20 april 2010 - 8 mei 2010

20 april 2010 - 8 mei 2010

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

8 mei 2010

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 341 reizen naar Amerika

De Goldman cultuur

Lucy Kellaway, de onvolprezen sociologe van de management floor, schreef afgelopen maandag in de FT een fascinerende column. Ze had uit het materiaal van de senaatshoorzittingen over Goldman Sachs de 'zelf evaluaties' opgediept van vier Goldman bankiers uit 2007 (in het document dat on line staat de pagina's 227 tot 246). Deze vier heren was gevraagd om zichzelf te beoordelen en dat werd keurig in het jaarrapport gezet, zij het dat het nooit de bedoeling was dat dit ooit publiek zou worden, het ging er enkel om de bonussen veilig te stellen. De beoordelingen zijn fascinerend. Alle vier, inclusief Fabulous Fab, de Franse Amerikaan die de nu infame spookinvesteringen in elkaar zette, zijn natuurlijk onvolprezen. Ze verklaren zichzelf zonder uitzondering bijzonder. Als er al over team werk wordt gepraat dan is dat omdat zij het team leidden. Mijnheer Swenson: 'Ik ben bijzonder trots op de handelaars die ik onder mijn leiding heb ontwikkeld'.

Nog afgezien van het kromme taalgebruik is het duidelijk dat hier een succesvol iemand spreekt, in elk geval iemand die meent dat de traders het zonder hem niet zo goed gedaan zouden hebben. Er is ook een paragraaf 'opportunities for improvement' die de heren moeten invullen. Ze doen het al optimaal, zo blijkt voor drie van de vier. Eén van hen vindt dat hij het respect dat hij terecht krijgt voor zijn prestaties moet kunnen vertalen naar vertrouwen in hem als persoon. Blijkbaar voelen zijn ondergeschikten zich toch niet erg op hun gemak met deze teamleider. Fabulous Fab heeft een langere lijst van gebreken die hij wil verhelpen. Kellaway denkt dat Amerikanen gewend zijn alleen maar op te scheppen en nooit enige zwakheid te tonen. Fabulous Fab daarentegen merkt op dat hij niet delegeert, alle werk van ondergeschikten controleert, leiderschapskwaliteit niet kan focussen, geen geduld heeft en slecht in staat is mensen te recruteren.
Het geeft een aardig beeld van de manier waarop de Goldman mensen zichzelf zien. Toen Goldman baas Lloyd Blankfein vond dat zijn bedrijf 'God's work' deed en je begrijpt in wat voor cultuur deze lui opereerden en opereren.
De Trib had deze week een verhaal hoe Goldman een PR man heeft ingehuurd om een andere 'narrative' te ontwikkelen, een verhaal om het huidige verhaal van het oplichten van eigen klanten tegen te gaan. Dat wordt nogal een klus en ze hebben dan ook de man ingehuurd die Billy Clinton aan het werk zette om zijn imago na de Lewinsky affaire op te poetsen. De man zal ongetwijfeld veel verdienen maar peanuts vergeleken met de bankiers zelf.

McCain, voormalig weldenkend politicus

Ik lees nu pas dat in reactie op de mislukte aanslag in New York, door een genaturaliseerde Pakistaan, de straigth talking senatoren McCain en Lieberman liever hadden gewenst dat deze staatsburger niet zijn rechten waren gelezen en dat hij als Bush-combattant was behandeld. Dit team, deze twee heldhaftige senatoren, hadden president en vice president kunnen zijn. Wie denkt dat de Tea Party lui niet goed bij hun hoofd zijn, kan weinig troost putten uit deze twee traditionele Republikeinen die zonder problemen de burgerrechten overboord zetten. We hebben in de campagne van 2008 al gezien hoe McCain zijn idealen te grabbel gooide en nu zien we in Arizona hoe hij, om zijn senaat zetel te redden, pathetische geluiden maakt en met Sarah Palin rondreist, zijn ultieme statement van onverantwoord gedrag. Lieberman was altijd al een te wantrouwen persoon. Het ziet er slecht uit met de politiek in Amerika als dit de gematigde, weldenkende politici zijn.

Een bang land met bange leiders

Ik was er niet bij op 4 mei. Ik was gelukkig niet eens in Nederland. Zat in een ver buitenland zonder televisie. Die hele dodenherdenking en de poespas eromheen staat me tegen. Toen mijn vader en moeder het hele gezin aanzetten tot, wat was het, wel vijf minuten stilte, en alle auto's en bussen stopten en mensen er langs gingen staan, toen had het nog wel wat. Het zwelgen in een oorlog die zo ongeveer ons enige gevoel van een gezamenlijke ervaring lijkt uit te stralen, bevalt me niet. Maar de metafoor van deze vierde mei is haast onontkoombaar: dit land is hopeloos schrikachtig en raakt van het minste of geringste in paniek. De foto in de NRC trof me. De koninklijke familie die wordt weggerend. Willem Alexander, zoveel groter en omvangrijker dan de achter hem rennende Balkenende, die er een gestrekte draf inzet - flauw misschien, maar ik dacht, had hij met zijn mooie uniform niet eens rustig kunnen kijken wat er precies aan de hand was? En waar was Maxima? Het enige dat je ziet zijn schrikachtige blikken in de richting van het geluid en een hard wegrennen. Nederland anno 2010.

En domme journalistiek

Overigens was het televisiecommentaar in de NRC precies to the point. Domme verslaggever die de politiecommissaris vraagt hoe dit was te voorkomen. Doe er wat aan! Vindt een oplossing! Voorkom onze paniek! De commissaris was gelukkig nuchter. Er waren gezinnen met kinderen, met rugzakjes. En een stem kun je niet in beslag nemen bij de ingang. Goed gezegd. En goed genoteerd als voorbeeld van de flauwekuljournalistiek. Trouwens ook goed stuk van Joost Ramaer in de NRC over de mogelijkheid dat Sauers analyse dat kranten minder dik moeten zijn maar dieper moeten gaan precies de goede is. Ik weet niet of hij gelijk heeft, ik moet er nog eens over denken. Maar ik merk wel dat ik de nieuwsitems in de krant (NRC) steeds minder lees en de analyses en de opinies van de beste andere kranten (vooral FT) steeds meer waardeer. Misschien heeft Sauer gelijk.

Stemwijzer, kieskompas en de manipulatie

Volgens André Krouwel, entrepreneur in Kieskompassen, is de Stemwijzer misleidend. Die zou simpele antwoorden verlangen en die hebben serieuze partijen niet. Ik laat hem graag zijn tentje verdedigen, maar zijn Kieskompas heeft ook een probleem en nu ik erover denk is dat een veel breder probleem, dat ook de analyses van het CPB betreft: partijen schrijven steeds meer hun programma toe naar de eisen van de kieskompassen en wijzers en wat het CPB verlangt. Zo komt iedereen op 15 miljard bezuinigingen uit. Ik neig dan impulsief naar de partij die zegt: hoezo, wij doen niet meer dan 9 miljard en we verhogen de belastingen om de rest te dekken.

Hoezo coalities? Kunnen we eerst even stemmen?

Ik heb het genoegen gehad om de Nederlandse campagne een hele week lang niet te hoeven volgen. Heb dan ook niet de ontbladdering van Job Cohen meegemaakt (ik neem van Marc Chavannes aan dat Cohens nuchterheid en weigering om de spelletjes van Pauw en Witteman mee te spelen op sommige kiezers ontnuchterend werkt - zoals hun overdreven reactie op Cohen als redder van het land overdreven was). Ik geef er ook weinig om. De PvdA is nog steeds een dolende partij, nu met spookgeest Wouter Bos op de achtergrond, alsof hij zich verveelt bij de kinderwagen.
En misschien, hopelijk, heeft het verlies aan statuur van Cohen ook te maken met zijn belachelijke Afghanistan standpunt. Hadden we onszelf er eindelijk uitgerommeld, worden we er weer ingerommeld door een coalitie, nota bene, van Halsema, Pechtold en Cohen. Shit. Op welke partij moet ik nu gaan stemmen? Ze zijn allemaal slappe zakken als het op Afghanistan aankomt - okay, de SP waar Harry gelukkig betrouwbaar tegen blijft, maar dat is geen serieus alternatief op andere terreinen, vrees ik. Balkenende, zo begrijp ik, reageerde voorspelbaar onhandig op de 4 mei opwinding. Als er ooit een Balkenende V komt dan weet je nu al dat dit een historische ramp zal worden.
In de NRC vandaag een bespreking van mogelijke coalities. Door partis pris als Boekestijn en Vendrik. Volstrekt oninteressant. Al dat geneuzel over coalities. Het moet nu over partijen en hun grondslagen gaan. Na de verkiezingen kijken we wel wat er mogelijk en/of wenselijk is. Dat Boekestijn met de duvel en zijn oude moer wil regeren om het belangenbehartigingsprogramma van de VVD uit te voeren verrast niet, evenmin zijn polemische en nog steeds inhoudsloze toon. Hij verwijt de PvdA dat die het neoliberale gedachengoed verantwoordelijk houdt voor de financiële crisis. Gemakzuchtig als altijd laat hij na om te vertellen waar het dan wel aan te wijten was (misschien de overheid die de markt verstoorde door gewetenloze bankiers de verkeerde impulsen te geven, zoals Bolkenstein suggereerde?). Zou hij nog steeds hopen ooit staatssecretaris van BZ te mogen worden?
Het interview met René van der Linden in de NRC, de voorzitter van de Eerste Kamer, was overbodig, juist omdat hij als voorzitter werd gevraagd en dat als excuus gebruikte om omstreden uitspraken te voorkomen.

De Clegg teleurstelling

De verkiezingen in Groot Brittannië hebben het voorspelde hung parliament opgeleverd. Helaas zonder de doorbraak van de Liberal Democrats. Dat was de grootste verrassing: Nick Clegg stal de harten van de kiezers in het eerste debat, maar dat was net iets te vroeg om hun verstand uit te laten schakelen. Toen het erop aan kwam en kiezers verandering wilden, hebben ze toch gekozen voor de Conservatieven. Niet alleen het aantal zetels van de LD viel tegen, vooral ook het percentage. Dat zit gelijk verdeeld over het land, dat is waar, maar in marginale regio's slaagden ze er niet in uit te breken. Het is goed dat Labour in de oppositie gaat. Dertien jaar regeren is meer dan voldoende.
Het is ook goed dat de Conservatieven geen absolute meerderheid hebben kunnen halen met dik 35 procent van de stemmen. Dat is het nadeel van het districtenstelsel Engelse stijl: met een derde van de stemmen kun je het land op zijn kop zetten. Nu zijn ze gedwongen met de LD samen te werken en kunnen ze dat als excuus gebruiken om de stomste punten in hun programma bij te slijpen. Niet Europa, heeft Cameron al gezegd. Dat is dom, maar voorspelbaar. Hopelijk houdt de LD zijn poot stijf. De Conservatieven willen het systeem niet veranderen en Labour biedt het alleen maar aan uit opportunisme. Ik verwacht er niets van. Vrij snel nieuwe verkiezingen, waarbij een echte coalitie tot stand komt als de LD doorbreekt of een echte conservatieve meerderheid.

Griekse drama's hebben nu eenmaal hun eigen dynamiek

Columnist Münchau van de FT heeft het keer op keer geschreven: alle oplossingen voor Griekenland zijn tussenoplossingen. Het land zal failliet gaan. De ontwikkeling van de afgelopen week zet alles en iedereen onder druk. De EU kraakt en buigt. Totaal gebrek aan leiderschap, schreef de FT deze week. En inderdaad, mevrouw Merkel kan het zich aantrekken (van Sarkozy verwacht je eigenlijk niet veel mee). Als het bouwwerk in elkaar dondert, dan is zij een van de hoofdverantwoordelijken - net als alle leiders sinds 1995 die de andere kant opkeken toen cijfers werden gemasseerd om in de Euro te kunnen en echt niet alleen door Griekenland.
Over Griekenland zelf moet je je zorgen maken omdat de erfenis van de Burgeroorlog daar, de KKE, een ouderwetse communistische partij, en de anarchistische destructieve studenten, wel eens zouden kunnen leiden tot het inzetten van het leger. Een Papandreou die daarop terug zou moeten vallen: het ergste wat hem kan overkomen. Maar de Griekse samenleving heeft nooit echt stabiliteit gekend, hoogstens enige rust toen de maatschappelijke problemen werden afgekocht met valse cijfers, geholpen door Goldman Sachs om die op de kapitaalmarkt te verkopen.

Automatische handel

Het is verrassend dat de beurzen afgelopen donderdag nog net zo gevoelig bleken voor computer gegenereerde handelsbeslissingen als in oktober 1987. Foutje bij de verkoop van Procter and Gamble aandelen (nou ja, foutje, 16 miljard ipv van 16 miljoen) en het hele rommeltje stort in elkaar, in een lawine van automatische verkopen. Ongelooflijk dat dit nog steeds kan. Eigenlijk is er niets gebeurd sinds 1987. En ik vrees dat we bij de volgende bankencrisis ook weer moeten zeggen: hoe kan het dat we geen lessen trokken uit 2007 en 2008?

29 april 2010

Gods' handymen

De Goldman baasjes ('we do the work of God') waren tamelijk bescheiden voor de senaatscommissie gisteren. Het was opnieuw vooral duidelijk dat ze vooral gericht zijn op eigen winst en niet op hulp aan klanten. Dat zal ze nog gaan kosten. Belangrijker is dat de producten die ze aanbieden overduidelijk niets toevoegen aan de flexibiliteit of innovatie van de financiële markt, altijd het argument van de mensen die tegen regulering zijn. In het gesloten Republikeinse front (geholpen door de Democratische senator van Nebraska die het vuile werk doet voor Warren Buffet - je ziet dan overigens waarom lobby en financiering van politici interessant is: de senator krijgt jaarlijks ongeveer 45.000 dollar van Buffets club, en dat is genoeg om hem werk te laten doen dat Buffet miljarden oplevert; elders is het niet anders) komen barstjes. De Democraten brengen de Wall Street wet iedere in, als ze hem niet op de vloer kunnen krijgen door gebrek aan 61 stemmen, stemt Harry Reid uiteindelijk tegen zodat het voorstel opnieuw ingebracht kan worden. Dat doen ze iedere dag en het lijkt in pr opzicht in elk geval wat succes op te leveren.

De Euro bedreigd

De Griekse tragedie heeft zich uitgebreid tot Portugal en Spanje en lijkt nu de hele Euro te ondermijnen. Ik begrijp niet alle ins and outs maar de columnisten in de FT (Wolf en Münchau met name) die dit scenario voorspelden hadden het dus helemaal goed. Het is nu moeilijk te zien hoe dit zonder ongelukken kan aflopen. In elk geval heeft het de reputatie van Merkel geen goed gedaan.

28 april 2010

Modderige NOVA

Ik verzeilde gisteren in Nova. De plaatsvervangend hoofdredacteur Sjoerd de Jong werd ondervraagd door Twan Huijs. Het was een zeldzaam nutteloos interview. Huijs liet De Jong niet uitpraten, stelde alleen maar gestoken vragen niet informatieve, en De Jong liet Huijs het gesprek bepalen. De Jong zette zichzelf ook te kijk, overigens, door te suggereren dat dit 'eens maar nooit meer' was. Dat begreep ik niet. Of je accepteert het ontslag van de hoofdredacteur en de gronden daarvoor of je doet dat niet. Maar dat het nu wel kan en een volgende keer niet, vertroebelde het verhaal - voor zover daar enige helderheid in was.

Meer obstructie

De Republikeinen hebben besloten dat ze de wetgeving om Wall Street aan banden te leggen ook massaal willen boycotten. Het zal me benieuwen of ze daarmee weg komen. Het is puur politiek spel en het is te hopen dat de obstructietactiek van Mitch McConnel nu afgestraft wordt (of in november). Maar Obama zal er wel voor aan de bak moeten. Hij moet zelf de strijd leiden.

27 april 2010

Derk Sauer kapt lekker door

Zo, mediatycoon Derk Sauer heeft de smaak te pakken. Na gisteren de hoofdredacteur en de uitgever van de NRC te hebben afgezet, volgen vandaag de twee topmanagers van Sauer's boekenuitgeverij Nieuw Amsterdam (full disclosure: mijn uitgever). Ook hier zou sprake zijn van een verschil van mening over de te volgen koers, enigszins verhuld onder de vlag van onduidelijkheden over de financiële rapportage. Wordt Sauer de Nederlandse Murdoch?

Wilders kan geen speech houden

Ik zag bij het journaal de presentatie van de PVV voor een groepje aanhangers - leden zijn er niet bij de club van de Grote Leider. Het was tamelijk tenenkrommend. Wilders is een heel slechte spreker. Vuurspuwend in een voor zijn neus gehouden microfoon kan hij twintig keer achter elkaar 'theedrinkende troetelsocialist' zeggen maar als hij een speech moet houden, stelt het niet veel voor. Enfin, het zal wel blijken. Nu hij daalt in de peilingen houden de andere partijen zich niet hem bezig vanuit het goede principe dat je een politicus die zichzelf ophangt niet hoeft te helpen (iets wast D66 Amsterdam in de campagne tegen de PvdA was vergeten). Hopelijk zorgen ze ervoor dat Wilders in de debatten vooral stoom uit zijn oren laat komen maar geven ze hem niet te veel ruimte. Het is mooi om te zien en het was geheel en al voorspelbaar.

Afghanistan gaat gewoon door na de verkiezingen

Minister Middelkoop wil toch actief blijven in Uruzagan. Dat wil de NAVO, natuurlijk, en dat wil de CDA en waarschijnlijk ook de VVD. Zo krijgen de verkiezingen er nog een factor bij: wie een centrum rechts kabinet in het zadel helpt krijgt Afghanistan er gratis bij. Het is maar dat de kiezer het weet.

26 april 2010

NRC hoofdredacteur ziet zich gedwongen op te stappen

Zo, dat is snel. De uitgever en de hoofdredacteur van de NRC stappen op omdat ze menen dat de nieuwe eigenaren, waarin inmiddels mediamagnaat Derek Sauer en de zender Het Gesprek (die de afgelopen weken al oprukte in de krant met gratis advertenties) de journalistieke autonomie niet waarborgen. Dat is niet misselijk. De kwaliteitskrant van Nederland die op een dergelijke manier haar hoofdredacteur kwijt raakt, dat doet je afvragen waar het heen zal gaan met de krant onder de nieuwe eigenaren. Zorgwekkend.

Clegg houdt vol

Ik heb het tweede debat tussen de Britse partijleiders niet gezien - niet op de kabel bij ons - maar zo te lezen heeft Clegg zijn statuur behouden. Zelfs wat versterkt voor zover het gaat om kiezers die de luiken naar de wereld (en naar Europa) open willen houden. Of de kiezers erg veel zorgen hebben over de (serieuze) vraag of de Britse kernwapens op onderzeeërs moeten worden gemoderniseerd, betwijfel ik.
Donderdag a.s. het cruciale derde debat over de economie. Op de BBC dus ook hier te ontvangen. Er wordt voorzichtig gespeculeerd dat de Liberal Democrats zouden kunnen doorbreken en een meerderheid halen. Het Engelse systeem is te ingewikkeld en te doorspekt met lokale specialiteiten om daar iets zinnigs over te zeggen maar 6 mei belooft een stuk spannender te worden dan 9 juni. Clegg heeft ondertussen gewaarschuwd dat Brown er niet op moet rekenen dat hij premier kan blijven als Labour op de derde plaats eindigt qua stemmen (wat niet per se wil zeggen dat ze ook derde zijn qua zetels). Zo'n afstraffing van de kiezer moet consequenties hebben voor de premier. Daarin heeft Clegg gelijk. Misschien komt het uur van David Milliband, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, eerder dan gedacht. Maar dan moet Brown terugtreden want een coup van binnenuit is lastig en kost erg veel tijd. Het wordt steeds leuker.

Hoe liberaal is D66 werkelijk?

Jammer dat Buitenhof gisteren de verhoudingen verkeerd had. Minister Verhagen kreeg als pleitbezorger van zichzelf en van JP een dik half uur. Daardoor waren er maar twintig minuten over voor een nieuwe, mogelijk interessante rubriek waarin lijsttrekkers kritisch ondervraagd worden over hun grondslagen. Pechtold was de eerste en Paul Frissen, bestuurskundige uit Tilburg, had twee grote vragen die te maken hebben de kernvraag (die helaas niet aan de orde kwam): hoe ziet D66 de rol van de overheid. Eerst even Pechtold, die zelf het onderscheid maakte tussen idealistische partijen en ideologische partijen. Hoe dat zat, legde hij niet uit, maar hij bracht het in de context van strategisch stemmen en gooide er maar de one liner in dat je vorige keer strategisch kon stemmen om Bos of Balk te voorkomen en ze dan allebei kreeg.

Gelukkig bleef het bij die gemakzuchtige thow away. Pechtold had het over de kwaliteit van onze samenleving die een kind van een analfabeet uit het Rif gebergte laat afstuderen aan onze universiteiten en u begrijpt, daar kan ik het alleen maar hartelijk eens zijn - ik hoopte dat hij mijn boek er ook nog bij zou noemen, maar helaas, dat deed Pechtold niet. Hij maakte evenmin duidelijk wat dat verschil tussen idealistische en ideologische partijen nou is en waarom het ene slechter is dan het andere.

Frissen noteerde de tegenstrijdigheden. D66 stelt vrijheid centraal maar wil vervolgens een burgerschapsopvatting onderwezen hebben die vooral ervan uitgaat dat die vrijheid is voorbehouden aan D66 achtige types. Je moet homo's prima vinden, niet tegen evolutietheorie zijn en dat soort dingen. Los van hoe je daarover denkt, zei Frissen, waarom moeten kinderen in die specifieke burgerschapstraditie gedrongen worden. Frissen zei het niet, maar impliceerde dat een groot deel van de Nederlanders opvattingen heeft die D66'ers niet delen en omgekeerd. Wie z'n vrijheid zit nu in dat burgerschap? Pechtold gaat uit van een geëmancipeerde burger en bestrijdt de opvattingen van de rest. Een uitweg is vast te stellen dat je over deze meningen verschillen kunt hebben maar dat een primaire eis is dat je aan de regels houdt die we hebben afgesproken - de wetten. Frissens vraag werd niet goed beantwoord evenmin als zijn vraag of de vrijheid van het individu de enige vorm van vrijheid is maar of er ook een vrijheid van de groep is.

Zijn tweede punt was dat in het inzetten van de overheid voor van alles en nog wat D66 zich niet onderscheidt van andere partijen. Hij gooide het op de bestuurlijke hervormingen (minder provincies, grotere gemeenten) maar ik had liever gezien dat hij het op het hele programma had betrokken want daaruit spreekt gebrek aan, jazeker, ideologische grondslag. Frissen waarschuwde dat het alleen maar leidt tot meer overheid, meer afstand en meer bemoeienis. Hij pleitte voor flexibiliteit. De vraag naar de verhouding burger overheid lag hier vol op tafel. Maar toen was de tijd op. Jammer. Een goed begin van de serie. Ik had zelf nog wel door wil vragen over het hoge Pechtold gehalte van D66 en daaraan verbonden risico's voor de kiezer maar de redactie heeft, denk ik, terecht voor een meer ideologische insteek gekozen.

Kink in de energiekabel

De energiewet die vandaag door senatoren Kerry, Lieberman en Graham zou worden ingediend gaat niet door. Republikein Lindsay Graham ziet ervan af omdat Senaatsleider Reid heeft gezegd dat hij een immigratiewet de prioriteit zal geven. Dat maakt Graham pissig omdat het een onderwerp is dat de Republikeinen niet voor de tussentijdse verkiezingen willen behandelen en het ondermijnt, stelt hij terecht, het momentum dat de energiewet had. Jammer. De energiewet was niet ideaal maar had een mooie pluim voor Obama kunnen zijn. Nu lijkt het erop dat noch energie, noch immigratie voor november aan de orde komt.

Arizona draait door

Over immigratie gesproken, het is tijd om uw vakantie voortaan niet meer naar de staat Arizona te laten gaan. Mocht u er een beetje anders uitzien dan, laten we zeggen, John McCain of Sarah Palin, dan mag de politie u zonder verdere aanleiding aanhouden om te kijken of u een illegaal bent. Een draconische wet die van Arizona een halve politiestaat maakt. Niet helemaal onbegrijpelijk met het drugsgeweld uit Mexico dat over de grens heen spoelt, maar daar doet deze wet nu juist niets aan. Wel betekent het dat iedereen met een ander uiterlijk kwetsbaar is geworden voor politiegekken (en laten we niet vergeten dat die gekke sheriff die immigranten in tenten opsluit ook uit Arizona komt). Tijd voor een boycot.

24 april 2010

Je zult maar Goldman klant zijn

Goldman Sachs krijgt het voor zijn kiezen (de NRC herinnert ons er fijntjes aan dat het underwriter was van het World On Line fiasco). In de Amerikaanse pers inmiddels artikelen over emails die volstrekt duidelijk maken dat Goldman Sachs geregeld geweldige sommen verdiende door hoog in te zetten op een ineenstorting van de hypotheken markt. Dat mag, maar het punt is dat ze tegelijkertijd haar klanten adviseerde de 'producten' te kopen waartegen de weddenschap liep. De glanzende reputatie van Goldman Sachs kan dit soort double dealing natuurlijk niet overleven. Soms zijn clichés on the spot: dit is het soort gedrag dat je verwacht van bankiers van de grootgeldverdien-tegen-elke-prijs categorie en lo and behold, de bank gedraagt zich precies zo. Of je die domme klanten daartegen moet beschermen, weet ik niet zo net. Misschien is het beter dat Goldman zijn klanten kwijt raakt. Volgende week hearings waarin onder andere de Goldman boss op het matje moet. Kan nog leuk worden.

De grote leider ziet het door zijn vingers glippen

Wilders ziet de bui hangen. Hij is opgehouden met dagdromen over een premierschap of het bereiken van de status als grootste partij maar levert nu al voor de kabinetsformatie zijn positie in: de grote leider wil ook best gedogen als het nodig is. Het is amusant om hem een toontje lager te horen zingen. Even amusant als onzinnig blijft zijn stokpaardje: de ridicule belasting op hoofddoekjes. Voor een partij die Vrijheid in zijn naam draagt is een grotere gotspe moeilijk denkbaar. Maar het holle gebaar van een absurde regel die bovendien alles doet waar de grote leider tegen is (inbreuk op persoonlijk leven, bureaucratie, belasting, onafdwingbaar) is wel treffend voor zijn waanzin. Het gaat hem nog een paar zetels kosten want zijn achterban is daar helemaal niet in geïnteresseerd terwijl het hem voortdurend zal worden ingepeperd. Helaas had Wilders meer gelijk dan hij zelf besefte toen hij op de klacht dat zijn partij een eenmanszaak is zonder democratie, antwoordde dat de andere partijen ook nauwelijks serieuze democratie kennen. Het zou de anderen aan het denken moeten zetten.

Lekker katten op de rest

Het was weer partijdag-zaterdag vandaag. Teleurstellende oogst. Ze zitten allemaal tegen elkaar te neuzelen in plaats van te vertellen wat ze zelf gaan doen. SP tegen Balkenende en rechts. Rouvoet tegen CDA, PvdA en VVD. Pietje de Jong van het CDA tegen de PvdA. Balkenende was gelukkig gewoon zichzelf: een overbodige kracht. Dat hij waarschuwde dat Cohen te weinig van economie weet is uit zijn mond wel wat erg hypocriet. Maar het moet gezegd, anders dan de andere lijsttrekkers zette hij zich relatief weinig af tegen de andere partijen. Maar ja, dat liet hij aan Pietje over.

23 april 2010

Beperkte kritiek op Pechtold in Buitenhof

Ik had deze week interessante gesprekken met de redactie van Buitenhof. Die wilden zondag Alexander Pechtold eens het vuur aan de schenen leggen en hadden mijn stukken over de Pechtold Partij gelezen. Mijn belangrijkste kritiek was dat de partij opnieuw draait om een persoon en niet om een mens- en maatschappijvisie die behoorlijk onder woorden is gebracht en ideologisch (oops, vies woord in D66 kring) coherent is, zodat standpunten er logisch uit voort vloeien. Een tweede punt was het gebrek aan interne partijdemocratie waardoor de vele nieuwe leden niet of nauwelijks input hebben in hoe programma's, lijsten etc. tot stand komen. Helaas, het gaat niet door. Er is nu maar één 'opponent' van Pechtold, Paul Frissen, hoogleraar in Tilburg. Hij zou iemand van 'buiten' zijn. Dat is maar gedeeltelijk zo aangezien Frissen meegewerkt heeft aan het opstellen van het boekje Vertrouwen op de eigen kracht van mensen, in een commissie die op persoonlijke titel daartoe werd uitgenodigd door het Haagse. Of Frissen vanuit die positie Pechtold kritisch kan benaderen, zal zondag moeten blijken. Uiteraard vind ik het jammer dat de andere meningen van binnen D66 opnieuw niet aan de orde komen.

Maxime Verhagen neemt het initiatief om iets niet te krijgen

Als je vanochtend het nieuws hoorde, zou je denken dat onze creatieve minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, aan de Amerikanen had gevraagd om de kernwapens uit Europa te verwijderen en dat dit verzoek door Amerika was geweigerd. In werkelijkheid wil Verhagen de kernwapens graag houden en was zijn verzoek gebaseerd op de wetenschap dat de Amerikanen dat ook wilden zodat hij geheel vrijblijvend actie kon ondernemen. Hoe curieus werkt de politiek. Het onderwerp van de kernwapens in Volkel (daar ligt de Nederlandse afdeling) werd meer dan een jaar geleden aangekaart door een aantal deskundigen waarvan er enkele binnen D66 actief waren. Zij schreven een memo aan de fractie van D66 om hier werk van te maken en probeerden het momentum te versterken door met de PvdA te overleggen om samen te werken. De PvdA fractie zag zijn kans schoon en riep op om de kernwapens uit Nederland weg te halen. Zo leek het ineens een PvdA initiatief.
Desgevraagd liet de D66 fractie weten dat ze geen tijd hadden voor dit onderwerp en zelfs de commissievergadering die erover ging niet hadden bezocht.

Enfin, minister Verhagen had natuurlijk al laten weten dat hij tegen was. Hij wil aan tafel zitten, in dit geval aan de tafel van landen met opgeslagen kernwapens. Waarom kwam hij dan met zijn 'initiatief'? Omdat hij wist dat het populair is in Nederland en toch nergens toe zou leiden. Zo kon hij goede sier maken en toch aan tafel blijven zitten. Gefeliciteerd.
Correspondent Paul Schneijder zorgde vanochtend op Radio 1 voor de onderbouwing. Geheel kritiekloos gaf hij de Amerikaanse lijn dat de Russen zoveel korte afstands kernwapens hebben dat de Amerikanen die wapens in Volkel en andere landen niet kunnen terugtrekken. Op zijn minst een half verhaal, op zijn slechts het papegaaien van de Amerikaanse positie (en die van Verhagen).

Opnieuw Afghanistan

Vijftig politiemannen en 250 soldaten blijven actief in Afghanistan als het aan de kamer ligt. De laatsten van wie je dit soort onzin zou verwachten waren Groen Links en D66. Hoewel, D66 heeft altijd de deur opengehouden, ondanks stevige weerstand van de leden (ik sla daar maar een slag naar want we weten helemaal niet wat de leden denken - dit is een Haagse beslissing, misschien, zoals de NRC gisteren suggereerde om regeringsfähigkeit uit te stralen). Dit is een geheel nieuwe actie in Afghanistan, die geen relatie heeft met Uruzgan en moet dus, lijkt me, leiden tot een serieus debat of we wel in dat rampenland aanwezig moeten blijven. De motie is gisteren aangenomen, begreep, met tegenstand van de PvdA, de SP en de PVV. Er was ook tegenstand binnen D66, 't is maar dat u het weet want van de fractie zult u het niet horen.

Wall Street bashing helpt

Obama heeft eindelijk door dat je wetgeving ook moet verkopen. De ironie is dat de anti-Wall Street wetgeving (want zo verkoopt hij het nu) veel minder ver gaat dan hij had moeten gaan, maar dat hij wel wordt aangenomen. Zelfs de Republikeinse baas, Mitch McConnell, heeft door dat de theepartij enthousiasten niets moesten hebben van zijn onzinverhaal dat deze wetgeving de Amerikaanse ondernemingsvrijheid bedreigde. In de commissie heeft één Republikein al eieren voor zijn geld gekozen, als de behandeling van de wet maandag begint, zal blijken dat er meer afvallers zijn. Obama weet nu hoe het moet, als hij deze tactiek ook bij de ziektekostenwetgeving had gevolgd.

22 april 2010

Iran als kernmacht

In de Trib vanochtend een goed op ed stuk van H. Greenway dat oproept om ervan uit te gaan dat Iran een kernwapen verkrijgt en de gevolgen daarvan door te denken, in plaats van veel energie en politieke kapitaal te verspillen aan sancties. De kans dat de doorgedraaide regering van Nethanyahu erop los slaat is ook nog steeds aanwezig, al kan de VS zich daar onder huidige omstandigheden redelijk los van maken. Maar het zou het regime in Iran versterken en de weg naar een kernwapen niet stoppen. Ook Hillary Clinton, noteert Greenway, lijkt deze mogelijkheid niet meer uit te sluiten.

Bankiers onder elkaar

De Goldman zaak mag de bankwereld verder beschadigen in de ogen van de buitenstaanders, ik geloof inderdaad, zoals veel waarnemers zeggen, dat de SEC een lastige zaak heeft. Het wedden op deze virtuele rotte hypotheken (want virtueel dat waren ze) was een professioneel spelletje. Ik ben wel gevoelig voor het argument dat als zo'n weddenschap wordt aangeboden iedere andere partij weet dat er een tegenweddenschap is gemaakt. De partij die het aanbod kreeg, dit keer de domme Duitse bank IKB, had dat moeten weten, zo werkt het casino systeem. Dat Goldman zijn goede klant, IKB, zo'n deal in de maag splitste is een vertrouwensbreuk die iedereen zou moeten doen aarzelen om ooit met die lui in zee te gaan, maar het is de vraag of het een strafbaar feit is. De bank is al gestraft, IKB is failliet. Paullson, de man die via Goldman Sachs zijn handgekozen rommel in een fonds kon stoppen waarop hij vervolgens negatief wedde, is één miljard rijker en onder andere ABN AMRO (via RBS) heeft 840 miljoen verloren. Vrienden die elkaar een loer draaien, klanten die verneukt worden: allemaal de bankier z'n stiel maar misschien inderdaad niet iets dat gereguleerd moet worden. GOldman heeft zich lelijk in de kaart laten kijken. Door z'n enorme meerkennis van de markt en de verhoudingen kan ze ale kanten van het spel spelen, ook die tegen haar eigen cliënten. Dat moeten die cliënten meenemen.

Thieme treurnis

Het is wel amusant om te zien hoe de Partij van de Dieren harikiri pleegt. De strakke leiding (laat ik het eufemistisch zeggen) van mevrouw Thieme die zelf de lijst opstelde, leidt tot ruzie en gerommel. Leuk om te zien. Overigens was het in D66 ook de partijleider zelve en helemaal alleen die de lijst opstelde (samen met de voorzitter maar dat is een tandempje). Mooi omdat we wel zonder PvdD kunnen.

21 april 2010

Waarom blijven we nu toch in Afghanistan?

Ik begrijp niet goed waarom D66 en Groen Links een 'civiele missie' in Afghanistan willen houden, onder bescherming van 250 militairen. De PvdA ondertekende de motie uiteindelijk niet omdat ze bang zijn dat het de deur open zet voor een nieuwe militaire missie. Daar hebben ze gelijk in. Sterker. Het is een militaire missie. Uruzgan wordt verlaten maar elders gaan we wel militair verder. Geen enkel van de argumenten die rondom Uruzgan werden aangevoerd, geldt hier. Nieuwe argumenten heb ik niet gehoord. Zouden de leden van D66 en Groen Links voor deze exercitie zijn?

Ligt het aan mij of wordt aan de twee gesneuvelde militairen het afgelopen weekend, aanmerkelijk minder aandacht besteed dan aan eerdere slachtoffers? En in hoeverre heeft dat te maken met de vaststaande terugtrekking? Anders geformuleerd: werd er over eerdere doden meer ophef gemaakt omdat we toen nog iets moesten beslissen? Of verkijk ik me er gewoon op?

I told you so

De PVV blijft teruggaan in de peilingen. D66 stabiliseert op twaalf wat nogal wat knarsetandende glimlachen opleverde op het congres van afgelopen weekend (wat een saaie speech trouwens van Wijers). Regelmatige lezers zijn natuurlijk niet verrast. Dit is hier allemaal al voorspeld, meer dan een jaar geleden. Ook de opkomst van de PvdA, zij het niet de snelheid daarvan (Cohen had ik niet voorzien). De opmars van de VVD heb ik helemaal niet voorzien, ik begrijp eerlijk gezegd ook niet goed waar hij aan te danken is - zoveel VVD'ers waren toch niet naar de PVV weggelopen? Het patroon is overigens nog niet uitgekristalliseerd. We hebben nog geen debatten gehad (ik dacht dat die voor Wilders lastig zouden worden maar hij zit al veel eerder in de problemen met zijn voorheen als briljant omschreven Almere en Den Haag strategie) en het is nog een lange weg naar 9 juni.

Net doen alsof het nog niet zeker is: de PvdA heeft iets geleerd

Iedereen weet dat Eberhard van der Laan burgemeester van Amsterdam wordt. Ook Van der Laan, met een jong gezin, heeft voor de familie gekozen. Maar belangrijker is dat de voordracht straks gewoon drie namen zal hebben: Van der Laan, Ter Horst en Oudkerk. Klaar. Dan wordt Van der Laan het. De reden dat er nu wat omfloerst en moeilijk over gedaan wordt ('het is nog lang niet zeker') is dat zelfs de toondove PvdA in de hoofdstad zich realiseert dat ze niet net moeten doen alsof het al vaststaat dat wat zijn willen ook gebeurt. Dat is wel het geval maar ze hebben van de D66 episode misschien toch wat geleerd.

20 april 2010

Opnieuw succes voor Obama?

Het lijkt erop dat president Obama na de wetgeving over ziektekosten deze week een nieuwe pluim in zijn hoed mag steken: de regulering van de financiële industrie, in de senaat behandeld door senator Dodd. Het klimaat voor een wet lijkt rijp, zeker na de aanklacht van de SEC vorige week tegen Goldman Sachs. De Republikeinen sputteren wel maar Mitch McConnel, de leider van de structurele dwarsliggers die de Republikeinen nu zijn, kan moeilijk deze wetgeving torpederen. Er is geen sprake van de opwinding onder de bevolking die de ziektekostenwet heeft veroorzaakt. De stelling dat dit een wet die eindeloze bail outs mogelijk maakt, is zo overduidelijk onzin dat hij weinig steun krijgt.

In het wetsvoorstel is de Volcker regel opgenomen die het verbiedt aan banken die spaargeld accepteren om voor eigen rekening en risico te handelen, oftewel het uit elkaar halen van bankieren en casino financieren. In de wet ook een fonds van 50 miljard dollar om de kosten te financieren voor het afwikkelen van een financiële instelling als dat nodig mocht zijn. De preisent wilde een bankbelasting van 90 miljard maar dat feest gaat niet door, althans Dodd heeft het niet opgenomen. De banken zijn natuurlijk niet blij maar die blijven stug volhouden dat ze geen enkele beperking kunnen gebruiken op hun handelen.

Niettemin hebben de Democraten twee problemen. Ze moeten wel degelijk Republikeinse steun krijgen om een filibuster te voorkomen. Opnieuw lijkt Susan Collins, de senator van Maine, de meest voor de hand liggende Republikein die haar verstand erbij houdt - maar ook voor haar werd de druk te groot toen de ziektekosten aan de orde waren. Een tweede probleem is dat Wall Street honderden miljoenen uitgeeft aan lobbyisten om deze wet tegen te houden. Dat zou voor Obama een mooie gelegenheid zijn, zou je zeggen, om deze lobby nog eens flink met de voeten in het vuur te houden. De lobby had al succes in het verwateren van de consumentenbescherming die eind vorig jaar op tafel lag. Eén voordeel deze keer: als de wet wordt getorpedeerd door de Republikeinen dan hebben de Democraten een mooi verkiezingsonderwerp in november.

De verkiezingen komen dichterbij

De neergang van de PVV, hier lang geleden voorzien, gaat gestadig door. De lijst van Wilders is kenmerkend. Kiezers kiezen eieren voor hun geld, zoals ze altijd doen als de echte verkiezingsdatum dichterbij komt. Bij D66 klagen ze dat Cohen hun kiezers wegtrekt maar dat lijkt me op zijn best half waar. Ook de VVD trekt weer D66'ers weg. In beide gevallen komt dat niet zozeer door het fantastische optreden van PvdA of VVD maar door een zeker Pechtold moeheid. Ik was zaterdag niet op het congres maar de speech van de partijleider zoals ik hem op de site kon lezen, was als vanouds vooral een aanval op CDA en PvdA en veel minder wat D66 nodig heeft, een mooie uitrol van waar de partij zelf voor staat. Rinnooy Kan en Wijers op het podium gaven me ook niet direct de indruk dat hier een vernieuwende golf aan zit te komen. Ja. Anders. Ik zie het niet direct en ik geloof dat de virtuele aanhang daar ook last van begint te krijgen.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors