21 september 2010 - 2 oktober 2010

21 september 2010 - 2 oktober 2010

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

2 oktober 2010

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

Geloofsvrijheid afgeschaft in Berlijn, terwijl er in Arnhem gestemd werd

Terwijl het CDA zoals te verwachten viel koos voor de macht in plaats van voor de principes, ratelde de Grote Leider, namens de regering Rutte/Wilders, in Berlijn over de gevaarlijke moslims. Vrijheid van geloof, belangrijk natuurlijk voor het CDA, is blijkbaar niet relevant omdat Wilders de islam een ideologie vindt. Daarmee heeft hij van Rutte en Verhagen een vrijbrief gekregen om dit geloofsartikel van het CDA aan te vallen. Geven ze er wat om? Nee, natuurlijk niet. Koppejan gaat in zijn hok. Ferrier gaat weg. En Ank, Ank krijgt een baantje in Gelderland. Een voordeel van het einde van dit gezeur, we hoeven niet meer naar Bleker te luisteren. In het begin had de CDA voorzitter nog wel iets van een oprechte, welmenende man van wie je opaan kon. Geleidelijk aan bleek dat hij een getalenteerd leerling is van Maxime Verhagen.

Wie z'n schuld is het nu eigenlijk?

Tja, wie is er nu eingelijk schuldig aan Rutte/Wilders? Primair, denk ik, Balkenende. Vier slechte kabinetten om te beginnen, maar daar was iedereen bij, van PvdA tot VVD. Maar als hij zichzelf niet de dag van de kabinetscrisis weer op de troon had verheven, dan had de CDA niet zoveel zetels verloren en Wilders er niet zoveel gewonnen. De balans was ongeveer hetzelfde geweest, 76 zetels voor min of meer rechts maar de verhoudingen hadden anders gelegen. De kans dat Wilders als poppenbaas had kunnen optreden was zeker kleiner geweest.
Vervolgens is Rutte de hoofdschuldige. Hij zwalkt en is principe- en vooral visieloos. Het is stuitend om te horen dat hij aan de ene kant verklaart dat deze regering individuen als individu behandelt en tegelijkertijd zich op het pluche laat heffen door de Grote Leider die liever praat over groepen en individuen veroordeelt omdat ze bij een bepaalde groep horen, door hen alleen als zodanig te definiëren - iedere rechtgeaarde liberaal zou er spontaan van over zijn nek gaan (maar ja, liberalen zijn in de VVD met een lampje te zoeken).

De schuldige daarna is het kluitje visieloze politici, Cohen, Halsema en Pechtold. Ze hadden niet door dat wat zij Paars plus noemden (daartoe geïnspireerd door de campagne van D66 in de laatste twee weken die, uit wanhoop, maar weer eens teruggreep op een begrip dat politiek zijn tijd gehad heeft). 'Paars' plus schuurt onmiddellijk, maar de veri partijen opzet was ook strategisch een foute keuze. In zo'n constellatie zat de winnaar, de VVD, in een minderheidspositie. Dat zou niet acceptabel geweest zijn. Drie of vijf middenpartijen was wel kansrijk geweest maar GL en D66 moesten zonodig 'onmisbaar' zijn. Welnu, ze zijn irrelevant in de huidige constellatie.

Maxime Verhagen valt veel te verwijten, van roomse draaikonterij tot rücksichtloze pluchepolitiek, maar hij heeft zijn kaarten goed gespeeld. 'Ons past bescheidenheid' zal een historisch begrip worden voor iemand die via slinkse omwegen alle bescheidenheid afgooit om de helft van de kabinetsposten in de wacht te slepen. Machtspolitiek, daarvoor krijgt Verhagen een tien, net als voor het sanitiseren van de haatzaaierij van Wilders.

Wilders is natuurlijk verantwoordelijk voor deze constructie maar je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij de hypocresie van VVD en CDA gebruikt om zijn eigen doel te bereiken. Dat hij en passant toestaat dat er niets, werkelijk niets, verandert in Den Haag, is collateral damage maar daar ging het Wilders nooit om. De verandering die hij wilde dat hij zelf belangrijk geacht zou worden. Dat is hem gelukt.

Cohen valt te verwijten dat hij een slechte campagne voerde en daarna verkeerd inschatte wat Paars plus aan mogelijkheden bood. Hij had daar nooit in mee moeten gaan. Hij stelt teleur maar dat roept meteen de vraag op hoe het komt dat iemand met goede kwalificaties het niet goed doet. Een rammelende begeleiding door zijn rammelende partij is er één reden van.

Deze regering, Wilders zonder Wilders, is de schuld van al deze mensen en daarmee de schuld van alle gevestigde politieke partijen. Ze zouden er goed aan doen om een diep na te denken over hun eigen positie voordat ze te hoop lopen tegen wat inderdaad een ondemocratische en onrepresentatieve regering is.

Gemiste kans

Vanzelfsprekend ben ik niet de enige die het regeerakkoord met groeiende verbazing heeft gelezen. Teleurstellend, gemiste kans, zijn de woorden die steeds terugkeren. Niets is ingevuld. De bezuinigingen een vorm van luchtfietsen: zeven miljard inboeken op bezuinigingen in het functioneren van de overheid. Het gaat niet gebeuren en het CPB dat door de VVD in de verkiezingen werd gebruikt om iedereen (behalve SP en PVV) op te dringen dat er 18 miljard bezuinigd moet worden, gelooft er ook niets van. Voor het gemak wordt dat genegeerd. Echt op de overheid bezuinigen, ik zeg het de econome Baarsma na, betekent een laag overheid wegwerken. De provincies bijvoorbeeld.

Elk beschaafd land heeft een middel om het privé vervoer te reguleren. Maar de Wakkere Partijkrant voerde een campagne die Camiele Eurlings schielijk zijn plannen deed intrekken (iedereen die denkt dat Eurlings uit een ander katholiek hout is gesneden dan Verhagen, heeft het mis). Meer asfalt plempen in een overvol land doet niets. Nou ja, het steunt de wegenbouwers en behartigt zo de belangen van superlobbyist Eelco Brinkman, die natuurlijk voor dit akkoord stemt.

De woningmarkt is niet te stabiliseren zonder de hypothekensubsidie aan te pakken. Weigeren deze partijen. Daardoor gebeurt er niets.

In de Volkskrant verwoordt Baarsma uitstekend wat ik al jaren probeer in mijn eigen partij, D66, aan de orde te stellen: alles draait om de rol van de overheid. Haar voorstel: denk de overheid weg en kijk dan waar je hem nodig hebt. Lijkt me uitstekend. Overheden moeten zichzelf steeds rechtvaardigen. Lijkt me het ultieme liberale principe. Maar de animo is gering, kan ik vertellen. Liberalisme houdt blijkbaar op bij de eigen belangenbehartiging.

Het veilgheidsprobleem wordt kunstmatig opgeschroefd om er wat aan te kunnen doen. Het gaat juist heel goed, dank u, met de veiligheid, net als met de integratie overigens. Maar dat zijn thema's waarop deze populistische helden hun campagnes baseerden, dus nu moeten ze ook wat doen. Lange termijn investeringen in onderwijs leveren qua criminaliteitsbestrijding meer op.

De Europese collega's van de CDA slappelingen in de kamer hebben al gemeld dat één miljard aan afdrachten terugdraaien onzin is. Ik geloof ze op hun woord.

UIteindelijk blijft er niets over van dit kabinet dat de moeite waard is. Nou ja, het pluche dus. Ik heb het al veel vaker gezegd maar het blijft steeds overeind staan, Mark Rutte had een kans historisch te worden. Misschien wordt hij het alsnog maar ik vrees niet op de manier die hij graag zou willen. Evenzogoed, het is zijn verdiende loon. Het loon van de lafheid.

1 oktober 2010

De bevrijding van moslimvrouwen is aanstaande - onze wethouder gaat het doen

Mevrouw Van Es is onze wethouder van integratie, pardon, van diversiteit, heeft een missie. Het bevrijden van moslimmeisjes en -vrouwen. Hun strenge geloof, meent ze, is een bedreiging voor hun persoonlijke vrijheid, stelt ze in de dorpskrant. Ze is niet gerustgesteld door het rapport van onder meer Jean Tillie dat er niet meer dan ruim 50.000 Nederlandse moslims (van de 830.000) streng orthodox zijn. Van Es heeft het rapport anders gelezen. Ze stelt dat twee derde van de Nederlandse moslims gematigd tot streng orthodox is. Waar ze dat heeft gelezen, weet ik niet. Volgens het CBS onderzoek en andere onderzoeken secularisteert de moslim net zo snel als de gemiddelde Nederlander en sneller dan de gemiddelde gereformeerde. Maar het is de persoonlijk missie van Van Es om de moslim vrouwen te bevrijden, zodat ze kunnen trouwen wie ze willen, op een terrasje een glas wijn drinken en een sigaret roken. Het is haar taak als wethouder, meent ze, om voor hen op te komen.
Waar haalt ze het vandaan, denk je? En wie is de grotere vijand van een vrije en open samenleving, Van Es of de Grote Leider? Beide hebben een vreemd soort idee van maakbaarheid. Haar taak om voor hen op te komen? Crap, onzin, bull. Het is haar taak om de regels te handhaven en de meeste moslimvrouwen vinden hun eigen weg wel. Daar hebben ze, gelukkig, Van Es niet voor nodig. Want dit soort oude politiek is totaal ineffectief. Sterker, het werkt averechts.

Wilders de symbolen, de pluchezitters de macht

Historisch, dat is het zeker de regering Rutte/Wilders. Nog nooit zo'n laffe constructie gezien. Nog nooit zoveel macht in zo weinig handen. Maar dat regeerakkoord, dat valt nogal tegen. Ik heb het doorgelezen en ik zie vooral goede voornemens, taakstellingen en een percentage hier en daar. Geen grote structurele hervormingen. Wel extra geld voor politie, ouderenzorg en asfalt. De harde bezuinigingen zijn de 600 miljoen op defensie, wat me in strijd lijkt met het VD programma (en onverstandig, zeker nu ze de verspilling van de JSF in stand laten). Meer geld voor bejaardenzorg lijkt me niet onoverkomelijk voor wie dan ook, alleen hoe hadden ze het willen financieren? Ja, een paar miljoen bij de publieke omroep en bij cultuur, gemakkelijk binnenhalen bij ontwikkelingshulp. Bravo! Womingmarkt en arbeidsmarkt blijven vrolijk op slot.

Een hoop woorden over immigratie. Scoren voor Wilders. Maar Frau Verdonk (en niet te vergeten Job Cohen) hebben die immigratie al aanzienlijk beperkt. Het gaat dus alleen maar om nieuwkomers en dan nog in vormen die weinig realistisch zijn (Europese richtlijnen veranderen). Maar gelukkig weinig over integratie van de 1,6 miljoen niet westerse allochtonen die Nederlands zijn. Dat is maar goed ook want dat zijn burgers als iedereen en het ministerie van integratie met zijn subsidiepotten en honderden ambtenaren die geld rondpompen zou al lang afgeschaft moeten zijn.

Tijdens het lezen bekroop me het gevoel dat deze mooie maar vooral lege woorden ook in een andere constructie opgetuigd hadden kunnen worden. Of de bezuinigingen boterzacht zijn, zoals de oppositie zegt, of niet verder komen dan 11 miljard, dat weet ik niet. Zoals Obama ooit zei, dat vergt meer dan waar ik voor betaald wordt. Afgezien van de onaantastbare hypotheeksubsidies en het asfalt zie ik niet zo goed wat er voor rechts valt te likken, aan vingers of elders. Ik weet niet het CPB allemaal heeft doorgerekend, ik zag weinig cijfers in de verklaring. Alleen daar waar ze duidelijk botten waren die naar de aanhang worden gegooid: 130, 500, 600, 1 (JSF), 3000, 12.000.

Dit is geen hervormingskabinet, dit is een machtskabinet. Rutte en Verhagen weten waar beleid gemaakt wordt en dat is op het pluche. In een vijfpartijenkabinet, laat staan in de onzinconstructie van Paars Plus, was hen dat nooit gelukt. Nu kunnen ze er voor gaan. Ze geven Wilders de symbolen en proberen zelf de macht naar hun hand te zetten. Wilders scoort simpelweg omdat de andere twee er wat knullig bijstaan. Maar dat is anders als de regering op weg is en Wilders alleen in de kamer zit. Dan gaan persconferenties hun gang zonder hem. Los van de ongewenstheid en de ondemocratische constructie, is het interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Op basis van dit akkoord kun je niet zeggen dat Den Haag fundamenteel verandert, zoals Wilders had beloofd.

30 september 2010

Proces Wilders

Voor de goede orde, ik weet niet of ik dat voldoende duidelijk gemaakt heb: ik ben er tegen dat Wilders wordt vervolgd. Dat hele proces lijkt me overbodig en verkeerd. Haatzaaien mag, dommigheden debiteren ook. Het is ieders vrijheid en verantwoordelijkheid om daar beschaafd mee om te gaan. De Grote Leider laat zien hoe hij dat interpreteert. Daar moet het OM vanaf blijven.

Vrijheid en verantwoordelijkheid: nacht één

Kijk, dat is nou eens leuk. De partij van de Grote Leider mag dan keurig in de pas lopen en 'unaniem' akkoord gegaan zijn (ledenraadplegingen zijn wat lastig bij de eenmanszaak) maar een van de kersverse kamerleden zat vannacht in de bak. Geweldplegingkje op het Plein, om half één 's nachts. De man had vast wat te vieren. Hero Brinkman, het piepkleine democratische geweten van de club, ravotte al eens in Nieuwspoort de nacht door. Zo kennen we ze. De partij van orde en autochtoon gezag. Of moeten we vrijheid en verantwoordelijkheid, het pompeuze label dat de verbiedpartijen zichzelf hebben opgeprikt, wel heel erg ruim interpreteren?

Lezing

Ik heb de Herzberg lezing inmiddels gelezen en moet het met Maarten Huygen eens zijn. Om met de woorden van H.J. Schoo te spreken, breed als een oceaan, diep als de Waddenzee.

Nog dommer beleid

Rute/Wilders stellen ook voor om hoofddoekjes te verbieden in onder meer de rechtszaal. Daarachter ligt een gevaarlijke drogredenering, namelijk dat moslims in Nederland geen recht zouden kunnen spreken. Dat is een vooroordeel dat katholieken, gereformeerden of ongelovigen niet ten deel valt. Door hoofddoekjes te verbieden institutionaliseer je dat. Want ook zonder hoofddoekje is een moslim een moslim en dus, dice de Grote Leider, onbetrouwbaar. Nou ja, alle moslims zijn volgens de Leider en zijn Palladein verhulde putchisten. Een bijeffect van deze door liberalen (!) voorgestelde maatregel is dat je verhindert dat moslimvrouwen, geëmancipeerd en al, deelnemen aan onze rechtsstaat.

Dom beleid

Bravo, heldenpartijen: een boerkaverbod. Symboolpolitiek als er ooit zoiets was maar niettemin gevaarlijk omdat het symbool twee kanten op werkt. Het zal leiden tot meer onderdrukking van vrouwen en meer boerka's. Waarom? Dank zij de Grote Leider is de boerka nu een teken van verzet tegen de haatzaaiers en anti-islamisten. Hoe kun je die op de kast krijgen? Door boerka's te dragen. Mijn voorspelling is dat de paar boerka's die er zijn in hoog tempo zullen verveelvoudigen. Zodat de Grote Leider kan blijven volhouden dat de islam Nederland overneemt. En we opnieuw bevestigd zien dat partijen met vrijheid in hun naam vooral dol zijn op verbieden. Maar gelukkig, in Schin op Geul, Helenapeel en Kruiningen hoeven ze niet meer bang te zijn.

Pijnlijk voor Pechtold

Zelf heb ik nog geen oordeel omdat ik Pechtolds Herzberg lezing nog niet heb gelezen. Maar het moet bijzonder pijnlijk zijn hoe Maarten Huygen gisteren in de NRC de lezing te kijk zette als een teleurstelling. Breed was hij zeker, maar de diepgang was blijkbaar zeer gering.

29 september 2010

De zilvervloot loopt binnen voor CDA en VVD

Het schijnt dat de kabinetsposten, de echte buit voor de pluchezitters, gelijkelijk verdeeld worden tussen de beide roverpartijen. Een mooie zilvervloot voor Maxime Verhagen. Het CDA met nota bene 21 zetels krijgt zes ministers en vier staatssecretarissen. De VVD met 31 zetels hetzelfde. Dat is wat je krijgt bij een minderheidskabinet: geconcentreerde macht bij de partijen die wél regeren. Een gemiddelde van 4,3 kamerzetel voor een ministerspost. Dat is wat ik maar niet kan begrijpen: de absurditeit van het weggeven van de uitvoerende macht aan twee partjen die al sinds jaar en dag het land runnen. De partij die dat wel eens even zou veranderen, de stichting van de Grote Leider, heeft geen enkele kabinetszetel. Hij is degene die Den Haag houdt zoals het is.

Ja, ik weet het wel, ze hebben er niet de kwaliteit voor en bovendien zijn het haatzaaiers die onzin uitkramen over de islam maar goed, dat mogen ze van Verhagen en Rutte, als ze hen maar de macht geven. Het is een toegestane constructie, natuurlijk, de meerderheid mag alles organiseren zoals ze het wil. Maar het deugt niet. Dit is geen zogenaamd zakenkabinet waarbij de ministers wisselende meerderheden zoeken maar een eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen. Nee, dit is een tweepartijenkabinet met de politieke leiders als minister en met een aantal volksvertegenwoordigers die liever uitvoerders zijn aan boord. Er is geen sprake van eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun fracties. Het is en blijft een democratische gezien onhygiënische constructie. En laten we niet alleen de schuld leggen bij de man met twintig jaar ervaring in Den Haag die de Augiasstallen zou gaan uitmesten, de Grote Leider, maar vooral bij de machtsbaasjes die het pluche belangrijker vinden dan de principes - in meerdere opzichten.

Gemakzucht troef bij Pauw en Witteman

Alle kritiek op de gemakzuchtige redactie & leiding van Pauw en Witteman is me even lief, zelfs als hij komt van Anil Ramdas. Joost Zwagerman, die zich de pose heeft aangemeten van de intellectueel die begrijpt wat er in de samenleving omgaat, roept luid in de Volkskrant dat links weer iets niet begrijpt. Als voorbeeld voert hij Ramdas op die blijkbaar ook iets heeft geroepen. Het soort van inside de Balie gordel opstootje dat iedereen kan missen als kiespijn.

Maar: volstrekt voorspelbaar natuurlijk dat de redactie van P&W die meestal niet verder komt dan de krant van de dag en enkel kijkt naar Bekende Namen, dit spannende en intellectueel uitdagende debat op televisie wil voortzetten. Ach, pech. Zwagerman heeft eisen. Niet met Ramdas. Zwagerman wil het rijk alleen. Hij wil vrij kunnen schieten. Redactie in paniek: shit. Straks zit er geen Bekende Naam in het prachtigste programma van onze publieke omroep. Dan maar akkoord gaan met Zwagermans eis. Zo kennen we ze weer. Gemakzuchtige en ook nog saaie televisie. Maar het doel dienend: de heilige kijkcijfers.

Parlementaire enquete naar de kinderopvang: hoe het bestaat dat een parlement zoiets tot stand brengt

André Rouvoet ging voor zijn doen behoorlijk uit zijn dak, gisteren in de NRC. Valse voorlichting over de veranderingen in de financiering van de kinderopvang, klaagde hij in stevige bewoordingen. Het artikeltje leed daar enigszins onder, maar goed. Het deed me wel realiseren dat de consequentie van de uit de hand gelopen onzinregelingen rondom kinderopvang (vier maal zo duur als bedacht!) het parlement nu eens zou moeten uitdagen zijn eigen middel te gebruiken: een parlementaire enquete naar de kinderopvangwet van 2005. Misschien kan zo'n onthullende excercitie voor de toekomst dingen leren. Zoals de voorspelbare onvoorspelbare gevolgen; de blinde vlekken; de calculerende burger en de even calculerende parlementariër. Met als conclusie dat wetten beter doordacht moeten worden en niet enkel voor de bühne opgevoerd. Ik geef toe, kleine conclusies, maar enige vorm van zelfreflectie zou de parlementariërs wel bekomen.

Liever niet een rome-debat

Ik ben niet van de geloofsdiscussies. Iedereen moet dat zelf maar uitzoeken. Maar over scheiding van kerk en staat gesproken en onverantwoordelijk maatschappelijk optreden, kijkt u vooral eens naar de katholieke kerk. Dit keer in de Filippijnen. De president van dat land, Benigno Aquino, juist ja, de zoon van, merkte tijdens een interview op televisie heel verstandig op dat iedereen het recht heeft om contraceptie te gebruiken. Niet omstreden zou je zeggen, zelfs niet door partijen met vrijheid in hun naam die van alles willen verbieden.

Daar denken de bisschoppen van de Filippijnen anders over. Volgens de katholieke doctrine is elke vorm van contraceptie verboden en de clerus in de Filippijnen heeft nu een creatieve vorm gevonden om hun moraal aan iedereen op te leggen. Volgens de kerk is het gebruik van condooms een vorm van abortus en dat is volgens de Filippijnse grondwet verboden. President Aquino haalde hun woede op zijn hals toen hij voorstelde om gratis condooms te geven aan gezinnen die ze niet konden betalen. Mag niet van de baas in Rome.

Maar nee, een discussie over geloof, daar wil ik niet aan beginnen. Als je dat doet, moet je over elke vorm van geloof en exces gaan praten - wie kan dat nou willen?

Narcistisch dromenland

Zo, Rutte/Wilders is klaar. Ze hebben zelfs een motto, schijnt het. 'Alles voor het pluche', zou me geschikt lijken. Miljarden bezuinigen en honderden miljoenen extra voor wegen (zegt de partijkrant). De files gaat het niet oplossen maar de niet zo slimme autofans komen daar pas over tien jaar achter. Is dat waar 'rechts' zijn vingers bij aflikt? Wilders stelde dat de PVV in het middelpunt van de macht staat, 'niet Cohen, Pechtold of Halsema'. Alle politiek is persoonlijk (en Pechtold gaat nu emigreren, als ik me goed herinner). Het is Wilders' eigen wraak op andere personen. Niet zijn partij heeft de macht, hij heeft die. De narcist krijgt zijn beloning en gezien de morele zwakte van VVD en CDA (en het strategische onbenul van PvdA, GL en D66) is die verdiend. Niets hoeven te leveren behalve stemmen in het parlement en alle bureaucratische macht weggeven aan de pluchepartijen van Nederland, met de macht om op elk moment de stekker eruit te trekken: het is niet niks.

Zijn partij is niets. Of dat ook zijn zwakste punt zal worden, staat te bezien. Niet erg snel, denk ik, maar op termijn is zijn éénmanszaakje toch behoorlijk kwetsbaar voor parlementsleden die hun eigen mandaat hebben. De regering op zich is kwetsbaar omdat rechts geen uitbreidingsmogelijkheden heeft maar binnen die 76 zetels onderling moet verkavelen (of kan verliezen naar buiten). Dat gaat ongetwijfeld tot spanningen leiden tussen CDA en Wilders die dezelfde kiezers willen. Maar nu nog niet. Wilders moet zich een jaartje of twee koest houden, anders krijgt hij van het CDA het label onbetrouwbaar omgehangen. Dat zal Wilders doen, daarna breekt hij op een voor hem aantrekkelijk punt. In de tussentijd is het Haagse onveranderd. De revolutie die Wilders in Den Haag zou aanrichten levert oververtegenwoordigingen op van VVD en CDA in ministersposten en bureaucratische macht. Alle drie de partijen verraden hun kiezers. En Martin Sommer en Joost Zwagerman kunnen zeuren wat ze willen, die kleine man zal het pas begrijpen als hij genaaid is.

28 september 2010

De grote geloofsquiz: atheïsten winnen

Ik zal de laatste zijn om gebrek aan kennis te koppelen aan geloof, maar een onderzoek in de VS werpt een schril licht op wat gelovigen eigenlijk weten. Vooral over hun eigen geloof. Pew, een onderzoeks organistie, stelde telefonisch 32 vragen over de bijbel, geloof en de rol van staat en geloof. De helft van de respondenten bakten er niets van en konden zelfs de vragen over hun eigen geloof niet beantwoorden. Agnosten en atheïsten antwoordden nog de meeste vragen correct, net als door christelijke Amerikanen enigszins besmuikt bekeken joodse en mormoonse geloven. Voor de voorzitter van de vereniging van Amerikaanse Atheïsten (jazeker, die bestaat) was dat geen verrassing. Hij stelde dat juist meer kennis leidt tot atheïsme en atheïsten weten meer over geloof. Hij geeft zijn dochter een bijbel, 'zo maak je atheïsten', vond de man.

Mitt Romney, windvaan

De presidentsverkiezingen van 2012 zijn al begonnen, mocht u dat even gemist hebben. Sarah Palin was al op bezoek in Iowa maar het zou me erg verbazen als ze in het diepe dook. Als ze echt zo intelligent is als John McCain dacht (dat sluit niet uit dat ze niets weet - zie hierboven) dan past ze wel op. Ze wordt afgemaakt. Nee, ik denk dat ze haar geldmacht maximaal uitspeelt en dan afhaakt en iemand anders steunt. Een van de meest opvallende en afstotende hengelaars naar de gunst van Palin en de theedrinkers is Mitt Romney, de ex-gouverneur van Massachusetts en voormalig front runner in Iowa, in 2008. Romney is een voorspelbare politicus. Hij verandert zijn mening als hij denkt dat het steun oplevert. In de Economist wordt hij steevast aangeduid als de windvaan Romney en terecht. Ook hij moet nauwelijks serieus genomen worden als kandidaat in 2012.

Wapenverkopen aan golfstaten slecht onderbouwd

Het Amerikaanse Government Accountability Office, een onafhankelijk bureau, heeft geconcludeerd dat de regering voor zo'n 100 miljard wapens wil verkopen aan onder meer Saoedi Arabië maar heeft nagelaten om vast te stellen of die deals 'in het nationaal belang zijn'. Het bureau stelt vast dat de Amerikaanse niet consistent in overweging worden genomen. Het is een flinke draai om de oren voor de regering Obama.

Afgelopen maandag stelde het Pentagon voor om voor bijna 5 miljard wapens te verkopen aan Irak. De regering heeft ook plannen voorgelegd om voor 60 miljard aan Saoedi Arabië te verkopen (zie dagboek vorige week). In zijn verslag van 15 commerciële deals en 13 verkopen van militaire middelen stelt het bureau dat het State Department 'niet gedocumenteerd heeft hoe het criteria toepast om wapenverkopen te controleren'. Het rapport zegt ook dat wel aangevoerde criteria hebben te maken met de wapenindustrie en de poging om via verkopen eigen wapenproductie op peil te houden.

De wapens aan de Golfstaten 'ondersteunen de Amerikaanse defensie industriële basis', schrijven ze, en vertegenwoordigen als zodanig 'een sleutel component in de Amerikaanse veiligheidsrelatie met de regio'. De verkopen aan Irak werden maandag gerechtvaardigd door het Pentagon omdat op deze manier het land (dat nog steeds zonder regering zit) 'een meer waardevolle partner zou zijn in een belangrijk deel van de wereld en bovendien Iraks legitieme behoefte ondersteunde'.

De lange termijn strategie voor Irak wordt bij deze verkoop omschreven in precies de termen die de regering Bush gaf voor de oorlog: het scheppen van een modelnatie voor de regio. Ze denken ook dat het Irak kan helpen de invloed van Iran te beperken. Dit soort overwegingen sporen niet met artikelen in de NYT over de miserabele staat van de politiek in Irak (A.J. Boekestijn moet nog steeds uitleggen hoe het gaat met die democratie daar), noch met de vaststelling dat Irans invloed in Irak al enorm is en eigenlijk alleen wordt gecompenseerd door pogingen van Syrië om Sunni's in Irak hand- en spandiensten te verlenen. Als het Pentagon eerlijk zou zijn, zouden ze vaststellen dat door het wegvallen van Saddam een natuurlijke barrière tegen Iraanse invloed is weggenomen. Dom, dom. Niet aan gedacht. Laat het maar aan neoconservatieven over om dit soort blunders te maken.

Wapen export

Zomaar wat gun trivia. De federale overheid in Amerika heeft nagegaan waar wapens vandaan komen die gebruikt worden bij misdaden. Van de 145.000 wapens aangetroffen bij misdaden waren er 43.000 afkomstig uit andere staten dan waar ze werden gebruikt. Netto-exporteurs van wapens, zogezegd. Daarvan was weer de helft afkomstig uit tien staten. De volgorde laat zich raden en komt vrij dicht bij het lidmaatschap van de pro-gun lobby in de VS, met een paar belangrijke uitzonderingen. De lijst: Georgia, Florida, Virginia, Texas, Indiana, Ohio, Pennsylvania, North Carolina, Californië en Arizona. De outlier hier lijkt Californië maar ik vermoed dat dat simpelweg te maken heeft met het aantal inwoners (37 miljoen). Staten als Georgia, Virginia en Texas zijn notoir voor hun lakse wapenbeleid, er zelfs trots op. Dit zijn ook de staten die staan op hun rechten, vooral om dingen anders te regelen dan elders en tegen elke federale invloed. Misschien zouden ze voor elk getraceerd wapen aan de natie een boete moeten betalen voor het exporteren van hun slechte wetgeving. Overigens werden de staten ook gerangschikt naar aantallen 'geëxporteerde' wapens per 100.000 inwoners. Hier was Mississippi de koploper - het zal geen toeval zijn dat op vele andere terreinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, woningen e.d. Mississippi op de laatste plaats staat.

Wat is erger: verplicht wel of verplicht niet kleding dragen?In de Trib een artikel over vrouwen in Chechen. Ze worden gedwongen bepaalde kleding te dragen, krijgen anders geen overheidsfuncties of worden lastig gevallen. Het Iraanse voorbeeld zogezegd. Volgens de mensenrechten organisaties is dit een schending van het recht op privacy, de vrijheid van geweten. Dat lijkt me ook. Het artikel schetst een onaangenaam portret van een land waarvan we weten dat het bijzonder onaangenaam is - waarvan de leider overigens wordt gesteund door Rusland, maar dat terzijde. Het riep bij mij de vraag op wat erger is: gedwongen te worden bepaalde kleding te dragen of verhinderd te worden dat te doen. Wat is erger: verplichte hoofddoekjes voor ambtenaren of een verbod op hoofddoekjes voor ambtenaren? Of is het even erg en is de dwingelandij van hoofddoekjesverbieders hier net zo erg als die van de verplichters daar? Als liberaal die vindt dat iedereen dat zelf maar uit moet maken, neig naar het laatste. Het is even erg. En wie goed tot zich wil laten doordringen wat een Wilders regime in Nederland zou betekenen, moet daar toch maar eens even bij stil staan. Laat iedereen het zelf uitmaken, zou ik zeggen, en hoedt u voor partijen met vrijheid in hun naam.

Te laat, te weinig.

Omroepbaas Hagoort voelt de bui hangen. Den Haag wil bezuinigen en de PVV en VVD zijn geen vrienden van de publieke trog. Mag wel wat minder sport en vermaak, meent deze grote denker. En voor je het weet zit Den Haag aan de knoppen, voegt hij er populistisch aan toe. Of het daarmee slechter wordt, is maar zeer de vraag. Hagoort en de publieke omroep zijn te laat en komen met te weinig. Het bestel is rot en moet ondersteboven. Het zal niet gebeuren en dus volgt er een rondje salami, geneuzel over minder omroepen zonder dat er criteria worden gesteld. Verloren zaak.

27 september 2010

Gesprekken over niets leveren niets op

Het midden oosten overleg wordt niets. Sterker, het gaat achteruit. Dat er nu gepraat wordt over het stoppen van het bouwen van nederzettingen in een gebied dat illegaal bezet wordt door Israël en waarover al in 1991 in Madrid was afgesproken dat er mee gestopt zou worden, is indicatief. Israël heeft deze slag gewonnen - een Phyrrus overwinning omdat het haar lange termijn veiligheid ondermijnt, maar een overwinning. Zolang er over dingen gepraat wordt die helemaal niet onderwerp van discussie zouden moeten zijn, kunt u de rest gevoeglijk negeren. Het gaat nergens over. Obama weet dat. Misschien kan hij niet anders maar ik begrijp niet goed waarom hij zoveel politieke energie investeert in gesprekken die nergens toe kunnen leiden.

Theefeestje in Groot Brittannië? Labour kiest een leider

Ik was verrast dat niet Dave Milliband maar zijn broer Ed de nieuwe leider wordt van de Labour Party in Groot Brittannië. Dave was de wonderboy, minister van Buitenlandse Zaken en een Blair type. Ed was minder swingend en probeerde gekozen te worden met steun van de vakbonden (die op ouderwetse manier meer invloed in de partij hebben dan ze verdienen, wat in het verleden ook tot problemen leidde, bijvoorbeeld toen Michael Foote, een verdwaalde intellectueel de partij het bos in leidde).

Dat is gelukt. Het waren de vakbonden die Ed Milliband de nieuwe leider maakten. Wat dat in de praktijk gaat betekenen is nog niet duidelijk. Het is een soort omgekeerde Tea Party, als je het zo mag zeggen. De grass roots van de Labour Party konden door hun geconcentreerde macht binnen de partij een leider kiezen die waarschijnlijk noch door de meerderheid van de leden, noch door de potentiële kiezers gewaardeerd wordt. Voor David Cameron was het goed nieuws, maar vooral, denk ik, voor David Clegg. Als Labour zichzelf buiten spel zet door al te radicaal van de toren te blazen dan kunnen de Liberal Democrats daarvan profiteren. Wordt vervolgd.

Gevaarlijke politici

Joost Eerdmans was een van de meer interessante parlementariërs die de LPF voortbracht. Helaas voor hem hees hij zijn vlag op de verkeerde schuit (die van Pastors en niet het modderschip van Wilders) en is hij nu wethouder in een middelgrote gemeente. Zijn betoog voor minimumstraffen in de NRC laat zien wat er mis met politici van deze snit. Ze hebben in hun hoofd gezet dat 'zwaarder straffen' want dat zijn minimumstraffen leidt tot minder criminaliteit. Ze hebben er geen argumenten voor, sterker, in de meest dichtgetimmerde samenleving wat dit betreft, de VS, lijkt het tegendeel juist het geval, maar spelen in op een gevoel wat mensen hebben.

Eerdmans komt met het zwakste van alle argumenten: als je mensen bij de kieswijzer vraagt of er zwaarder gestraft moet worden bij zware delicten, dan antwoordt 86 procent ja. Never mind dat ze, net zomin als de interviewer, weten hoe er gestraft wordt, maar het is het soort vraag dat automatisch met ja beantwoord wordt. Geldt ook voor de vraag vindt u dat iedereen rijker zou moeten worden, of vindt u dat iedereen onderwijs moet krijgen. Eerdman verwondert zich erover dat strafrechtjuristen niet zien dat minimumstraffen uitstekend kunnen werken. Zou het kunnen zijn omdat ze zien dat het niet werkt, Eerdmans?

Mensen zoals Eerdmans zijn de gevaarlijkste politici, misschien nog gevaarlijker dan onze Grote Leider. Eerdmans breidt de sfeer van de overheid verder uit, rigide en zonder nuance, zodat alles vastligt en duidelijk is. Gaat het aantal moorden (want daar gaat het hem vooral om) daardoor omlaag? Dat is al vreselijk laag in Nederland en vreselijk hoog in Amerika waar ze zijn favoriete systeem hanteren. Een gevaarlijk man die onder het mom van het leiden van de onderbuik die onderbuik mee bepaalt. Hopelijk blijft hij nog lang in Capelle aan de Ijssel.

Draaitol Rutte

Ik lees dat Rutte de dag van het tweede einde van zijn vingerlikkende rechtse clubje contact op nam met Cohen. Kijken wat er mogelijk was. Dat Cohen boos is dat hij niets meer hoorde toen Rutte de volgende dag weer door Wilders werd ingepakt is begrijpelijk maar niet erg relevant. Wel belangrijk is te zien wat voor figuur Rutte is. Liberaal, conservatief, groen rechts, vingeraflikkend rechts, plezierige gesprekken met paars plus: gooi het maar in mijn pet. Met Rutte kun je alle kanten op.

Hij is de utlieme man 'ohnn Eigenschaften' in de Nederlandse politiek. Betrouwbaar onbetrouwbaar maar op een hele andere manier dan waarop Maxime Verhagen dat is. Flauw van me, misschien, maar van Verhagen verwacht ik niet anders en ik kijk er soms zelfs met bewondering naar. Bij Rutte had ik meer verwacht. Het oordeel van de geschiedenis boekjes zal zijn lot zijn: gemangeld door Verhagen en Wilders in een historisch slecht kabinet. En dat terwijl hij staatsman had kunnen zijn van een kabinet met vijf partijen. Hij heeft het simpelweg niet in zich.

Nederland gidsland

Afshin Ellian overtreft zichzelf in zijn anti-Obama column. Nederland als gidsland. Nadat hij en zijn maten de Nederlandse geesten vergiftigd hebben en rijp hebben gemaakt voor islambashing en het voeren van 'debatten' over een geloof (ook Wilders' ideoloog, in NRC magazine, weet weer precies de details uit de Koran) en hij vergelijkt het, handzaam, met de manier waarop de Iraanse pers met samenzweringstheorieën omgaat, gaat de rest van de wereld nu ook die kant op. Een heilzame ontwikkeling, vindt de grote denker. Leuk dat de grote denker van de PVV, Martin Bosma, een nogal simpele ziel, stelt dat iedere moslim gevaarlijk is omdat ze allemaal mogelijk een foute agenda kunnen hebben.

Tja, dan wordt het nogal gemakkelijk om vijanden te zien. Het is McCarthyisme op zijn kop gezet: juist dat mensen zich zo keurig aanpassen en geïntegreerd zijn is het bewijs dat ze gevaarlijk zijn. Want vanuit die posities gaan ze de samenleving ondermijn. Bosma heeft wat geleerd in Amerika, toen hij op de universiteit blijkbaar in de greep is geraakt van lieden als Dinesh D'Souza die claimt dat 9/11 de schuld is van links. Hij gooit het muntje op: kop, ik win, munt, jij verliest. Moslims kunnen het niet goed doen bij Bosma.Elke Marokkaan is verdacht, nee, veroordeeld. Een gesloten wereldbeeld, aangejaad door haat en angst - die twee gaan altijd goed samen.

Kinderopvang is voor de hogere inkomens - verrassing!

Wie nog argumenten wilde in de strijd tegen de kinderopvang onzin, kan terecht in de NRC van zaterdag. Daarin blijkt zelfs dat de bezuinigingen die Rutte/Wilders voorstelt voor een gezin met vier maal modaal soms zelfs voordelig kunnen uitpakken. Maar de crux is dat juist gezinnen met hogere inkomens (>70.000) gebruik maken van kinderopvang. Nog geen kwart van de ouders die kinderopvang gebruiken verdient minder dan anderhalf maal modaal (<52.000). Het onderstreept wat ik een paar dagen geleden betoogde over de kippendrift bij de welgestelde partijen Groen Links, PvdA en D66 over deze specifieke bezuiniging. Je mocht hopen dat ze de logica achter deze overheidsvoorziening eens doordachten voordat ze op de automatische piloot over vrouwen in de arbeidsmarkt beginnen te mekkeren.

Overigens is de suggestie in het betreffende artikel dat alleen 'het groeiend leger kinderlozen' een probleem heeft met deze subsidies nogal onheus. Who cares? Laten we de logica van de regeling doorlichten in plaats van te kijken of het enkel gaat om belangenbehartiging (want dat is het natuurlijk ook). Dat mensen die een hypotheeksubsidie in de hoge regionen ontvangen dubbel profiteren maakt mooi duidelijk hoe onze subsidie arrangementen zichzelf in de staart bijten - al deze regelingen hebben invloed op elkaar en het eindresultaat is dat we er niet van af komen. Althans niet met de VVD die zich juist principieel tegen deze regelingen zou moeten keren. Bij de grote schuldige, de Wet Kinderopvang, duikt ook een andere bekende probleemveroorzaker op: onze corporatistische organisatie. Een 'moeizaam compromis' waarbij werkgevers, staat en gebruiker één derde van de kosten betalen. En opnieuw werkt de wet van de onbedoelde gevolgen: meer claims, te hoge kosten, verkeerde doelgroepen bereikt. Leren we het dan nooit?

De campagne tegen de OV kaart is begonnen

De Wakkere Krant heeft een nieuwe campagne gestart: de OV chipkaart is mislukt. Weg ermee. De niet zo geheime agenda van de rijdende krant: ga met de auto, sta in de file en stem VVD. De krant roept dat van de 1,1 miljoen reizigers er 300.000 met de chipkaart reizen (onder wie ikzelf). Hier in Amsterdam heeft niemand er moeite mee in de tram, bij het spoor is het erg handig. De Wakkere campagnekrant vraagt zich af of de NS 'het door gaat drukken'. Dat is een Wakkere manier om te zeggen dat het project genekt moet worden. Je mag hopen dat de wakkere politici (Rutte/Wilders) zich niet laten leiden door dit soort onzin. In elk beschaafd land (en een paar minder beschaafde) reist men met zo'n kaart (en hebben ze rekeningrijden). Als de poortjes functioneren is het 'probleem' van vergeten uit te checken ook zo voorbij. Niet luisteren is het devies, maar ja, dat is eigenlijk de beste raad bij dat hele actieblaadje.

Hoezo gevaarlijke moslims?

Zo, in dit land wonen dus 53.000 fundamentalistische moslims waarvan er een paar doorgedraaid zijn dat ze gevaarlijk kunnen worden (rapport van oa Jean Tillie). Dat zijn er minder dan de aanhang van de SGP die mogelijk gevaarlijker is omdat ze een regering van Wilders zonder Wilders accepteren, zoals hun kamerlid weer vrolijk verkondigde, omdat alle gezag van god gegeven is. We hebben gezien waar dat de vorige keer bij een machtsovername toe leidde. Maar er is dus geen sprake van een tsunami van fundamentalistische moslims, niet eens van een dijkdoorbraakje van gewone en liberale moslims.

Hoe kan de Grote Leider dan toch zijn verhaal blijven doen? Omdat het ongemak dat hij zelf mede veroorzaakt heeft, aanwezig blijft. Van Fortuyn heeft Wilders geleerd dat een gevoel van angst even waardevol is om uit te melken als werkelijke angst en hij zal het blijven doen. Pechtold kwam vorige week weer met het uitzonderlijke slechte idee om in de kamer debat te houden over de Indonesische affaire en de manier waarop Wilders weer de verongelijkte Henkie uit hing. Een slecht idee omdat het niet een onderwerp is waar je veel tijd aan moet besteden (en omdat Pechtold nu ook maar eens van zijn Wilders obsessie af moet). Als hij echt wil debatteren, laat het daar dan over gaan: is het waar dat Nederland moslimiseert of is Wilders een haatzaaier? Ik vrees dat het weer over Indonesië en al of niet geschoffeerde gevoelige natuurtjes zal gaan.Tijdverspilling en aandacht die Wilders maar al te graag krijgt. Ga het over echt belangrijke zaken hebben!

24 september 2010

Progressief of links?

Gisteren maakte D66 een hoop herrie over het lef dat de SP had om de partij bij 'links' te rekenen. Daarvan kon geen sprake zijn. Bla, bla, bla. Vandaag is het 'progressief' en komen de vier partijen toch met een alternatief bezuinigingsplan. JSF niet kopen, dat is wel heel gemakkelijk. Van mij hoeft het geld voor inburgering niet per se in stand te blijven in zijn huidige vorm en ook over de kinderopvang mogen we wel eens serieus praten (zie gisteren). Leuk voor de smaakmakende gemeente, mooi om een weekend van geen nieuws te overbruggen, voordat het CDA congres met de opheffing van de christen democratie begint. Maar het is Spielerei.

Update bondgenoten in het midden oosten

Eerder deze week schreef ik over onze fijne bondgenoten, Egypte, Saoudi Arabië en andere half dictaturen, soms onder een moslimvlag, die blijkbaar niet de verontwaardiging oproepen van onze moslimbashers. Een update over het totale bedrag dat al deze landen samen denken te gaan besteden aan militair materieel, voornamelijk in de VS (al laten een paar landen zich net als Nederland in het ootje nemen door te denken dat ze compensatie orders of assembling plants krijgen). Dat bedrag is 123 miljard dollar. Voor de goede orde. Het is maar dat u het weet.

Publiek gefinancierde ongein

Ik zag gisteren per ongeluk een 'nieuws' uitzending van de firma PowNed, een publiek gefinancierd jeugdhonk. Dildo's, kapotgereden campers, poep, pies, kijk ons eens durven! Het was alsof je tien jaar terug werd geworpen toen BNN nog dacht dat jonge kijkertjes dat wilden, voordat ze overschakelden op spuiten en snuiven. De vervuling van de publieke sfeer schrijdt voort. Het enige voordeel is dat nu ook de meest kritiekloze volger van het publieke omroepsysteem kan vaststellen dat het totaal dysfunctioneel is.

Treurigstemmend voorspelbaar

President Obama heeft zijn midden oosten hoop uitgesproken in de VN bijeenkomst. Ik wens hem succes. Maar hij zou er goed aan doen om zich voor te bereiden op een zeperd. Er valt niets te onderhandelen met Israël. Er valt niets te regelen zonder Hamas. Obama zal binnenkort in zijn hemd staan. Another failed policy. En dat terwijl de gemiddelde Amerikaan er niets, werkelijk niets, om geeft maar met de economie bezig is en zijn president zijn energie ziet verspillen aan het slijmen met Nethanyahu. Die dan vervolgens de bouwvakkers op pad stuurt. Het is treurigstemmend voorspelbaar.

De achterlijkheids watch

De Grote Leider is selectief in zijn verontwaardiging. Misschien verdient hij hulp. Het CDA raadslid in Eindhoven dat homofilie een ziekte vindt. Is die niet slecht geïntegreerd? Aanhanger misschien van een vreemd geloof dat ook condooms in Afrika problematiseert en in landen als Mexico en Ierland jonge meisjes kinderen opdringt of illegale en gevaarlijke abortussen? Een door één persoon geleide kerk waarvan de leider zichzelf onfeilbaar heeft verklaard (onderwijl fouten bekennend als zijn ondergeschikten zich vergrijpen aan kinderen).

De Grote Leider kan ook eens gaan kijken in gereformeerde gemeenschappen op de Veluwe of in Zeeland. Daar wonen de minst geïntegreerde mensen van Nederland, althans gemeten aan de geijkte grachtengordelriedel van scheiding van kerk en staat, individuele vrijheid, gelijkheid van man en vrouw, en respect voor ieders seksuele of andere identiteit. Misschien moet de regering Rutte/Wilders niet zo sterk bezuinigen op inburgering maar de achterlijke gebieden in eigen land (ik durf het haast niet te zeggen, maar … oost Limburg) hulp bieden. Een missionaris sturen?

Leer één taal goed, welke dan ook

Over inburgering gesproken. Ik zag Eberhard van der Laan gisteren op de lokale tv boos zijn op de teruggedraaide fondsen voor inburgering. Taal is heel belangrijk, zei hij. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar wat hij daarna zei dat ouders Nederlands moeten leren zodat ze met hun kinderen thuis Nederlands kunnen praten en het hun kinderen kunnen leren, leek me niet juist. Voor zover ik er onderzoek over heb gelezen en na wat Anja Vink in haar mooie Witte zwanen, zwarte zwanen schreef, is het dodelijk als slecht Nederlands sprekende ouders hun kinderen de taal gaan leren. Zorg dat je één taal goed leert, met een ruime woordenschat, of dat nu Turks, Pools, Limburgs of wat dan ook is, dat is beter om achterstand te voorkomen dan het hinken op de gedachte dat die slecht sprekende ouders zowel de eerste als de tweede taal van hun kind ondermijnen. Viel met tegen van Eberhard. En voor het overige ben ik ervoor om inburgering aan immigranten wel verplicht te stellen maar niet aan ieder die hier al langer dan, laten we zeggen, twee jaar, is. Biedt het voor hen (en vooral voor die vrouwen in de tuinsteden die Eberhard bedoelt) gratis aan. Laat ze zelf beslissen of ze het willen en maak het gratis. Kon ook met de schoolboeken.

Altijd dezelfde toon

Die Indonesische ambassadeur had natuurlijk groot gelijk. Hoe kun je een officieel bezoek brengen aan een land waar een regeringspartij loopt te roepen dat jouw cultuur achterlijk is en jouw geloof een fascistisch soort ideologie? Ook over de Wilders kiezers had hij het niet bij het verkeerde eind, maar okay, dat is Nederlandse politiek en daarvoor geldt omgekeerd hetzelfde, daar moet hij zijn mond over houden. Het viel me op dat minister Verhagen ook alleen maar op dit laatste punt in ging. Je zag hem denken dat er inderdaad een steekje los is aan die ex-CDA stemmers, maar ja, hij wil ze terug hebben, dus dat moet hij niet te hard roepen.

Interessanter vond ik de toon van Wilders. Die opgefokte toon die hij zich eigen gemaakt heeft, kent geen modulatie. Hij is altijd hetzelfde opgewonden standje. Je kunt zien dat dat gaat vervelen, zelfs bij die kiezers. Maar ook zie je dat hij niet van plan is, of belangrijker, niet in staat is zijn toon te matigen, ondanks de vaststelling dat hij niet in staat is mee te regeren. Hij heeft de mensen niet, hij kan de controle niet verliezen. Het is een keizer zonder kleren maar met een grote bek. Die de pluchezitters van het CDA en de VVD nodig hebben. Dat is zijn macht. Verder is het allemaal hete lucht op hoge snelheid rondgeblazen.

Het generaliteitslanden gevoel

Columnist Heldring ontdekte iets dat ik hier al heel lang verkondig: die kiezers van Wilders die delen helemaal niet zijn moslimobsessie. Ze zijn niet ziek in hun hoofd, zoals de grote leider, die psychotisch is over 'de islam'. Die kiezers stemden, zoals de NRC in een overigens vrij zwakke reportage, liet zien, op 'onze Geert' omdat hij tegen den Haag roept en ze nog steeds het generaliteitslandengevoel hebben. Ik ken dat van toen ik opgroeide in Eindhoven. De randstand negeert ons, kleineert ons en als ze zich met ons bemoeien dan is het op een manier die we niet willen. En over Ajax wordt veel positiever geschreven dan over PSV. Inderdaad, dat is de machtsbasis van Wilders. Hij is wankel want puur gevoelsmatig. Als Emiel of een andere katholiek de kar gaat trekken zijn ze zo weer weg.

23 september 2010

Eindelijk mogen Amerikaanse verzekeraars niet meer weigeren

Vandaag is het zes maanden geleden dat de Health Care wet werd aangenomen. Dat betekent dat voor het eerst nieuwe regels in werking treden. Vanaf vandaag mogen verzekeringsmaatschappijen niet meer mensen weigeren die een al bekend gezondheidsprobleem hebben. Ze deden dat natuurlijk massaal omdat je van tevoren weet dat je aan hen veel geld kwijt bent. Sterker, verzekeringsmaatschappijen in de VS ondermijnden de essentie van een verzekering: dat je met een grote groep risico's draagt die ieder voor zich niet kan dragen. Sommige mensen worden nooit ziek, anderen heel vaak. Juist omdat je dat niet weet, verzeker je je (het is overigens een reden dat veel jongeren proberen te overleven zonder verzekering - tot het misgaat natuurlijk). Verzekeraars doen aan cherry picking: ze nemen alleen de onbeschadigde gevallen, zogezegd. Het beperkt hun verplichtingen om straks uit te betalen.

Het directe gevolg was dat veel mensen zich niet konden verzekeren zelfs al zouden ze dat willen. Ze werden geweigerd. Een bijkomend gevolg overwam mijn zwager. Diens dochter heeft een langdurige en dure ziekte. Onder de verzekering bij zijn toenmalige werkgever was die gedekt - eenmaal in een verzekering kun je iemand er niet uitgooien (hoewel verzekeraars ook daarvoor een oplossing hebben door uitkeringen te maximeren). Maar iedere nieuwe verzekering zou een probleem zijn en omdat de verzekeringen via werkgevers lopen, kon hij bij een nieuwe baan geen nieuwe verzekering krijgen die zijn dochter zo dekken. De veel geprezen Amerikaanse mobiliteit aan banden gelegd.

Enfin, daaraan heeft Obama een einde gemaakt. We zullen de komende weken een flink aantal mensen zien die gaan vertellen waarom zij wel degelijk beter af zijn met de nieuwe wetgeving en waarom dat ook voor andere kiezers wel eens goed kon uitpakken. Het is de meest aansprekende manier om de Republikeinen van repliek te dienen die campagne voeren met de health care wet als belangrijkste middel. Via bangmakerij en met een beroep op de mensen die al een verzekering hebben (degenen die al of nog een baan hebben) proberen ze een wig te drijven tussen have's en have not's. Dat er sommige idioten rondlopen, bij Tea Party bijeenkomsten bijvoorbeeld, die zich niet realiseren dat hun eigen verzekering door de Republikeinen wordt afgepakt, is lastig maar ja, domme kiezers, daar doe je niets aan.

Het is mooi en terecht dat Obama en de Democraten de wet nu uitbuiten. Ik hoop dat ze het genadeloos en onophoudelijk doen. Het is de enige manier om te laten zien dat de overheid wel degelijk goed kan doen. En daarover gaat het. Zo moeten de kiezers die denken dat ze deze keer maar eens thuisblijven over de streep gehaald worden. Hopen dat het lukt. De Republikeinen verdienen het.

Persbericht

Ik moet mijn item over de linkse coalitie corrigeren. Het is niet simpelweg de Wakkere partijkrant die dit vuurtje opstookt, het is blijkbaar een persbericht van D66 zelf. Een onnodige profilering, lijkt me. Misschien dringt nu de kortzichtigheid door van paars plus, terwijl geïnversteerd had moeten worden in een breed vijf partijen kabinet. Sowieso, paars, term die we nooit meer willen horen. Verbannen.

Stop de invloed van De Hond & Co

Het is tijd om de politieke macht van Maurice de Hond te kortwieken. Zijn peilingen beïnvloeden het dagelijkse politieke gebeuren op een manier die onnodig en schadelijk is. Welke analyse je ook geeft van de huidige ontwikkelingen, steeds komt er weer iemand die roept dat Wilders erbij wint, 'kijk maar naar de peilingen'. Peilingen zijn peilingen en die van de Hond hebben de nodige problemen maar dat is niet waar het werkelijk om gaat.

Laat hem maar rommelen. Het punt is dat we er geen aandacht aan moeten besteden. Politici maar vooral de hijgerige media moeten eens leren om te gaan met de werkelijkheid van vandaag en niet de peilingen van morgen.

De Hond is een interessant fenomeen, nog afgezien van zijn strapatsen buiten de politieke beïnvloeding. Hij heeft geen enkele rol die hem de status van orakel zou mogen geven behalve zijn internetmeting die in het verleden liet zien dat tussentijdse, niets op het spel staande peilingen geen relatie hebben tot de uitslag (weet u nog hoe laag de PvdA stond, hoe hoog D66 en PVV - en hoe de uitslag was?).

Waarom delen we De Hond deze rol toe? Het moet de behoefte zijn aan talking heads in de amusementsprogramma's van de publieke omroep. Jack de Vries, De Hond, de eindeloos orerende Rottenberg die zijn eigen partij niet wist te hervormen: het zijn bankzitters met praatjes. Maar ze krijgen een platform en beïnvloeden daardoor het politieke spelletje. Dat mag, natuurlijk, maar het is een vorm van vervuiling die we zelf over ons afroepen.

We zijn niet links, we zijn niet rechts - hou op, dat is oude politiek

De opwinding van Pechtold dat hij niet in het 'linkse kamp' wil worden ingedeeld lijkt me overdreven. Okay, het is de Wakkere VVD krant die dit vuurtje opstookt, dus waarschijnlijk stelt het weinig voor, maar net te doen als het enige midden in Nederland tussen de ondemocraten van rechts en links D66 zou zijn, is wat al te veel eisen. Ondertussen blijkt wel, keer op keer, dat Plasterk een vervuilende woordvoerder is. Hij bedoelt vaak dingen anders dan hij ze zegt, of zegt ze anders dan hij bedoelt. Laat Cohen nou maar leiden en Plasterk stil zitten.En vooruitlopend op de fusie van Groen Links en D66 is het misschien slimmer om overeenkomsten te zoeken (zij het niet van de politiemannen naar Afghanistan soort, svp).

Nieuw contract om Amerika op te lichten

De Republikeinen hebben een nieuw contract met Amerika ingediend. In 1994 boekten ze daar groot succes mee en aangezien hun creativiteit zeer beperkt is, komen ze er nu weer mee. Het programma: lagere belastingen en lagere uitgaven. Natuurlijk niet gespecificeerd waar er bezuinigd wordt (de security related uitgaven blijven buiten schot, wat de grootste verspilling, namelijk Homeland Security, vrijstelt) en worden de belastinguitdelingen voor de rijken van Bush gehandhaafd. Het is goed om ons te herinneren dat het contract met Amerika de Republikeinen indertijd wel de meerderheid maar verder alleen maar ellende bracht. De schaamteloze opportunist Newt Gingrich runde de tent en runde hem meteen de grond in omdat hij dacht dat Amerikanen het echt mooi zouden vinden als de overheid zijn deuren sloot (die episode herinneren we ons nu alleen nog maar omdat Clinton in die maanden niets te doen had en er in het Witte Huis een stageaire rondliep ….). Van het contract, nodeloos te zeggen, is niets terecht gekomen.

Met Obama in de aanloop naar een meer populistische koers waarbij hij eindelijk weer eens wat retoriek laat horen (hopelijk, maar het is in veel opzichten te laat) belooft dat nog wat verbaal geweld voordat november daar is. Ik blijf erbij dat de Democraten Huis én Senaat behouden, vooral wegens verregaande domheid van de Republikeinen waardoor de Democratische basis, tot nu toe apatisch, gemobiliseerd kan worden.

22 september 2010

Summers weg; iedereen weg!

Lawrence Summers vertrekt uit de Witte Huis stad. Summers was de belangrijkste economische adviseur van Obama en als zodanig verantwoordelijk voor het resultaat: anemische groei en bijna tien procent werkloosheid. Of het anders had gekund, zal wel altijd een raadsel blijven. Dat de Republikeinen het niet beter en waarschijnlijk slechter hadden gedaan ook. Maar dat is niet het punt. De narrative, het verhaal, is niet hoopvol voor de Democraten. Vergeten is de crisis van 2008, wat mensen weten is dat de bankiers weer feest gevieren na met hun belastinggeld gered te zijn, dat de bedrijven goed draaien maar geen mensen aannemen en dat hun huizen minder waard zijn dan vijf jaar geleden.

Allemaal waar maar ook allemaal dingen waar Obama niets aan kon doen. Summers kon dat even min. Maar hij is een geliefde kop van Jut voor de Republikeinen. Of zijn vertrek zo vlak voor de verkiezingen veel verschil maakt, valt te betwijfelen. Wel betekent het na het vertrek van budget baas Orszag en chef econoom Christina Romer Obama zijn hele economische team gaat herzien. Niet ongebruikelijk na twee jaar maar ook geen teken dat het allemaal lekker loopt. Verder kun je er niet veel over zeggen behalve dat het Witte Huis het verhaal verloren heeft en dat het onbegrijpelijk is dat de partij van economisch incompetente opportunisten zoals John McCain en totale nitwits zoals Sarah Palin het sterkste verhaal heeft, twee jaar nadat ze het hele financiële systeem én de economie de sloot in hebben gereden. Dat valt Obama zeker te verwijten: als de kiezers domme dingen denken moet je ze uitleggen hoe het echt zit (zonder te zeggen dat ze dom zijn natuurlijk).

Woodward over Obama's rotoorlog

Ik heb uiteraard nog niet het Woodward boek over Obama's Afghanistan drama gelezen. De eerste berichten van verdeeldheid, militairen die voortdurend discussies heropenen en dreigen doelstellingen te veranderen, de aarzelingen, het (vermoed ik) gevoel van machteloosheid van de president, komen niet onbekend voor. Afghanistan is een ramp, een teerpop die iedereen die hem aanraakt besmet. Als Woodward dat duidelijk kan maken, zoveel te beter. Misschien dat dan ook de resterende enthousiasten in Nederland zich bedenken over verdere betrokkenheid bij die puinhoop.

De persoonlijke tegenstellingen zijn altijd leuk natuurlijk. Dat Holbrooke, de speciale adviseur waarvan je niets meer hoorde, een bastard is volgens Joe Biden, is niet verrassend. Bijna iedereen vindt dat. Sterker, er was echte angst in het State Department dat als Hillary president zou worden Holbrooke minister werd. Dat de generaals elkaar niet vertrouwen is wel spannend. En dat de machtige en zelfbewuste generaal Petraeus alle andere wantrouwde (deels omdat hij buitenspel stond) is ook niet zo verrassend. Hij is een van de meer gevaarlijke mensen in het Afghanistan spel. Een soort generaal Westmoreland.

Kippendrift over kinderopvang

Tja, dat vind ik een lastige. De kosten van kinderopvang zijn verviervoudigd en de overheid moet dat ophoesten. Dit ondanks de vaststelling dat de kortstondige mode, een verkiezingscyclus geleden, om kinderopvang gratis te maken (net als de schoolboeken), niet is doorgevoerd. Dat zou helemaal belachelijk duur geweest zijn en volstrekt onzinnig als subsidie voor grootverdieners, dus daar kwamen toen partijen die erover dachten schielijk op terug (VVD en D66 waren daarbij als ik me goed herinner).

Ik ben uit de kinderopvang kinderen dus de details zie ik niet meer, maar ik zie wel dat zo ongeveer elk anderste leeg winkelpand wordt omgetoverd in een kinderopvangplek. De kwaliteit kan ik niet beoordelen, het schept ongetwijfeld een hoop banen voor laag opgeleide vrouwen die zo wat kunnen bijverdienen om de opvang voor hun eigen kind te betalen. Veel kinderopvang, het lijkt prachtig. Maar nu de cruciale vraag: wie moet voor kinderopvang betalen?

Of, even terugdraaien, een vraag eerder: wie heeft er behoefte aan kinderopvang? Alleen gezinnen waarin beide ouders werken, zoveel is wel duidelijk. En ja, natuurlijk hebben critici gelijk dat als het te duur wordt om je kinderen onder te brengen, mensen ervoor zullen kiezen om niet te gaan werken maar de kinderen thuis te houden. Het moet kosteneffectief zijn om te werken, dat spreekt.

Dat lijkt me op zich logisch maar waarom zou dat niet gewoon een afweging kunnen zijn? Ja, het is goed als mensen werken en zo deelnemen aan een breder deel van de samenleving dan alleen hun gezin, maar moet dat ook overheidsbeleid zijn? En is het inderdaad zo dat vrouwen dan de eersten zijn die thuis blijven? Ik vermoed van wel, al ben ik zelf altijd de huisman geweest en weet ik dat het ook anders kan. Maar als dat zo is, wat voor conclusie moet je daaraan verbinden? Dat de Nederlandse mannen ongeëmancipeerd zijn en als het er op aan komt voor hun carrière kiezen en hun vrouw het gezin opdringen? Misschien.

Maar hoe komt het dat vrouwen dat toelaten? Zijn ze zelf niet mans genoeg? Is de baan die ze (of de mannen) willen, wel interessant genoeg, qua financiën en qua inhoud om op te wegen tegen de kosten van een crèche? Vragen ze zich dat überhaupt wel eens af? Of spreekt het vanzelf dat ze een beroep kunnen doen op kinderopvang? En moet de overheid daarin een rol spelen? En hoe komt het dat tweeverdienende gezinnen toch vooral in het hogere opleidings- en inkomenssegment zijn te vinden waar ook bijpassende hoge inkomens horen? Nou ja, dat komt natuurlijk daardoor. Dat die banen interessant zijn. Twee advocaten of een huisarts en een advocaat verdienen natuurlijk heel behoorlijk. Maar waarom betalen ze dan niet hun eigen kinderopvang?

Allemaal belangrijke en urgente vragen, maar die lijken in de kippendrift na de cijfers van dinsdag ineens vergeten. Schande, roepen de linkse partijen zonder vragen te stellen en uitgaand van de noodzaak om voor die gezinnen betuttelende beslissingen te nemen - omdat ze het zelf niet kunnen? Ik kan me niet voorstellen dat VVD tweeverdieners hier ook niet tegen vragen aanlopen maar blijkbaar kunnen die hun opvang financieren met de hypotheeksubsidie die ze krijgen.

Zo heeft iedere club zijn eigen vanzelfsprekendheden. Blijf van de hypotheeksubsidie af roept de ene, blijf van de kinderopvangsubsidie af roept de andere. Kunnen we eens een echt debat hebben over waar precies de overheid een rol moet spelen in deze mengeling van private en publieke belangen? Ik ben bang van niet. De clichés zullen weer over tafel vliegen. Maar een echt debat?

21 september 2010

Getetter in een boekwinkel

Ik heb me nog geen mening gevormd over het jaarlijkse ritueel van Prinsjesdag dat dit jaar wel erg betekenisloos was. De oude regering helpt Rutte/Wilders, zoveel is wel duidelijk. En de aantrekkende economie helpt evenzeer, zodat er iets minder bezuinigd wordt.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors