15 juni 2009 - 26 juni 2009

15 juni 2009 - 26 juni 2009

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

26 juni 2009

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

Obama's Midden Oosten strategie is kaputt

President Obama's midden oosten strategie ligt in duigen. Een opening naar Iran is lastig geworden, Nethanyahu en zijn club kunnen nog luidruchtiger zichzelf wijsmaken dat Iran een existentiële dreiging is en onder leiding van een socialist nota bene doorgaan met bouwen op bezet gebied en Obama is gedwongen geworden om de ontwikkelingen in Iran te veroordelen. Dat leidde weer tot de roep om verontschuldigen voor die inmenging van Ahmedinejad, maar daar hoef je je niets van aan te trekken. Overigens kwam in de opgefokte sfeer van Iran ook weer een fijne samenzweringstheorie naar voren. De vrouw die werd doodgeschoten werd geraakt door een huurmoordenaar die in opdracht van de BBC werkte. Voer voor samenzweerders. Ze kunnen samen met de idioten die denken dat de regering Bush 9/11 heeft gecreëerd pagina's volschrijven.
Ik zeg, strategie in duigen, maar je weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Het is in elk geval een fluide situatie waarin zich rare mogelijkheden kunnen voordoen.

Wat intern Iran betreft begrijp ik niet goed waarom de sjoemelaars op zo'n Sovjet manier te werk gingen. Een kleine overwinning van Ahmedinejad, laten we zeggen 51 procent, genoeg om een run off te voorkomen, was toch veel slimmer geweest. Nou ja, ze zijn blijkbaar niet zo slim en je moet zeggen dat onder die omstandigheden klachten over fraude meer gewicht hadden gekregen. Aan de andere kant zou er dan minder gefraudeerd hoeven te worden. Zouden overijverige bureaucraten zich misschien overwerkt hebben? Te veel bussen volgepropt met tevoren invulde formulieren?

Eindeloze tekorten

Het begrotingstekort in de VS lijkt te gaan oplopen naar 1,8 biljoen dollar, 13 procent van het Nationaal Product. Vooralsnog is daar weinig oppositie tegen maar het begint wat te rommelen. Alan Greenspan - wie luistert er nog naar hem? - waarschuwt voor inflatie. De Republikeinen willen niet in een nationale commissie tenzij die van tevoren aankondigt geen belastingen te verhogen, wat het nu van de commissie direct op nul zet. Het begint interessant te worden om te proberen te doorgronden wat de zich opstapelende problemen gaan betekenen voor Obama, politiek gezien. Ik vermoed dat als health care erdoor komt, al het overige tamelijk irrelevant zal blijken. Maar als hij daar faalt, dan gaat de rest dubbel aantikken.

De nieuwe campagne van de Wakkere Krant

De Telegraaf zou graag een Britse stijl schandaal onthullen met onkostenvergoedingen en dergelijke. Dus zette de Wakkere Krant zwaar in, chocoladeletters erbij, op de onkostennota's van de bewindslieden die ze te pakken hadden gekregen. Klein bier, typisch Nederlands gedoe. Het enige uit te melken item is de Ray Ban zonnebril van Bos. Die raakte hij kwijt in Brussel en omdat het goedkoper schijnt te zijn reisschade direct te vergoeden dan een collectieve verzekering voor bewindslui af te sluiten (wat me verbaast) declareerde Bos dat ding. Dom, dom. Heeft de familie Bos geen gewone doorlopende reisverzekering voor de niet-dienstreizen? Waarom daar niet geclaimd? Enfin, het zal nergens toe leiden maar de Wakkere Krant bereikt zijn doel: verdere ondermijning van het vertrouwen in de politiek. Gefeliciteerd.

25 juni 2009

Over clowns en ander zielepoten

Als je als politicus een affaire hebt, doe het dan goed. Dat moet Mark Sanford gedacht hebben, gouverneur van South Carolina en ooit genoemd als Republikeins presidentskandidaat. Het werd leuk toen zondag ineens niemand meer wist waar de man was gebleven. Zijn beveiligers niet, zijn vrouw niet. Er werd gemeld dat hij een stukje Appalachian Trail was gaan wandelen - een manier om onbereikbaar te zijn, dat is waar. Maar woensdag dook hij ineens op het vliegveld op. Hij bleek in Argentinië geweest te zijn. Niet om wat te schrijven, zoals zijn echtgenote had gedacht, maar om zijn maitresse op te zoeken. En vandaag kwam dan de bekentenis, traantjes en schaamte en beschaamdheid.
Het steekt wat bleekjes af bij het actieive betaalde liefdesleven van de clown die Italië runt maar het is al heel wat beter dan het zoeken naar betaalde seks in de toiletten van een vliegveld in Minneapolis waarbij een Republikeinse senator twee jaar geleden werd gearresteerd.
Om terug te komen op onze clown, het lijkt er nu toch op dat de vrijheden die Bersollini zich permitteert op kosten van de belastingbetaler beginnen te wringen. Wat eerste een 'typisch Italiaanse' macho act leek, wordt met de dag vulgairder. Niet dat zijn positie bedreigd wordt, maar het is wel amusant om te zien hoe de Italianen die deze poseur op deze plek zette zich hieruit gaan redden.

Publieke financiering kranten?

In een opiniestuk in de Volkskrant de domste suggestie na het rapport van de commissie Brinkman over de penibele situatie van de kranten. Maak van de kranten ook publieke instellingen, een soort publieke omroepen maar dan op papier. Het argument: waarom zou je publiek geld alleen verspillen aan televisie en radio? Een nogal typerende reactie maar ook geheel passend in de totaal oncreatieve oplossing die Brinkman zelf aandroeg. Als we toch al honderden miljoenen verspillen aan publieke omroepen waarom dan niet een paar honderd extra aan de pers? Of in Brinkmans geval: leg een heffing op een algemeen product om iets specifieks te gaan financieren. Absurd.

Bankiers leren het nooit

De bankiers zijn weer teruggevallen in hun oude gewoontes. Niet alleen gebruiken ze publiek geld nu om voor eigen rekening te dealen, ze betalen zichzelf ook weer dezelfde absurde bedragen als voor de crisis. Volgens de Trib zijn ze bijna terug op het niveau van 2007. Weliswaar met een groter vast deel van het inkomen, maar toch, bijna terug. De vraag is wat je eraan moet of kunt doen. Of beter gezegd, dat zijn twee aparte vragen. Aangezien de laatste vraag met 'bijzonder weinig' beantwoord moet worden tenzij de overheid als grootaandeelhouder de touwtjes aantrekt, moet je de eerste met 'nee' beantwoorden. Dat is niet bevredigend maar ik zou niet weten wat het alternatief is.

Overbodige commissie nu al druk met overbodig werk

De parlementaire commissie die de crisis gaat onderzoeken - alsof Nederlandse parlementariërs daar iets over kunnen zeggen dat nog niet gezegd is - zijn nu al ruzie aan het maken. Over het vice voorzitterschap. Dat klinkt veelbelovend. Hebben die lui niets beters te doen?

24 juni 2009

De laatste reutels van Bos

In de NRC doet Wouter Bos vandaag een poging tot zelf-rehabilitatie. Het stuk is een reactie op Etty (en Van Dam) die de partij gebrek aan leiderschap verweten. Een serieuze maatschappelijke beweging is een elite maar die heeft een breed ideaal dat begrijpelijk is voor de kiezers en door hen gesteund wordt. Bos zegt dat met zoveel woorden ook. De partij leidt niet aan te veel elitisme maar te weinig (waarmee hij en passant ook Plasterk in zijn hok zet). Verheffen is de oude sociaal democratische opdracht, meldt Bos nu en daar moet de PvdA mee bezig zijn.
Ja, dat zou moeten. Het is een keurig stuk, passend in de fase waarin de PvdA zit en een poging van de schrijvers van Bos om de schade te beperken. Ik geloof er niet meer in. Bos is een twijfelende, disloyale man die geen leiding kan geven omdat hij geen idee heeft waarheen hij moet leiden. Hij klampte zich recentelijk nog vast aan de analyse van Cuperus die stelt dat de gewone burger niet maalt om globalisering, er eigenlijk tegen is. De oplossing van Bos is niet leiding geven en uitleggen maar begrijpen en meehuilen, want dat is wat Cuperus voorstelt. Het zijn de laatste reutels van een PvdA leider die heeft gefaald en die nu leider is van een partij van bureaucraten wier ambitie reikt tot het staatssecretariaat, niet tot het zijn van excellente volksvertegenwoordigers. Bye, bye.

Irak nu Obama's probleem

De situatie in Irak verslechtert. Dat is problematisch voor Obama die zo zijn plannen om deze zomer met terugtrekken te beginnen ziet gedwarsboomd. Het is misschien wat al te gemakkelijk om het te stellen, maar de verslechtering was voorspelbaar. De surge leidde tot een tijdelijke situatie van stabiliteit waarin deals gemaakt hadden moeten worden en vooruitgang mogelijk was. Dat is niet gebeurd. De afgekochte Sunni's hebben geen beloning gekregen voor hun gedraaide loyaliteit en de ondergrondse groepen hebben zich kunnen hergroeperen. Inmiddels is het leger van Irak nog steeds van dubieuze kwaliteit en zijn de voorzieningen nog altijd onder het niveau van Saddam.
Allemaal niet de schuld van Obama maar dat doet er niet toe. Hij krijgt het straks wel op zijn brood. Zeker als de druk in Irak gecombineerd wordt met de behoefte aan meer troepen in Afghanistan en de kans dat het daar ook lang niet goed gaat. Er is goede reden voor pessimisme.

Islamitisch politiek bedrijven

In Iran hebben de machthebbers de zaak voorlopig stilgekregen door er ouderwets op te meppen. Maar het gezag van zowel Khamenei als van Ahmedinejad is ondermijnd en het staat nog te bezien wat daarvan de consequenties zullen zijn. Zoals veel analysten hebben opgemerkt: de onrust onder de Sjah woedde een jaar voordat hij tot de einduitkomst leidde. Zo zal het natuurlijk niet gaan, maar dat de islamitische staat onder druk staat, is onmiskenbaar.

Geld op straat

De Europese Centrale Bank heeft behoorlijk wat nieuw geld in de economie gepompt. Banken mogen lenen tegen 1 procent. De voorwaarden zijn dat ze een onderpand bieden (dat mag moeilijk verhandelbare rommel zijn) en het doorgeven aan de bedrijven en burgers. Gisteren verloor VNU Media, de uitgever van Intermediair, een kort geding tegen de ABN AMRO die weigerde om extra lopende kredieten aan het bedrijf te geven. De personeelsadvertentiemarkt staat er belabberd voor, dat begrijpt u en VNU heeft het moeilijk, zoals altijd in slechte tijden (je hoeft niet echt medelijden te hebben want in een krappe arbeidsmarkt verdiende het bedrijf geld als water). Maar de weigering van de bank om in de bres te springen geeft aan dat het niet gemakkelijk is krediet te krijgen in de huidige markt. Reden waarom de ECB actie wel eens erg weinig zou kunnen opleveren.

Balk en de brand

Ach, die brand in het catshuis. Wel leuk om de arrogante houding die Balk vorige week aannam afgestraft te zien. Maar het is toch vooral weer een Haags binnenbrandje. Fijn voor de journalisten, who cares? voor de rest van de wereld.

23 juni 2009

Dom plan van de commissie Brinkman

De heffing die de commissie Brinkman wil leggen op internettoegang is ridicuul. Heffingen zijn dat meestal. Deze in het bijzonder. Om te beginnen is het een omwegfinanciering die meer kost dan geld beschikbaar stellen via de algemene middelen (nog los van de vraag of dat verstandig is). Nieuwe regeling, nieuwe bureaucraten, bla bla, we kennen het verhaal. Het principe van heffing is onzin en Brinkmans talking point (de prijs van een kop koffie) is flauwekul. Maar ook inhoudelijk deugt het niet. Brinkman houdt ons voor dat we niet moeten denken dat nieuws gratis is. Dat is zo maar waarom dat via internettoegang moet worden opgelost, is mij niet duidelijk. Laat gebruikers er maar voor betalen door de diensten die nieuwsvoorzieningen leveren betaald te maken. Lastig? Ja, dank je de koekkoek. Maar de gedachten nieuws kost geld en dus laten we betalen voor internettoegang sluiten helemaal niet op elkaar aan. Er is geen links tussen nieuwsconsumptie en heffing. Onzin dus.
Het uitgeven van tv gidsen, dat oude, dode paard van de publieke omroep, wordt ook weer van stal gehaald. Dat moet sowieso gebeuren en het heeft niets te maken met de positie van kranten maar alles met het monopolie van de publieke omroep dat moet worden opgeheven - wat zeg ik, al twintig jaar geleden had moeten worden opgeheven. En ja, er is valse concurrentie als het gaat om de reclame inkomsten van de ster en de kranten. Er is ook concurrentie op nieuwsgebied. De NOS kan bijvoorbeeld op het internet allerlei nieuws aanbieden dat publiek gefinancierd wordt. Concurreer daar maar eens mee. Maar die hete aardappel durfde de commissie niet aan.

De structurele en fundamentele problemen blijven op tafel liggen. Het eenvoudigste is de publieke omroep. Weg ermee. Het syteem deugt niet en kan niet deugen en laten we al die belangengroepen die het in stand houden nu eens definitief de pas afsnijden. Dan de penibele financiële omstandigheden van de kranten. Ik heb het wonderantwoord niet voorradig. Kranten zijn dure producten, misschien moet er meer op internet worden gezet, beter af te drukken. Ik weet het niet. Ik houd van kranten en besteed er te veel geld aan. Maar waarom zou hun basisinformatie gratis moeten zijn? De meer logische weg is dan wat Plasterk doet. Geld afpikken van de sterinkomsten om de valse concurrentie te compenseren. Ik ga de details nog bestuderen maar voor zover ik het nu gezien heb, is dit een slecht plan dat niets oplost. De haagse redactie van de Volkskrant is er voor, natuurlijk. Extra geld, altijd lekker. Maar de ratio is zoek. De NRC is verstandiger en noemt het bij monde van de hoofdredacteur 'een absurd idee'. Heel goed. Dat is de krant waar u een abonnement op moet nemen.

McCains nieuwe, nieuwe Koude oorlog

Je kon er op wachten. De Republikeinen zien hun opening om Obama's buitenlandse politiek te kritiseren. Niet dat ze denken iets te kunnen doen, maar het voelt lekker om daartoe op te roepen. Een beetje zoals McCain liep te kakelen over Georgië, vorige zomer, en uiteindelijk ook geen idee had wat te doen behalve een soort nieuwe koude oorlog te beginnen. Niet verrassend dan ook dat McCain voorop loopt in de huidige kritiek. Obama zou steun moeten verlenen aan de demonstranten in Iran. Hoe, dat blijft onvermeld.
Enfin, laat maar lopen. Het pleziert de lui in het neoconservatieve revalidatiecentrum waar ze kunnen denken dat hun agressieve methodes veel beter zouden werken. Op dat denken staat geen straf, laat ze maar. Mar moet je je voorstellen dat die man president was geworden!

Geen oplossing in zicht, maar dat is geen nieuws

In de Trib twee stukken over Israël die laten zien hoe groot de afgrond is tussen de Israelische regering en de rest van de wereld. Tony Judt laat nog eens goed zien dat alle nederzettingen illegaal zijn en dat Israël zich al decennia niet aan de internationale regels houdt. Het zal geen van de sterk-israël ideologen overtuigen, Wilders noch zijn vriend Lieberman. Op dezelfde pagina een verhaal van een columnist waarin de toespraak van Nethanyahu waarin hij zogenaamd bereid was een Palestijnse staat te accepteren (als Israël als Joodse staat zou worden erkend, onder meer) als een geweldige concessie wordt beschreven. Tja, als je dat denkt dan valt er weinig vooruitgang te boeken. Niet dat Judt een weg ziet. Maar ergens tussen deze twee, dichter bij Judt dan bij die ander, ligt een mogelijke opening. Maar Israël is helemaal niet geïnteresseerd in een opening, dus ik reken er niet op.

22 juni 2009

Wind in de rug voor Obama

De steun in de VS voor een nieuw gezondheidsstelsel is breed en diep, dat bleek afgelopen weekend in peilingen. Zelfs de suggestie van een overheidsverzekering die concurreert met de private verzekeringen viel niet slecht bij de kiezers. Obama heeft de kans van een eeuw (letterlijk, het was FDR die het voor het eerst probeerde) om nu eindelijk deze smet op Amerika's blazoen weg te werken.

De geestelijke is uit de fles

De splijting in Iran is zo fascinerend omdat door de verbinding tussen geloof en politiek mensen voor een interessante keuze gesteld worden. Of je steunt Kamenei en zijn kliek en accepteert dat de geestelijke leiders de baas zijn, of je kiest voor een democratische correctie daarop. Doordat Khamenei zich aan een van de partijen heeft gekoppeld, betekent een keuze voor de tweede variant automatisch een keuze tegen de geestelijke leiders en daarmee tegen de grondslag van de Islamitisch staat. Hoe ze dat gaan oplossen wordt een van de meer interessante spektakels van de komende jaren.

Holland op zijn best

Even in sneltreinvaart de gemiste kranten van een week doorgewerkt. De PVV wordt serieus genomen, ineens gaat het over programma en hoe de ex-liberaal links populistische praatjes verkondigt. Over de vermeende blijdschap bij Leefbaar in Rotterdam dat de PVV eraan komt. Dat snap ik niet goed. Het gaat hen de kop kosten.
Omroepbaas Hagoort die uithaalt naar de zakkenvullers van de omroep. Niet omdat hij dat een probleem vindt, want dan deed hij er iets aan. Nee, omdat het NRC het hem vraagt naar aanleiding van nieuwe schandalige verrijkingen, die 'ethisch niet in orde maar legaal wel' zijn volgens Hagoort. Ik zag deze week een paar keer zijn vrienden Knevel en Kneet beginnen aan hun triest stemmende keuvelpraatjes. Van hun programma ga je nog denken dat de amusementsshow van Pauw en Witteman vreselijk hoog niveau heeft. Zo verlaag je geleidelijk aan je standaarden. Wie zich nog laat overhalen om in zo'n programma op te treden, zoals die arme directeur van de Hermitage, moet wel weten dat hij aan tafel zit met gepatenteerde idioten als de hoofdredacteur van de Telegraaf, Mart Smeets en het CDA kamerlid dat een crush heeft op Wilders.
Gooi de tv eruit, net als Heleen Mees. Die werd door Frenk van der Linden ondervraagd maar op weer zo'n psycho-pseudo therapeutische manier dat ik het na tien minuten niet meer volhield. Nog een tv dingetje. Volgens Hans Beerekamp is de praatsessie ieder avond over Oerol perfecte kunst tv. Sorry, ik snapte er niets van. Het was inside talk over iets wat ze daar gezien hadden en waar ik niets van begreep. Ik vraag me af of daar mensen naar hebben gekeken.

Wilders en het grote geld

In de Volkskrant ook nog een mooi verhaal over de geldschieters van Geert. Amerikaanse toestanden, zomaar in Den Haag. Geen wonder dat die man doordraait. Alle foute types in de VS verzamelen zich om hem heen, alle Amerikaanse vrienden van Lieberman de etnische zuiveraar van Israël. Kan allemaal in Nederland. Niemand weet waar de Grote Leider zijn geld vandaan haalt.

20 juni 2009

Do or die in DC

Volgens de meeste bronnen in Washington is het nu do or die voor de wetgeving over ziektekostenverzekeringen. En iedereen denkt dat het problematisch wordt voor Obama. Hij zal inderdaad zelf leiding moeten geven om het meest haalbare compromis erdoor te slepen. Dat zal niet ideaal zijn maar hij doet er goed aan het best haalbare op te zetten en dat dan later verder in te vullen. De basis een niveau hoger leggen. Alomvattende hervormingen, revolutie, is alleen mogelijk als er een pre revolutionaire situatie is. Die is er niet in de gezondheidszorg, althans niet voelbaar genoeg. Het wordt een spannende zomer. Misschien dat het aanstaande overlijden van Ted Kennedy gebruikt kan worden om op dat sentiment er snel wat door te jassen. Zijn plan is het beste, vanuit het perspectief van de onverzekerde.

De nieuwe lijn tegen de anti-islam partij

Het is voor d66 interessant om te zien hoe Eberhart van der Laan ineens alle lof krijgt toegezwaaid voor zijn uiterst effectieve aanvallen op Wilders. Deed Alexander Pechtold dat niet al twee jaar? Van der Laan is effectiever. Het is misschien wat zuur voor de d66 voorman maar Van der Laan krijgt nu de prijs - of misschien is het een gift van de media aan d66 dat zich daardoor meer op de substantie van haar programma en beginselen zal moeten storten.

Pechtold voerde als enige serieuze oppositie tegen de toon en teneur van Wilders - 'hele groepen buitensluiten'. Ik vond en vind dat een goede zaak. Wilders zet heel bewust Nederlanders tegen elkaar op, een daad van samenlevingsverraad die zijn weerga niet kent. Nu de man een tandje hoger is gaan draaien en alle perspectief heeft verloren na zijn winst bij de Europese verkiezingen, kan hij ook op de feiten worden aangevallen (dat kon al veel eerder maar werd niet effectief gedaan, ook niet door Pechtold). De nieuwe PvdA leider Van der Laan is geen geoefend debater en een gewiekst jurist - die twee samen maken van hem een goed politicus.

Voor Pechtold is het misschien een 'blessing in disguise'. Het Wilders front breidt zich uit. Maar d66 kan niet alleen bestaan bij de gratie van een welbespraakte fractieleider die met leuke one liners komt. Er moet meer op tafel komen. De aanval werd al direct na de Europese verkiezingen geopend: d66 had over integratie niets te zeggen. Pechtold antwoordde met een stukje in de Volkskrant. Maar de klacht was terecht. Grote stukken inhoud (en nog grotere stukken maatschappijbeeld en mensbeeld) zijn bij d66 (nog) niet ingevuld. Dat is gevaarlijk. Op sommige terrein wordt daaraan gewerkt, op andere niet. Op sommige terrein zijn de opstellers van documenten verdwaald in hun eigen vaagheden, op andere terreinen zijn ze duidelijk (zoals over Europa).

De reacties op Van der Laan zijn ook weer tekenend. Terwijl oude PvdA'ers opgelucht adem halen dat de slappe hap van de wijfelende en disloyale Bos op weg naar buiten is, heeft Amanda de Waanzinnige ook de aanval op Van der Laan geopend. Ze doet dat via het vehikel van het 'keurige parlementslid' Fritsma, van de anti-islampartij. Mannen en vrouwen volgen gescheiden de nutteloze taalcurussen. Schande! Waarom? Tja, anders komen ze niet. Amanda weet er wel raad mee. Zich nog net los wrikkend uit haar dwangbuis, schopt ze wild om zich heen. In de richting van Van der Laan. Pas echt ernstig is dat de Grote Leider in zijn oneindige wijsheid en het ontbreken van enige vorm van besluitvorming binnen zijn clubje, de eindeloze sollicitatie van Amanda de Waanzinnige straks gaat belonen met een Tweede Kamerzetel.

Hoezo privacy?

Nog even een woordje over Ephimenco. Hij neuzelt over een onthulling over de seksuele voorkeur van een politicus. Moet niet gebeuren en zo, vindt hij. Maar ondertussen schrijft hij erover en ik, onnozele hals, die van niets wist, denk nu: hé, welke politicus zou dat zijn. Niet dat ik in seksuele voorkeuren ben geïnteresseerd, ik ben dat wel in politici die dat proberen te verbergen en dan in een spagaat raken. Want dan gaat het over hun functioneren. Ik heb al eerder geschreven dat privé leven voor bekende luitjes, inclusief politici, maar beperkt geldt. Dat vindt de Wakkere Krant bijvoorbeeld ook, iedere dag weer. Het vervelende is dat wie wat te verbergen heeft, of denkt dat te moeten verbergen, een probleem heeft, of hij het nu wil of niet. Verder vind ik dat we over leidende politici, vooral degenen die minister president willen worden, eigenlijk alles moeten weten. Ik weet het, daarmee wijk ik af van de gemiddelde Nederlandse 'daar praten we niet over' maar het is goed voor de transparantie en de afrekenbaarheid als er geen geheimen zijn. En als iets opduikt, is het geen geheim meer maar een probleem. Zoals dat ook gold voor de Clinton affaires. Van mij mag je een affaire hebben met je stagiaire en deze vorm van sexual harassment bedrijven. Maar dan moet je wel zorgen dat het geheim blijft, anders heb je een probleem. Zeuren over privacy is voor politici maar beperkt mogelijk. Niet dat ik alles wil weten, maar als de Wakker Krant of Ephimenco er over schrijft, dan is het al publiek goed geworden. 't Is niet anders.

19 juni 2009

De nieuwe leider van de PvdA, deel 5

Ik zat net even naar Netwerk te kijken en zag daar bevestigd wat ik hier op 10 juni opschreef: Eberhardt van der Laan is de opvolger van Wouter Bos (onthoudt waar u het het eerst hoorde!). Hij deed het weer prima en heeft een fantastische week achter de rug. Op heel natuurlijke toon zegt hij Wilders de wacht aan. Netwerk had willen eindigen met het debat tussen Wilders en Van der Laan. Wilders wilde niet. Wat een verrassing.

Wat te doen met Dennis?

Volgens de New York Times heeft Obama speciale afgezant Denis Ross nu naar het Witte Huis gehaald. Praktisch gezien betekent dit dat Ross niet zelf onderhandelt en niet meer rapporteert aan Clinton. Er wordt ruim gespeculeerd op wat er precies gebeurt, waarom Obama deze stap nu neemt. Ross staat aanmerkelijk vriendelijker tegenover Israël dan de regering Obama. In zijn boek pleitte hij zelfs voor het verdiepen van de relatie met het land van Nethanyahu.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Obama deze lijn overneemt, gezien zijn stellingname tegenover de huidige Israelische regering. Mogelijk moet Ross samen met veiligheidsadviseur Jones een totaalpakket voor het Midden Oosten voorbereiden. In het Witte Huis kan de aanwezigheid van Ross dan twee kanten op werken. Het kan zijn dat hij dient als kreukelzone voor de Israel lobby. Ross is daar nauw aan gelieerd (wat volgens sommigen zijn rol als Iran onderhandelaar wat bizar maakte) en mogelijk kan hij Obama behoeden voor al te lastige kritiek van de lobbyisten. Het kan ook zijn dat Obama hem wil commiteren aan een beleid dat hij normaliter niet zou willen steunen en op die manier de lobby als het ware van binnenuit wil beïnvloeden. Tenslotte zou nog kunnen dat het een manier is om Ross buitenspel te zetten. Als Witte Huis staffer heeft hij geen podium, mag hij niet vrijuit spreken.

Hoe het ook zij, anders dan alle presidenten sinds Richard Nixon, heeft Obama buitenlands beleid meteen een belangrijk onderdeel van zijn aandacht gemaakt. Meestal wachten presidenten tot het binnenlands rommelig wordt voordat ze zich met buitenland bezig houden, waar ze in principe meer vrijheidsgraden hebben. Obama heeft meer ambities.

De media hebben het weer gedaan

De ayatollah heeft gesproken: het is een hype van de media. De oplossing van alle oplichters en valsspelers: de media hebben het gedaan. Ondertussen circuleert er een handgeschreven brief waarin de echte uitslag zou staan. Die zou Ahmedinejad op de derde plek zetten, met maar vijf miljoen stemmen. Geen idee of hij echt is en of hij wat zegt over de werkelijke uitslag. Maar het zou niemand echt verrast hebben als het zo was afgelopen - minder verrast dan wat de leiders ons nu willen wijsmaken. Hoe het moet aflopen daar, blijft lastig. Een Tianemin achtige ingreep van de bazen wordt steeds waarschijnlijker. Naarmate duidelijker is dat ze de grip kwijt zijn en niet meer terug krijgen wordt de prijs die je moet betalen door die grip met militaire macht op te leggen lager. Maar beide opties geven aan dat de dagen van het islamitische regime geteld zijn - niet dat we meteen een soort verlichte democratie daar moeten verwachten. Een periode van crack down en verder geweld ligt meer voor de hand. Helaas.

18 juni 2009

Geen revolutie

De maatregelen die Obama heeft aangekondigd voor herregulering van het financiële stelsel zijn omvangrijk maar niet revolutionair. Ik heb niet de expertise om het geheel te overzien, maar het laten bestaan van banken die niet mogen omvallen en bepaalde soorten handelsmogelijkheden, lijkt me niet verstandig. Joe Nocera van de NYT die ik op dit terrein wel vertrouw, was er niet enthousiast over. Ik heb even geen toegang tot de FT en de onvolprezen Martin Wolf, dus een nadere beschouwing houdt u tegoed.

Hoe ziek zijn we in Nederland?

Het opinieonderzoek van Synovate lijkt Wilders nu ook cijfers te geven die in de buurt komen van die van De Hond. Dat geldt ook voor d66. In elk geval zou de PVV de afgelopen twee weken vijf zetels hebben gewonnen in die peilingen. Dat zou betekenen dat ik het volkomen mis heb. Dat de uitbarsting van Wilders bij het verkiezingsdebat, de absurditeiten op de Deense televisie en de liefdesverklaring voor Israelisch rechts alleen maar in zijn voordeel werken. Misschien is dat zo. Of beter gezegd, het zijn duidelijk niet zaken die de potentiële kiezer onmiddellijk afschrikken.

De PVV zit nu op 28 zetels in die peiling, het LPF aantal. Drie zetels komen van de VVD, een van de SP, misschien een vijfde van het CDA. Is het maximum bereikt? Ik dacht dat al zo was, dus ik zwijg maar even.
Toch denk ik dat de zelfverzekerde arrogantie waarmee Wilders rondloopt en de onzin die hij uitkraamt zich ergens tegen hem gaan keren. Ik kan me niet voorstellen dat een land als Nederland valt voor deze strapatsen, maar nogmaals, misschien heb ik een ander idee over onze identiteit. Het verhaal van het touw en het zichzelf opknopen, daar blijf ik in geloven. Laat Wilders maar schuiven, het ongeluk komt vanzelf. U ziet het, ik ben een optimist. Niet dat je veel anders kunt zijn - anders moet je geloven dat dit land net zo ziek is als de Grote Leider.

17 juni 2009

Bos als cryptoliberaal die de logge overheid maar niet af kan schudden

Wouter Bos reageerde vanochtend op het stukje van Pechtold over integratie, dat Pechtold weer had geschreven omdat hij het verwijt kreeg geen opinie over integratie te hebben. De reactie van Bos vond ik onthullend. Niet alleen pleit hij na dertig jaar irrelevant overheidsbeleid voor meer overheid die integratie moet afdwingen. Hoe, dat zegt hij niet. Hij stelt dat integratie geen autonoom proces is en claimt dat de visie, dat dit wil zo zou zijn, neergelegd in het rapport Blok in 2004, door de politiek bij het vuilnis is gezet. Ook meent hij dat cultuur en religie een hoofdrol moeten spelen, naast ouderwetse sociaal economische aspecten zoals onderwijs en arbeid. Laten we zeggen, het Cuperus plan, populistische verwoord door de pathetische Plasterk in Volendam.

Nou, dat geeft duidelijkheid. Bos begrijpt er niets van. Het rapport Blok werd inderdaad bij het vuilnis gezet door de politiek, Maxime Verhagen voorop. Maar dat was niet omdat hun conclusies of hun onderzoek niet klopten, maar omdat de politici die conclusie (overheidsbeleid was nauwelijks relevant) niet wilden horen. Bos wil een betuttelende, micro managende overheid om mensen te integreren, al is er geen enkel, letterlijk geen enkel, bewijs dat dit ook maar enig effect heeft. Het leuke is dat Bos met zijn riedels over homo's, keppeltjes, hoofddoekjes en vulgaire caberetiers - moet kunnen - het liberale standpunt inneemt dat Pechtold in de praktijk wil brengen. Iedereen houdt zich aan de regels die we afgesproken hebben en mag verder geloven en vinden wat hij gelooft en vindt. Als je de rest van het epistel niet had gelezen, zou je denken dat Bos een liberaal is. Quod non.

Het zondige leven van moraalridders in de VS

Opnieuw is een evangelisch gehandicapte senator in de VS betrapt in compromiterende omstandigheden. Senator Ensign, een Republikein uit Nevada, stevig in de zak van de casinobelangen, blijkt het gedaan te hebben met een assistente, die weer was getrouwd met een andere assistent. Ik geef er niets om, het is alleen de conservatieve hypocresie die steeds zo in het oog springt. Een van de vroegere en nog steeds potentiële leiders van de Republikeinen, Newt Gringich, kende op gezinsterrein ook al geen moraal. Ensign had eerder zijn meningen geventileerd over Clinton en over zijn collega die in de toiletten van het vliegveld betrapt was. Altijd leuk om dat soort mensen te zien vallen. De moraalvleugel van de Republikeinen verkeert in terminale crisis. En dat is mooi.

Welgemeende excuses voor een smakeloze groep: leermoment

David Letterman heeft vele grappenschrijvers in dienst. En Sarah Palin en haar mediageile familie zijn fijne doelwitten. Maar Letterman ging te ver toen hij een flauwe grap vertelde over de dochters 'being knocked up' na een honkbalwedstrijd (bezwangerd). Kan gebeuren. Wat ik interessant vond is hoe Letterman zich verontschuldigde. Daar kan iedere politicus wat van leren (Bos, luister je?). Hij probeerde geen excuses te bedenken en gaf zichzelf onvoorwaardelijk de schuld voor zijn slechte smaak en ook voor het verkeerd inschatten van wat een luisteraar zou oppikken als hij het hoorde. Kan zo in de boekjes van gemeend klinkende verontschuldigingen.
"I told a joke that was beyond flawed, and my intent is completely meaningless compared to the perception.
"I would like to apologise especially to the two daughters involved, Bristol and Willow, and also to the governor and her family and everybody else who was outraged by the joke.
"But I never thought it was about anybody other than the older daughter, and before the show I checked to make sure, in fact, that she is of legal age, 18.
"It's not your fault that it was misunderstood, it's my fault that it was misunderstood," he added. Enige zwakke punt is dat Letterman zijn smakeloosheid blijkbaar wel degelijk tevoren inzag en de leeftijd van de oudste dochter checkte, maar omdat haar zwangerschap deel van de Palin ervaring was, lijkt me dat okay. Maar wie ervan wil leren mag dat deel weglaten.

Wilders maakt zich niet druk om cijfers, miljoen meer of minder: who cares?

En weer ging het over 'de moslims'. Eberhardt van der Laan stelde, terecht, dat er ruim 800.000 zelfverklaarde moslims in Nederland zijn waarvan de helft min of meer geseculariseerd is (dat is tricky want ze voelen zich wel cultureel moslim). De anti-islam leider van de PVV die vorige week nog riep dat tientallen miljoenen moslims gedeporteerd moeten worden noemde dat 'getallen achter de komma' en kwam daar mee weg, omdat hij alleen statements hoefde te maken en geen debat aanging.
Wilders was in vorm en werkt gestadig door aan zijn ondergang. Zijn anti-islam obsessie zal uiteindelijk tegen hem gaan werken. Zo heeft hij de sharia weer van stal gehaald, alsof er politieke bewegingen zijn die dat gedrocht willen invoeren. Dit was ook een stokpaardje van vroege anti-islam neuzelaars zoals Boekestijn, Maxime Verhagen en natuurlijk Leon de Winter, maar het leek wat minder prominent aanwezig nu er niemand is die zich ook uitspreekt voor het invoeren van de sharia. Wilders komt met 40 % van de Pakistaanse jongeren in Engeland die dat volgens een enquete zouden vinden. Dat soort cijfers zijn nonsens. Wat mensen denken in een enquete is geen politiek voorstel, ze antwoorden maar al te vaak wat ze provocerend vinden - vraag maar aan de Volendammers. Zo hoorde ik laatst ook iemand schermen met de enquete gegevens van Rotterdams allochtone jongens over homo's. Volgens die cijfers waren ze allemaal (zowat) daartegen. Puur statistisch gezien is dat al nonsens, het percentage allochtone homo's is gewoon gelijk aan dat van autochtonen. Maar het is sociaal gewenst in enquetes harde standpunten in te nemen - zoals ook de gemiddelde Volendammer waarschijnlijk homo's gedrochten vind maar dat niet gauw zal zeggen.

Enfin, Wilders verzamelt geleidelijk aan touw om zichzelf op te knopen. Sharia-socialist noemde hij Van der Laan. Ik denk dat de Grote Leider al een paar weken therapie gemist heeft. Hij verdwaalt steeds meer in belachelijke statements. Van der Laan deed het goed door gewoon met de cijfers te komen en te zeggen dat de man maar wat roept.
In de studio zat Bos die nog even werd gevraagd over zijn domme, disloyale Europese gedoe. De zwakke Twan Huys liet hem er mee wegkomen. En Bos had zichzelf een dienst kunnen bewijzen door te stellen dat het een domme actie van hem was.

Revolutie, opnieuw of nog steeds

Iran blijft touch and go. Het was wel amusant om minister Verhagen een grote broek aan te horen trekken. Hij had de Iraanse vertegenwoordiger verteld wat hij vond van de verkiezingen (wat dat ook maar mag zijn, weet hij veel). De vertegenwoordiger luisterde en vertrok, het enige wat hij kon doen. Het is een interessante ontwikkeling, daar in Iran. Kan de democratische revolutie worden voltooid? En wat is mogelijk binnen de structuur van een 'islamitische' staat?

15 juni 2009

Bos kan de PvdA niet redden bij de gemeenteraadsverkiezingen

De verhoudingen binnen de PvdA beginnen duidelijk te worden. Bos, in een typerende achteraf actie, betreurt nu dat hij zaterdag had lopen roepen dat wel vijf prominente Bekende Nederlanders niet lijsttrekker wilden worden en dat toen Berman het maar moest doen. Hij had het niet bedoeld als een trap na aan Berman. Ja, vertel dat maar aan eerdere slachtoffers van Bos' loyaliteit. Vogelaar, Wolfson, Depla. Wat dacht hij dan dat hij aan het doen was? Om het nog even helemaal duidelijk te maken meldde Bos dat hij had gestemd op de flinkse René Cuperus, die de zij/wij lijn van de PvdA voorstond - een lijn die hen bij de gemeenteraad duur gaat kosten. Wanneer volgt de coup tegen Bos? Hij lijkt steeds meer op Brown. En ja, Balkenende had gelijk, hij is een draaikont.
Maar niet getreurd, Bos is echt op weg naar buiten. Kijk maar wie er antwoordt op de raaskal nonsens van Wilders in Denemarken: Eberhardt van der Laan. De cijfers van Wilders zijn kulkoek en wie de wet overtreedt wordt vervolgd, of hij nu katholiek, moslim of smakeloze ex-misdienaar uit Blerick is. Goed gezegd, Eberhardt. Er is een positie vacant.

Wilders en Pechtold

Een PvdA kennis attendeerde me op een column in de Volkskrant van afgelopen zaterdag, waarin Pechtold en Wilders in dezelfde, tamelijk inhoudsloze categorie werden gestopt. Lekker gemakkelijk, maar niet geheel onwaar. Ik heb al eerder gezegd dat beide virtuele stemmentrekkers weinig tot niets hebben gedaan om deze stemmen te trekken. Wilders heeft geen partij en geen concreet programma. Pechtold heeft een snel groeiende partij zonder al te veel organisatie en een beperkt programma, samengevat in vijf richtingwijzers die inderdaad, nogal, hmm, leeg zijn.

De column van Nausicaa Marbe, deel van de anti-islambrigades van het Volksdagblad (zij het minder hysterisch dan Amanda de Waanzinnige), maakt er zich lekker gemakkelijk vanaf. D66 is een Fantasy Island voor mensen die de oogkleppen van paars op willen houden. Op de partijsite zijn, zegt ze, islam en integratie weggemoffeld.

Dat is niet waar. Bij het platform integratie staan (of stonden) een aantal artikelen over dit onderwerp. Nee, mevrouw Marbe, er staat niets over radicalisering, over segregatie, afbrokkeling van democratische waarden en niets over sluipende islamisering. Simpelweg omdat d66 niet de probleemstelling van de anti-islam brigades overneemt.
Ik denk niet dat Pechtold het fenomeen Wilders nodig heeft om zichzelf te profileren. Toegegeven, hij heeft ervan geprofiteerd, maar er is meer aan de hand. In d66 verzamelen zich de mensen die liberaal zijn ingesteld en in het rariteitenkabinet van de VVD zich niet terugvinden. Of het geleidelijk aan onmogelijk vinden nog voor de PvdA te kiezen. Groen Links profiteert van hetzelfde fenomeen. Maar ik ben het eens met de columniste dat het gedachtegoed van d66 nog allesbehalve is ontwikkeld.
Nou ja, Marbe komt ten slotte toch uit bij haar partij, de PvdA en wat die kan leren. Maar ze eindigt met een waar woord. De partij moet helemaal niet naar de gewone burger luisteren maar gewoon een visie op de samenleving ontwikkelen. Dat is precies wat d66 doet, ook al zien we er veel te weinig van.

Dump Bos, vraag Maarten!

Maandag meldden de kranten dat de PvdA heeft lopen te shoppen voor een Europese lijsttrekker. Tot de kandidaten behoorden mevrouw Jongerius en Maarten van Rossem. De teloorgang van een trotse partij begint inmiddels lachwekkende vormen aan te nemen. Een bekende Nederlander als lijsttrekker? Arme Maarten, die in Brussel nou echt helemaal niets te zoeken heeft en als lijsttrekker zichzelf zou hebben geblameerd - zo ongeveer als in zijn EO programma naar de VS. Zijn vrouw heeft het uit zijn hoofd gepraat, lees ik. Good for him. Maar je vraagt je af wat Bos en Co bezielt. Inhoud doet er niet meer toe, een bekende performer, dat is het. De redding voor de PvdA is nabij. Vraag van Rossem voor den Haag, dump Bos, Hamer, Dijsselbloem en die andere melkmuilen. Ga voor Maarten! En als hij niet mag van zijn vrouw, wat dacht de partij van Prem?

De ayatollah die Shah werd

Wat de corrupte verkiezing van Ahmedinejad zal opleveren is nog moeilijk te zeggen. Het lijkt me zo een catastrofale ondermijning van de legitimiteit van het islamitisch regime en een onverwachte gift voor Nethanyahu (hoewel hij zal zeggen dat dit natuurlijk te verwachten was van zo'n regime). Zoals Israel de weg kwijt is en steeds meer gaat lijken op zijn ergste nachtmerries, zo gaat het Iran van de ayatollah meer en meer lijken op het Iran van de sjah. Geheime politie, burgermilitia's met knuppels. Een triest en herkenbaar verhaal, helaas.
Wat het doet met Obama's strategie weet ik niet. Je kunt het beide kanten op redeneren. Misschien meer openheid als concessie van het regime om zijn gezag te versterken, of precies het omgekeerde, meer dwarsliggerij uit zelfvertrouwen.
Nethanyahu's speech stelde niets voor. Israël moet als 'joodse' staat erkend worden en dat kapt besprekingen bij voorbaat af. Het is ook een belachelijke eis, een land gekoppeld aan een geloof/culturele achtergrond. Er zijn maar weinig voorbeelden in de geschiedenis van landen die dat deden en ze zijn geen van alle aantrekkelijk.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors