpunt, zou ik zou zeggen.

Gezeur over Zorregueta

Nou is het weer vrijzinnige held Boris Dittrich die zeurt over pappa Zorregueta. Ik zou willen dat wij dappere Nederlanders nou eens ophielden. We voetbalden en hockeyden in dat treurige land en deden net of de dictatuur daar zomaar een gegeven was. Lastig, maar ach, we keken gewoon de andere kant op of liepen een rondje mee met de treurige moeders van verdwenen mensen. Er waren in die tijd maar drie helden: Bram en Freek en de hockeyer Jorritsma die als enige weigerde mee te gaan op deze promotie toer van de dictatuur. Zij mogen wat zeggen over papa Zorregueta, de rest van Nederland: svp kop houden.

De regeringskrant en Ajax

De Telegraaf, een actieblaadje van zich journalist noemende gelovigen in de heilige messias Cruijff of, de andere helft van de krant, promotoren van Rutte/Wilders, kan trots zijn. Ze hebben bereikt wat ze wilden en hun invloed laten zien: ze hebben Ajax kapot gemaakt. Niet dat ik ermee zit, maar het is zo zielig voor al die gewone supporters. Een bedrijf dat niemand wil leiden omdat er een aan grootheidswaanzin leidende, nooit verantwoordelijkheid dragende roeptoeter ('ik ben niet geraadpleegd!') de scepter zwaait. Een bedrijf waar volgzame apostelen als Jonk en de altijd timide volger Bergkamp zich laten manipuleren. Enfin, niet een bedrijf maar een failliete boedel. Ze kunnen beter op zoek gaan naar een curator. Het was een mooie club. Voetbal was een mooi spelletje - breek me de bek niet open over Suarez.

10 februari 2012

En weer is Groen Links de klos: Kunduz kost een paar zetels

Ondank is 's werelds loon. Groen Links stak dapper zijn nek uit over Kunduz - dapper maar onverstandig - ging zelfs het debat aan met eigen leden en brak zich het hoofd over een belangrijke zaak. Het gaat ze een paar zetels kosten. D66 ging meteen op de rug liggen, pootjes omhoog. Pechtold en De Wijk hadden al beslist, geen debat, D66 deed mee. Het gaat ze een paar zetels van Groen Links opleveren.

Volgende ronde. Rutte heeft de smaak te pakken. Hij wil meer buigen en knippen voor de NAVO, zodat we als grote jongens mee mogen doen en Hans Hillen in Washington gevraagd wordt of we een paar mijnenvegers achter de hand hebben (ooops, wegbezuinigd?). Uitbreiding van Kunduz vestigt opnieuw alle aandacht op Groen Links en je zult weer niets horen over D66. De debatpartij is verbazend stil. Het beperkt zich niet tot Kunduz. Aan geen enkel groot maatschappelijk debat levert de debatpartij een bijdrage.

Electoraal is het allemaal prima in orde voor de vrijzinnig partij. In Den Haag levert het zetels op, hier in Amsterdam waar de partij zich buiten de macht heeft gemanoeuvreerd en intern abominabel heeft gefunctioneerd, liften ze lekker mee. Nee, ik heb geen goed advies aan Groen Links. Ze behandelen Kunduz als enige op een integere manier. Anders kan het niet. Dan maar de schade meenemen. Het is niet anders.

De basisfout lag al in de campagne van 2009 toen Femke Halsema en Alexander Pechtold, kien op regeringsmacht, de belofte deden waar ze na de verkiezingen aan werden gehouden. Het leverde de flauwekulmissie in Kunduz op. Zo wordt beleid gemaakt. We stonden erbij en keken ernaar.

Geen-commentaar-Rutte

Goed-nieuws-premier Rutte - prettig weekend, jongens! - heeft niets te zeggen over de nieuwe actie van de Partij Van het Verbieden waaraan hij zijn macht dankt. Geen commentaar. Rutte als integer politicus? Geen commentaar. Het is niet dat Rutte aan de leiband van de PVV loopt. Hij loopt. Hij behartigt belangen. Hij accepteert dat zijn fijne partner op de belangrijkste onderwerpen niet thuis geeft. Zeker, Rutte was verfrissend na de Balkenendebrij. Die glans is er al lang vanaf.

9 februari 2012

Een discussie over voorbehoedsmiddelen? De VS als anti-modern land

Daar gaan we weer. Voorbehoedsmiddelen zijn het gesprek van de dag in Amerikaanse politieke kringen. Noem het maar een overwinning voor de katholieke bisschoppen, die wrede mannen die proberen het politieke proces te beïnvloeden. Of noem het een cynisch plot van de Republikeinen die alles aangrijpen om Obama te dwarsbomen. Of noem het een blunder van het Witte Huis.

Waar gaat het om? Obama heeft uitzonderingen voor de regulering van gezondheidszorgwetgeving niet willen uitbreiden naar werkgevers van instellingen die geloofsgedreven zijn, laten we zeggen het armoedige bisdom Boston, dat miljarden kwijt is aan kindermisbruik claims. Daardoor zijn deze werkgevers gedwongen om voorbehoedsmiddelen zoals de pil in hun pakket op te nemen.

Je zou denken dat geen werknemer van deze organisaties voorbehoedsmiddelen zou gebruiken als dat van de bazen niet mag. Daar maakt de regeling in de wetgeving niets voor uit. Maar nee, het is een politieke hete aardappel geworden. Politico.com heeft er zelfs een actueel tabblad voor.

Het is om moedeloos van te worden. Een modern land, leider van de vrije wereld dat zich druk maakt over de moraliteit van voorbehoedsmiddelen. Zijn ze dan inderdaad psychopaten, zoals Maarten vindt? Het lijkt erop, behalve dan het cynische kantje ervan dat Speaker Boehner van dit dingetje een grove inbreuk op de scheiding van kerk en staat doet maken.

De Republikeinen hebben de laatste tijd geen goede hand van onderwerpen kiezen. Zeker, dit is een zaak die politici zullen uitbuiten als een nieuwe machtsgreep van de Obama socialisten. Maar buiten die oude mannen die hun orders krijgen uit Rome, geeft natuurlijk geen gewone Amerikaan ook maar iets om dit soort onzin. Sterker, het is een probaat middel om vrouwen van de Republikeinse Partij af te schrikken. Alleen al daarom mag je Santorum en zijn katholieke moraliteitsridders alle succes toe wensen. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo treurig was.

Steun onze hard werkende niet-Nederlanders

Waar kan ik melden hoe tevreden ik ben over mijn Poolse elektricien, Servische installateur en zo nog wat hard werkende niet-Nederlanders die taken verrichten waaraan groot gebrek is? De islamitische hordes zijn geen gevaar meer, de Partij van het Verbieden heeft een nieuw doelwit. Hun klachtenlijst kan gevuld worden zoals ze die lijst van het Haags verkeerplan maakten: zelf emails sturen. Maar het gaat natuurlijk niet om het onderwerp. De aandacht moet worden afgeleid van het rapaille in de diverse fracties en de slippende tractie van de Grote Leider.

En laten we hem ook niet laten wegkomen met 'ik heb het wel gezegd' verhaal over Griekenland. Zo gemakkelijk mag hij de geschiedenis niet herschrijven. Als hij zijn zin had gekregen dan zouden de kosten van een Grieks faillissement nog hoger zijn geweest. En zouden wij met een gulden zitten. Nu zitten we enkel met De Jager en Rutte die het maar half lijken te begrijpen. Dankzij Wilders, dat wel.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors