19 juni 2010 - 5 juli 2010

19 juni 2010 - 5 juli 2010

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

5 juli 2010

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

Tja, dan moet het maar

Ik moet bekennen dat ik moeilijk kan geloven dat paars plus een kans heeft. Programmatisch komen ze er wel uit, denk ik. Maar getalsmatig is het voor de VVD geen erg aantrekkelijke optie tenzij ze erop rekenen dat de conservatieve kant van D66 die partij in hun kamp plaatst. Lijkt me nogal een gok voor Rutte. Aan de andere kant, een kabinet met vijf partijen is zo breed dat het afbreukrisico misschien te groot is maar zoals ik eerder heb betoogd, kan dat door dualisme keurig worden opgelost. Voor paars plus lijkt me dat een stuk lastiger. Kan de VVD zijn achterban in toom houden? Geeft de partij niet vrij schootsveld aan het CDA en de PVV door in een getalsmatig onaantrekkelijk paars plus te stappen?

Het slechte nieuws uit Afghanistan

Generaal Petraeus heeft het commando in Afghanistan nu formeel overgenomen. Wat me bij de beelden ervan opviel, was dat de man behoorlijk krom loopt - ouder dan ik dacht. Of zou het de zwaarte van de opdracht zijn? Afghanistan is geen Irak en de surge in Afghanistan gaat dan ook heel anders. Petraeus stelde dat dit een beslissend jaar in Afghanistan wordt. Dat mag je wel zeggen. Obama zal onder vuur komen te liggen van Republikeinen als hij troepen terugtrekt terwijl er geen of nauwelijks verbetering is te zien. Anderzijds zal hij Democratische kritiek krijgen als hij in het moeras van Afghanistan blijft terwijl de vooruitzichten slecht zijn. Een dilemma waar Lyndon Johnson op sneuvelde. Ik vrees voor Obama. Los van alle andere kritiek, het gezeur van financiers en ondernemers die geen waardering hebben voor het redden van de economie door de regering Obama, is dit het meest gevaarlijke onderwerp. Weinig kans op succes, grote kans op falen.

Eindelijk verlost van Jaroslaw

Eindelijk zijn we in Polen verlost van de Kaczynski's nu het overblijvende broertje zijn strijd om het presidentschap heeft verloren. Het zou ook al te dol zijn als de vreselijke intrigrant Jaroslaw zou hebben gewonnen enkel en alleen uit sympathie met het verlies van zijn broer Lech, die omkwam als president. Zo heeft de regeringspartij van de populaire minister president Tusk tenminste een eigen vertegenwoordiger in het presidentieel paleis. Dat is beter voor iedereen.

1 juli 2010

Het juiste historische perspectief

Niet meer de grote depressie van 1931-1935 is nu het schrikbeeld van de analysten maar de fout die de regering Roosevelt in 1936 maakte door ervan uit te gaan dat de depressie voorbij was. Bezuinigingen en belastingverhogingen waren toen ineens weer de orde van de dag. De resultaten kennen we. Een nieuwe depressie die pas werd opgelost toen de oorlogsuitgaven vragen over overheidstekorten irrelevant maakten en de economie overuren begon te draaien. Het is een realistisch schrikbeeld dat de huidige regeringen aan het denken zou moeten zetten. Zelfs voor een VVD'er moet duidelijk zijn dat teruggedraaide overheidsuitgaven gecombineerd met stagnerende consumptie niet kunnen leiden tot economische groei. Waar moet de Duitse export heen als overal de vraag teruggeschroefd wordt? Wie fungeert als locomotief? Normaliter zou de VS die rol vervullen maar dat mag niet van de hypocriete Republikeinen. China zou het kunnen doen, op lager niveau, maar daar loopt men ook tegen zijn eigen grenzen aan. Waarheen gaan we exporteren? De bezuinigers mogen het vertellen.

Sorry. Foutje.

Hoe vaak mag je steken laten vallen? Moet ook een directeur van de Nederlandse Bank niet op een zeker moment de eer aan zichzelf houden? Ik kan als buitenstaander niet goed beoordelen of de gemaakte fouten structureel en verwijtbaar zijn maar ik weet wel dat het vertrouwen in de samenleving (en in de politiek) in Wellink minimaal is. Aangeschoten wild is nog de vriendelijkste term. Tijd om weg te wezen.

Politici zeuren te veel

De PVV hangt de vermoorde onschuld uit. Natuurlijk mogen ze niet meepraten. Wilders heeft de afgelopen jaren dingen geroepen en programmapunten opgesteld die hem verkiezingswinst hebben opgeleverd. Maar hij moet niet zitten zeuren dat hij daarop wordt afgerekend. De PVV zit aan de rand van de Nederlandse politiek en daar wordt niet het crisisbeleid gemaakt dat volgens zowat iedereen noodzakelijk is. Hij zeurt te veel. Pechtold en Halsema hebben hun eigen agenda van de optie van de PVV open houden om zelf in beeld te blijven maar wat zij dan weer roepen over het 'terechte' gevoel van de Grote Leider is even onzinnig als zijn praatjes. Ook daar mogen ze hun mond wel even houden.

29 juni 2010

Burgerschap

Onder de kop 'scholier heeft weinig met politiek, media en migranten' bericht de NRC vanavond over een onderzoek naar burgerschapsvaardigheden. Daar zijn onze Nederlandse jongeren uitzonderlijk slecht in, zo blijkt. Minder dan een kwart van de onderzochte leerlingen (het onderzoek strekt zich uit over 40 landen en 140.000 mensen) in Nederland begrijpt hoe het politieke systeem werkt. In Finland en Denemarken praten we over 55 en 60 procent. Dat leidt tot weinig interesse maar niet bij voorbaat tot een negatief oordeel over politiek. De jongeren vertrouwen in meerderheid niet de media. Op het gebied van tolerantie tegenover minderheden scoort Nederland samen met België mondiaal het slechtst! Het gaat hier dus niet over slecht geïntegreerde allochtonen maar over Nederlandse jongeren die veel geprezen Nederlandse waarden niet delen. Zorgwekkend maar ook onthullend, al moet ik erbij zeggen dat de gestelde vragen op basis waarvan dit oordeel werd geveld me wat al te gestoken overkomen.

Duidelijk is dat wij slecht zijn in het bijbrengen van burgerschap, iets dat sinds 2006 in opdracht van het parlement in het lespakket moet zitten. Het probleem is dat er geen inhoud is aangegeven (wat me op zich verstandig lijkt, dat moeten parlementen niet doen) maar ook geen ruimte voor is vrijgemaakt in het curriculum. Hoe zit dat met maatschappijleer? Mijn kinderen hebben daar toch heel behoorlijke opdrachten gemaakt. De ondervraagde onderzoeker denkt dat Nederlandse kinderen misschien minder burgerschap meekrijgen van thuis uit. Dat zou kunnen kloppen als je kunt laten zien dat burgerschapskunde ook onder Nederlandse volwassenen niet bijzonder optimistisch stemt. Ik ken daarover geen onderzoek, maar met de vinger in de lucht zou ik zeggen dat het er daarmee niet erg goed voorstaat. Maar ja, de politiek vindt dat het op school moet, als basisvaardigheid. De onderzoeker wijst ook op de verkiezingsuitslag onder scholieren die de PVV hoog deed scoren. De vraag blijft: worden leerlingen betere burgers van cursussen burgerschapskunde? Wel volgens politici die zo een probleem opgelost denken te hebben. In de praktijk hangt het direct samen met hogere opleidingen. Met andere woorden, van goed onderwijs krijg je betere burgers. Alweer een reden om gedetailleerd, groepsgerichte onderwijsspeerpunten te laten vallen.

28 juni 2010

Overlijden senator Robert Byrd (WVa)

West Virginia is een staat zonder veel doorgaande wegen. Opgesloten in de Appalachen hoeft dat ook niet. Niettemin zijn er talloze stukjes highway, twee of drie kilometer lang, allemaal met de naam Robert Byrd Highway. Dit was wat senator Robert Byrd die vannacht op 92 jarige leeftijd overleed, betekende voor West Virginia. Geld. Investeringen. New Deal programma's. Byrd was 52 jaar senator, langer dan wie dan ook. Als een ware self made man - hij groeide op in armoede - doceerde hij graag. Niet alleen vertelde hij collega's wat hun rechten en plichten waren als senator, hij hield ook mooie lezingen (for the record) over historische senatoren. Maar vooral vertelde hij presidenten waar hun uitvoerende macht ophield en de wetgevende begon. Niet dat Byrd dat altijd goed zag.

Hij was in zijn middenjaren een tegenstander van burgerrechten, zoals vrijwel alle zuidelijke Democraten - in een nog jonger ver verleden was Byrd lid van de Ku Klux Klan die toen toch echt al op zijn laatste benen liep. Maar het was zo'n beetje het enige vermaak voor een blanke in een staat waar weinig zwarten maar veel racisten woonden. Byrd was ook lang een verdediger van de oorlog in Vietnam. Later was hij een betrouwbare burgerrechten Democraat en een van de weinigen die het lef had de jonge Bush te vertellen dat hij een kolossale fout maakte door ten oorlog te trekken in Irak. Net als Ted Kennedy was Byrd noodzakelijk om de gezondheidswetgeving van Obama erdoor te jassen. Kennedy haalde de eindstreep niet, Byrd werd half dood binnengerold om zijn stem uit te brengen. Het zal hem goed gedaan hebben dat hij op die leeftijd nog steeds onmisbaar was. In termen van functioneren en meedenken over de toekomst van Amerika was Byrd echter een anachronisme. Net als de Wimbledon spelers heeft Byrd alle records gebroken, waarschijnlijk voor alle eeuwigheid. Maar het kampioenschap bleef ver weg. Tijd voor een nieuw geluid. Cru gezegd: het werd tijd dat de Senaat verlost werd van Robert Byrd. Met alle respect.

Voetbalgekte

Nou vooruit, toch wat over het voetbal dan. Alle wedstrijden op onze publieke omroep, kanaal 1 en kanaal 3. Kom er elders eens om. Wat een dienstverlening. De BBC is niet zo service gericht maar als ze wedstrijden uitzenden dan kijk ik naar die zender. Een aantal redenen. Het commentaar is niet zo debiel als dat van de Nederlandse televisie. Sorry, de mensen die de tijd vol lullen weten niet wanneer ze hun mond moeten houden. Na de wedstrijd en in de pauze krijgen we bij onze publieke omroep reclame, reclame en reclame. Daar tussenin ouwehoeren of ouwe trainers die enkel in clichés kunnen praten. Bij de BBC doen ze geen reclame en hebben ze drie verstandige mensen, inclusief een voorbeeldige Clarence Seedorf, die serieus over voetbal praten. De manier waarop de Nederlandse televisie met voetbal omgaat is, vrees ik, kenmerkend voor ons. Debiliserend, met ouwe mannen die zogenaamd provocerend zijn, en vooral veel reclame want er moet geld verdiend worden met onze publieke omroep. Weg ermee. I rest my case.

Voorspelbare geluiden

De G-20 mag u gerust negeren. Niet alleen de anti-globalisten zijn volstrekt voorspelbaar in hun destructieve statements, ook de regeringsleiders komen niet verder dan hun ingegraven stellingen. Veel interessanter is Münchau vanochtend in de Financial Times. Kan de Euro overleven? Hij denkt van niet. Hoe dat probleem op te lossen? Verwacht u vooral geen antwoord van onze regeringsleiders want die hebben geen idee.

Oorlogspresident

De conclusie van alle analyses van de McChrystal affaire dit weekend zijn duidelijk: de man was een arrogante, hardleerse typische militair die tegen de grenzen van zijn speelruimte opliep. Obama kon hem alleen maar ontslaan. Alleen de Economist, die steeds meer een afwijking naar gelovig rechts vertoont, stelt dat de affaire toont dat er terechte twijfels bestaan over Obama als 'oorlogspresident'. Je hoeft het daarmee niet eens te zijn om toch hun analyse te kunnen delen dat het team van Obama gebreken vertoont. Maar dat is, denk ik, niet het grootste probleem. Obama heeft zich in een positie laten manoeuvreren over Afghanistan waaruit hij zich niet meer kan losmaken zonder grote schade op te lopen. Hij heeft het 'zijn' oorlog gemaakt en daarom is het zijn probleem en niet dat van de klungel Bush die er acht jaar lang een puinhoop van maakte. De Economist stelt dat generaals meer vertrouwen hebben in Republikeinse presidenten omdat die duidelijke orders geven en op koers blijven, ook als het niet goed gaat met oorlogen. Deze conclusie lijkt me onzin, zowel historisch als over de generaals. Westmoreland kreeg alles wat hij wilde van Johnson. MacArthur kreeg genoeg touw om zichzelf op te hangen van Truman. Bush de oudere was zelf verstandig genoeg om de militairen af te remmen terwijl Bush de jongere zich liet meeslepen door civiele leunstoelstrategen waarvoor gewone soldaten het leven lieten. Geen reclame voor Republikeinse presidenten, dunkt me. Maar de manier waarop Obama Afghanistan aanpakt, is nu niet direct het bewijs dat een verstandige Democraat het beter kan.

26 juni 2010

Spelen met cijfers

Er was een interessante discrepantie op te merken bij de berichtgeving gisteren over Marokkaanse jongeren. Volgens de Telegraaf was 51 % van de jongeren tussen 15 en 25 betrokken bij een misdrijf. Volgens de Volkskrant ging het om 51 % die in aanraking is gekomen met de politie. Dat scheelt nogal wat in je beoordeling. Wat ik veel interessanter vond was dat 20 procent van de autochtone jongeren dezelfde kwalificatie kreeg. Mijn vermoeden is dat als je de variabele opleiding/inkomsten ouders gelijk houdt, de percentages aanzienlijk dichter bij elkaar liggen.
Allemaal geen excuus voor de feiten maar vooral een pleidooi om ze in perspectief te blijven zien. Dat geldt ook voor de vaststelling dat na hun 25ste de criminaliteit onder allochtonen rap daalt, vooral onder Marokkaanse Nederlanders. Minder bij Turkse Nederlanders en nog minder bij autochtone criminelen. Plenty problemen maar niet per se integratie of etnische problemen; maatschappelijke problemen zou ik zeggen.

Absurd debat

Ik heb niets te zeggen over het absurde lokjoden debat van deze week, behalve dat het absurd en licht ontregelend is. Ik zal de verleiding weerstaan om nog een groot aantal voorbeelden van uitlokking te bedenken.

Succes en problemen voor Obama

Obama krijgt volgende week een nieuw veer in zijn achterste met de nieuwe wet op de financiële regulering. Het is minder dan hij wilde maar meer dan de bankiers fijn vinden. Mooi. Beter dan niets. Ik zal u de details besparen maar het leidt hopelijk tot minder riskant gedrag van bankiers op kosten van de samenleving.
Ondertussen heeft Obama Peter Orszag verloren, zijn begrotingsdirecteur. Niet enkel omdat de man na twee jaar sowieso weg wilde maar blijkbaar ook omdat hij in het begrotingstekortendebat dichter bij Merkel en de broekriem aanhalende Europeanen staat dan bij Larry Summers en de stimulerende Amerikaanse regering. In de FT een mooie analyse waarin de optie werd voorgeschoteld dat Obama gewoon zegt: okay, dan maar een één termijn president maar ik ga nu de zaken structureel aanpakken. De enige serieuze manier om het Amerikaanse tekort te verkleinen is om een landelijke BTW in te voeren en om een stel autonoom groeiende overheidsuitgaven, met name in de ouderensubsidies, aan te pakken. Zou mooi zijn, maar, read my lips, zo heldhaftig is Obama niet.

Onbeschoft en onverdraagzaam

Wilders loopt op zijn bekende onbeschofte en onverdraagzame manier te roepen dat hij en zijn kiezers zijn buitengesloten. Dat hij zelf liefst de helft van alle kiezers buiten sluit, blijft natuurlijk onvermeld. Maar vooral de toon van verongelijktheid, verdeeldheid zaaiend gewauwel door de Grote Leider maakt opnieuw duidelijk dat hij niet geschikt is voor verantwoordelijkheid.

25 juni 2010

D66 tegen Van der Laan als burgemeester

Belachelijke keuze van de raadsfractie van D66 (of in elk geval het grootste deel daarvan) voor Jorritsma als burgemeester van Amsterdam. Als Amsterdammer kan ik alleen maar zeggen dat ik pissed off ben door dit stemgedrag. Van der Laan was overduidelijk de beste kandidaat. Met alle respect voor Jorritsma (beperkt door haar ministerschappen die me geen overweldigend succes leken), Van der Laan was de enige die in aanmerking kwam. Dat Roger van Boxtel zijn hoed nog in de ring gooide, was overbodig. Waarom dit stemgedrag? Zit de kift tegen D66 zo diep? Dan hebben we een nog groter probleem dan ik al dacht.

Willen ze echt regeren?

Pechtold heeft als argument tegen een vijf partijenkabinet gesteld dat hij niet deel wil zijn van een kabinet waarin hij niet nodig is voor een meerderheid. In zijn visie zijn alleen regeringen mogelijk die de kleinst mogelijk combinatie in de kamer vormen. Begrijpelijk dat Pechtold en Halsema geen vijfde wiel aan de wagen willen zijn maar ze buiten hun machtspositie niet voldoende uit. De PvdA heeft hen nodig om de VVD te balanceren en ik zou haast zeggen dat de VVD ze nodig heeft om zowel PvdA als CDA te balanceren. Ja, je loopt risico omdat je het kabinet niet kunt laten vallen als je op een breekpunt stuit. Tough shit. Dan vertrek je maar - zoals D66 overigens niet deed toen Afghanistan in 2006 de zaak op zijn kop zette en ze die macht hadden. Ik vind het een slecht argument. Stom dat ze hun regeergeilheid opofferen aan een machtspositie die simpelweg niet haalbaar is. Daardoor blijven ze lekker buiten de regering. Dom. Dom.

24 juni 2010

Dronkers negeren

Er zijn inmiddels heel wat kanttekeningen gezet bij het onderzoek van Jaap Dronkers dat tot de conclusie zou leiden dat etnische gemengde scholen slecht zijn voor uw kinderen. De kanttekening gaat van 'daar heb je Dronkers weer' en 'persbericht Dronkers zegt wat anders dan het onderzoek' tot de nogal fundamentele vaststelling dat Dronkers alleen onderzoek gebruikt uit andere landen en dat van toepassing verklaart op Nederland. Mijn voorstel: laten we Dronkers gewoon negeren.

Nieuwe burgemeester

Amsterdam krijgt Eberhard van der Laan als nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie van fractievoorzitters zette Jorritsma nog één op de lijst maar dat is geen reflectie (die club) van de raadsverhoudingen. Terecht dus Van der Laan en daarmee hebben we iemand over wie je hoge verwachtingen mag hebben.

Hogere strategie of toch gefröbel?

Cohens hogere strategie begrijp ik niet (of zit Samson weer te rotzooien?). Eerst moet Rosenthal nog maar weer eens CDA, VVD en PVV onderzoeken, vindt hij. Een wat doorzichtige manier om de VVD kleur te laten bekennen, niet bevorderlijk om tot een breed regenboogkabinet te komen, wat Cohens doelstelling zou moeten zijn. Misschien is hij slimmer dan ik kan doorzien, maar het lijkt me tijdverspilling. Zoals ook het gezeur van Groen Links en D66 niet meer is dan dat. Ga nou gewoon werken aan de enige realistische optie. En schiet een beetje op. Dit schaduwboksen hebben we niet nodig.

Het gat van de deur, zowel voor McChrystal als de Afghanistan strategie

Obama heeft generaal McChrystal met een ferme trap onder diens achterste de deur uit gewerkt. Terecht. De overwegingen die ik gisteren had, gekoppeld aan Lincoln en diens zoektocht naar een wel functionerende generaal, zijn bij nader inzien niet relevant. Obama overwoog dat McChrystal niet mocht worden toegestaan wat ondergeschikten was verboden, namelijk zich onverantwoordelijk en onverantwoord gedragen. Meer to the point, McCrystal ondermijnde de civiele dominantie over defensie door zich te blijven gedragen als de militair die hij in een eerder leven was, lid van special forces. Dat moet sowieso aan het denken zetten. Die special forces lui vinden zichzelf een wereld apart, zonder toezicht, zonder verantwoording. Daar valt vast wel wat voor te zeggen, maar niet als je generaal bent in een serieuze oorlog. Ten slotte moest Obama McChrystal wel dumpen omdat hij openlijk, en niet voor het eerst, de strategie en de civiele leiding van de oorlog in Afghanistan betwijfelde. De benoeming van Petraeus als opvolger betekent dat Obama vooralsnog vasthoudt aan die strategie.

Maar de affaire McChrystal heeft in elk geval één mooi effect gehad: overal wordt nu betwijfeld of de negen jaar durende oorlog in Afghanistan ergens toe gaat leiden. Dat hij niet gaat leiden tot het gewenst resultaat, een voorbeeldige natie die zichzelf uit zijn positie van armoede kan opwerken, wist iedereen al. Maar ook een overwinning op de Taliban lijkt twijfelachtig, op zijn best. En zoals Thomas Friedman terecht opmerkt, Afghanistan als land speelt verder geen rol. Who cares? Praten we over Irak, Iran of Pakistan dan hebben we het over landen die een strategische rol vervullen, voor Afghanistan geldt dat niet. De in de zeik gezette Joe Biden had gelijk toen hij het McChrystal plan vorig najaar niet geschikt achtte en zoveel mogelijk de verliezen wilde kappen in Afghanistan. Het wachten is tot Obama zijn verlies toegeeft en gaat terugtrekken. Een toekomst als de nieuwe Lyndon Johnson ligt anders in het verschiet.

Voor de Nederlandse kabinetsformatie maakt dit alles één ding kristalhelder: wegwezen uit Afghanistan. Het ondoordachte en opportunistische plannetje van D66 en Groen Links om politie te trainen en daarvoor militairen te behouden, is het discussiëren niet waard. Dit onderwerp kan snel afgehandeld worden in de formatie. Navo baas Rasmussen, die vorige week nog wat zand in de tank probeerde te gooien, moet een duidelijk antwoord krijgen. Nederland doet niet meer mee. Niet omdat we al onze plicht gedaan hebben maar omdat we geen vertrouwen hebben in de goede afloop.

23 juni 2010

D66 en GL begrijpen het niet

Blijkbaar heeft Cohen het idee van een vijfpartijencoalitie laten vallen omdat 'd66 en GL slecht reageerden'. Dat lijkt me in dubbel opzicht onverstandig. Van D66 en GL omdat het de enige manier is waarop ze in een kabinet kunnen deelnemen, voor de PvdA omdat het de enige manier is waarop de PvdA kan regeren in een kabinet waar ze minstens de helft van de macht hebben. Misschien is het hogere tacktiek of zelfs strategie van Pechtold en Halsema, maar ik begrijp werkelijk niet wat ze dan willen. Wat mij betreft legt de informateur hen met de billen bloot.

Ahmedinejad in de klem?

Interessant bericht over Ahmedinejad, de president van Iran. Gisteren verloor hij een stemming in het parlement over de beschikkingsmacht over het giga onderwijssysteem van Azad University. Dat wordt beheerst door zijn concurrent Rafsanjani en Ahmedinejad en zijn bende zouden er graag de vinger achter krijgen. Dat hij verloor in het parlement en met stevige cijfers, wordt significant geacht over Ahmedinejads positie. Maar belangrijker nog is dat de religieuze baas van het land, ayatolla Khamenei geen standpunt innam en Ahmedinejad niet verdedigde. In de FT wordt gespeculeerd over mogelijke impeachment van Ahmendinejad en er zijn al parlementsleden bezig handtekeningen te verzamelen om dat te doen. Als hij ooit verwijderd wordt, zou het via het parlement zijn. Zover is het nog lang niet, maar het is een interessante ontwikkeling.

Old generals and fading away

Generaal McChrystals toekomst is nog onduidelijk. Hij moet nog op het matje komen bij Obama vanwege zijn domme opmerkingen over de regering en over 'zijn oorlog' in Afghanistan. Als Obama verstandig is, weigert hij het ontslag van de generaal. Obama's plannen zijn immers nauw gekoppeld aan McChrystal en een vernederde, meer bescheiden generaal die beter zijn best zal doen. Ik verwees gisteren al naar Lincoln die en dozijn generaals versleet voordat hij de juiste persoon vond en bereid was menig vernedering te ondergaan zolang een generaal maar hielp de oorlog te winnen (wat McClellan uiteindelijk niet deed, waardoor Lincolns investering slecht was, maar dat terzijde). Generaals en de regering in Washington hebben een lange geschiedenis van elkaar afkammen. Zelfs de verstandige Eisenhower liet zich soms wat ontvallen. Obama kan ook een ander precedent volgen: Harry Truman die generaal MacArthur ontsloeg toen die echt obstructie pleegde en het civiel gezag over de militairen bedreigde. Maar dat was een geval van een heel andere orde.
Obama moet McChrystals ontslag dus niet accepteren maar wel onderkennen dat zijn Afghanistan strategie rammelt. De uitvoering loopt niet goed, zie Maja en Kandahar. Karzaï doet zijn eigen ding en is niet betrouwbaar zoals ambassadeur Eikenberry al had opgemerkt in eerdere consultatie. Afpak vertegenwoordiger Richard Holbrooke is onzichtbaar. Geweld neemt toe. Een andere rapport laat zien dat de VS de facto de Taliban en de warlords steunt door te betalen voor veilige transporten, een soort maffiose afpersing. Het zal niet meevallen maar misschien moet erkend worden, ook door Obama, dat het niets wordt in Afghanistan. Hoe dat te verkopen is het volgende probleem.

Logisch vervolg

Rosenthal gaat nu VVD, PvdA en CDA onderzoeken. Logische stap. Als er programmatisch mogelijkheden zijn, zal snel blijken dat de verhoudingen niet goed zijn in termen van getallen. Dan kunnen Groen Links en D66 er bij komen - beide wat al te belust op meeregeren - om het plaatje te completeren. Gaat naar verwachting.

Grote leider, groot bedrog

Ik lees dat Grote Leider Wilders zijn raadszetel in Den Haag opgeeft. Niet te combineren met het werk in de kamer. We blijven turven hoe vaak de leider zijn kiezers zand in de ogen strooit.

22 juni 2010

Praten met het CDA

Nou, dat is tenminste duidelijk. Paars plus is snel afgeserveerd. En terecht. Het kon niet werken. De volgende stap is eenvoudig: vijf partijen. Misschien als eerste stap overleg van VVD en CDA of ze samen kunnen optrekken in een breed kabinet waarin ze getalsmatig gelijk zijn aan links. Een risico van overleg tussen CDA en VVD is dat ze zo goed opschieten dat ze alsnog Wilders binnenlaten, maar je mag toch aannemen dat het CDA zo gek niet zal zijn.
Gisteren mocht Coen Teulings zijn CPB stalletje nog eens uitzetten. Iedereen moet er toch van doordrongen zijn dat een breed kabinet nodig is en niet een halfwassen variant. Kom op jongens, tempo maken.

Loslippige generaals moeten ontslagen worden

Generaal McChrystal heeft een interview gegeven. Aan Rolling Stone. Hij stapelt de ene domme uitspraak bovenop de andere, allemaal uitspraken die generaals niet mogen doen. Sterker, generaals moeten geen interviews geven en al helemaal niet aan Rolling Stone. De beste actie van Obama zou zijn om McChrystal te ontslaan. Maar het is ook zijn beste generaal en dus zal Obama op Lincolnesque manier de generaal as op het hoofd moeten laten strooien en tegelijk hem de uitvoerder van zijn tot mislukken gedoemde Afghanistan beleid moeten maken. Een hels karwei. Het geweld in Afghanistan neemt hand over hand toe. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Irak. Obama zit met twee oorlogen die hij beloofd heeft te zullen beëindigen maar waarvan iedereen nu al weet dat dit niet zal gebeuren. Hij heeft zichzelf lelijk in het pak genaaid.

Nee, geen extraparlementair kabinet. Past niet op de uitslag.

Pechtold neemt blijkbaar een bemiddelende rol op in de formatie. Ik blijf het onwaarschijnlijk vinden dat de combinatie van vier partijen tot een akkoord kan leiden omdat de getallen niet in balans zijn. Haal het CDA erbij en je hebt een breed en gebalanceerd kabinet. Lastig met de stoeltjes? Valt wel mee. Vier PvdA, vier VVD, drie CDA, twee D66 en twee GL. Premier Opstelten. Regeerakkoord van één A 4tje, dualisme zoals dualisme bedoeld is. Extraparlementaire of zelfs minderheidskabinetten lijken me in deze constellatie onzin. Er is een meerderheid in de kamer nodig, zoek die dan maar meteen.

19 juni 2010

Het is niet dat de kiezer dwaalt, de politici dwalen. Ze bieden niets aan.

Veel geanalyseer van de verkiezingsuitslag in de NRC dit weekend. Dirk Vlasblom gooit het op een permanente scheiding van de hoog opgeleiden en de laag opgeleiden. Ze leven niet in elkaars wereld, doen niet hetzelfde en denken - als ze al denken - anders. Vroeger hield geloof, of de zuil, de groepen in de samenleving nog bij elkaar, dat zou nu niet meer zo zijn. Kijk maar naar Wilders. Zegt Vlasblom. Oppervlakkig gezien heeft hij gelijk, maar er zijn zoveel hoger opgeleiden in Nederland (iedereen een drs.) dat de verklaring te wensen over laat. Afgezien van D66 en Groen Links zitten de hoger opgeleiden meer gespreid dan Vlasblom wil doen voorkomen.

Verderop stelt Dirk Jan Eppink, een Belgisch/Nederlandse intellectueel met wortels all over the world, dat het een scheiding is tussen de authentieken en de niet authentieken. Je moet je wortels hebben in Vlaanderen en ze aan de grote klok hangen om stemmen te winnen. Eppink deed dat. HIj verklaart de winst van Wilders uit zorg over vreemde immigranten, veranderde cultuur en steden, over de islam. In een kadertje verklaart Philip van Praag dat ideologie niet meer kan binden maar waarom precies, dat legt hij niet uit.

Ik kan er nog niet veel mee. Het is waar dat de hoog opgeleide Wilders (en de nog hoger opgeleide Fortuyn) laag opgeleide kiezers beter wist te bereiken dan de hoog opgeleide ambtenaren die namens de PvdA de kamer bevolken. Het is waar dat Pechtold en zijn lijst vol hoogopgeleide ambtenaren en een enkele televisieBN'er, vrijwel alleen hoog opgeleiden weten te bereiken. Tegelijk is het waar dat de VVD, geleid door hoog opgeleide belangenbehartigers erin slaagt (mogelijk als beste) om zowel laag opgeleide autoliefhebbers en Telegraaflezers die zich laten bangmaken dat hun huisje bedreigd wordt of een kastje in de auto vreselijk is, te bereiken als hoog opgeleide huizenbezitters die heel goed weten dat ze op kosten van de samenleving hun hypotheekrente kunnen aftrekken en ondernemers die tegen regelgeving zijn behalve als ze de overheid geld af kunnen troggelen en tijdelijke (bouw)maatregelen in permanente subsidies kunnen omzetten.

Kortom, het is allemaal veel gecompliceerder. Hoewel Wilders nauwelijks authentieke Venloose gewone jongens allure heeft, spreekt hij Limburgers aan van alle inkomens- en opleidingsgroepen. Uit verzet tegen de moslims die daar niet wonen? Ik betwijfel het. Het is eerder authentieke anti-randstand kift die ik mijn hele leven al ken uit het zuiden, zowel in Brabant als in Limburg. In die zin is de verzuiling nog niet afgelopen, zit de woede over de vernedering van de generaliteitslanden er nog steeds in. Geen Uhrlings of Verhagen of een andere zachte g in de top van het CDA? Waarom zouden we dan verder naar het programma kijken? Die lui van boven de rivieren nemen het weer over en daartegen stellen deze kiezers zich teweer. Alles is immers de schuld van anderen, van mensen van buiten. Zo denken ze in het zuiden al eeuwen. 'Onze Geert' mag dan al decennia in Den Haag verkeren, hij blijft van ons en ons vertegenwoordigen. Het is authentiek vals klassenbewustzijn, zou ik haast zeggen. En ook nog vals regiobewustzijn. Authentiek? Als je denkt dat de kiezer gek is, ja!

Als gezegd, de VVD en de PvdA en ook, zij het nu minder, het CDA, zijn de enige brede partijen die zowel lage inkomens als hoge aantrekken, zowel lage opleidingen als hoge opleidingen vertegenwoordigen. Maar vooral, vreemd genoeg, de VVD. Ik zeg vreemd omdat de VVD breed, en niet onterecht, wordt gezien als de partij van de gevestigde machten, de rijken in de samenleving.

Dit slagveld van mogelijke verklaringen overziend, kan ik alleen maar zeggen dat toch uiteindelijk alleen partijen met een maatschappijbeeld, een mensbeeld, iets van stabiliteit kunnen gaan bieden. Het is niet erg dat leiders hoog opgeleid zijn als ze er maar in slagen om zo'n maatschappijbeeld te verwoorden en over te dragen, en duidelijk kunnen maken dat er zoiets is als een algemeen belang waarvoor het in ieders individueel belang is om iets bij te dragen. Kortom, ik blijf bij mijn stelling dat de ideologie een comeback moet maken.

Het hoofdcommentaar van de NRC na dit alles stelt dat de kiezers naar binnen kijken en niet naar buiten. Ze stemmen, dice NRC, op nostalgische of ronduit chauvinistische politici. De NRC stelt angst vast, angst voor verlies van het eigene. Raar genoeg verwijt de krant vervolgens politici dat ze meer geven om ideologische macht dan om staatsbelang. Dat volgt niet uit hun analyse. Mij dunkt dat ze meer geven om macht per se dan om algemeen maatschappelijk belang (what the hell is staatsbelang)?

Ik vind het geen bevredigende analyse, een tamelijk gemankeerde zelfs. Maar ja, ik ben dan ook hoog opgeleid, heb een redelijk hoog inkomen en kijk inderdaad niet de trash televisie die doorgaat voor ons publieke erfgoed, vindt weinig genoegen in het voetbalnationalisme en heb wel authentieke roots in een brede cultuur maar niet in een regio. Totaal out of step met de kiezers. Maar ik heb wel een maatschappijbeeld dat zich breed uitstrekt. Dat een algemeen belang onderkent en bereid is om daaraan sommige private belangen ondergeschikt te maken. Een beeld dat geldt voor zowel Amsterdammers als Limburgers, Oost Groningers als Rotterdammers.

En ik geloof er niets van dat die kiezers niet overtuigd kunnen worden van een algemeen maatschappelijk belang waarin ze zich vertegenwoordigd kunnen zien. Maar dan moet je het wel brengen. Dan hebben we wel leiders nodig die iets vertegenwoordigen en niet alleen zichzelf en hun machtspositie. De afgelopen verkiezingscampagne ging daar niet over en we kregen het resultaat dat de campagne verdiende, en nu ook de tombola van analyses die onze politieke cultuur verdient.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors