12 november 2010 - 25 november 2010

12 november 2010 - 25 november 2010

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

25 november 2010

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie

U hoeft het niet van mij aan te nemen. Het Jaarrapport Integratie 2010, CBS. Hieronder hun eigen sheet met de hoofdpunten.

Integratie stapje verder met tweede generatie

Hoofdpunten uit het Jaarrapport Integratie 2010

De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen bepalen in steeds sterkere mate het integratiebeeld van niet-westerse allochtonen. De vier grootste niet-westerse herkomstgroepen nemen vooral in omvang toe door aanwas van de tweede generatie. In veel opzichten lijken allochtonen van de tweede generatie meer op autochtonen dan allochtonen van de eerste generatie, maar hun positie op de arbeidsmarkt, gezondheid en criminaliteit blijven aandachtspunten.

Vrouwen van de tweede generatie nu op zelfde leeftijd moeder als autochtone vrouwen

Moeders van de niet-westerse tweede generatie krijgen op ongeveer dezelfde leeftijd als autochtone moeders hun eerste kind. Moeders van de eerste generatie zijn gemiddeld een paar jaar jonger. Allochtonen van de tweede generatie laten minder vaak een partner uit het land van herkomst overkomen dan eerstegeneratieallochtonen.

Derde generatie is klein van omvang en erg jong

Op 1 januari 2009 behoorden ruim 60 duizend personen tot de zogenoemde niet-westersederde generatie. Ongeveer 40 procent van hen is van Surinaamse herkomst. Het gaat hier nog steeds om een zeer kleine bevolkingsgroep, die bovendien erg jong is: acht op de tien is jonger dan 15 jaar.

Geen braindrain: hoogopgeleide tweede generatie blijft vaker in Nederland

De emigratie van niet-westerse allochtonen van de tweede generatie neemt al een aantal jaren af. Degenen die emigreren hebben vaker een uitkering en lage opleiding dan degenen die in Nederland blijven. Er is dus geen sprake van een braindrain.

Niet-westerse jongeren minder vaak op laagste onderwijsniveaus

Niet-westerse jongeren zijn overwegend van de tweede generatie. Hun achterstand in het onderwijs ten opzichte van autochtone jongeren wordt kleiner. De resultaten aan het einde van het basisonderwijs voor taal en rekenen zijn beter als thuis Nederlands wordt gesproken.

Crisis raakt niet-westerse allochtonen het hardst op de arbeidsmarkt

Niet-westerse allochtonen verloren als gevolg van de economische crisis eerder en vaker hun baan en komen minder snel weer aan de slag. Niet-westerse allochtonen hebben vaker flexibele arbeidsrelaties wat hen kwetsbaar maakt op de arbeidsmarkt. De tweede generatie heeft een grotere kans op werk dan de eerste generatie.

Minder niet-westerse allochtonen afhankelijk van de bijstand

Niet-westerse allochtonen hebben het laagste gemiddelde inkomen en zijn het vaakst afhankelijk van een bijstandsuitkering. Wel zijn zij de afgelopen tien jaar minder afhankelijk geworden van de bijstand. Gecorrigeerd voor leeftijd groeit het inkomen van de tweede generatie ten opzichte van dat van de eerste generatie. Surinaamse vrouwen zijn het vaakst van alle vrouwen economisch zelfstandig.

Meerderheid van de kinderen in Amsterdam en Rotterdam niet-westers allochtoon.

De niet-westers allochtone bevolking in Nederland is sterk geconcentreerd in de vier grote steden. Vier op de tien personen van niet-westerse herkomst woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van de Amsterdamse en Rotterdamse kinderen onder de 15 jaar is meer dan de helft van niet-westerse herkomst.

Buurten: 'witte vlucht' afgenomen, 'zwarte vlucht' iets toegenomen

Een kwart van de Turken, Marokkanen en Surinamers woont in een buurt met meer dan 50 procent niet-westers allochtone inwoners. Deze buurten hebben vaak een zwakke sociaaleconomische positie. Sterke concentraties van één bepaalde herkomstgroep in een buurt komen nauwelijks voor. De 'verkleuring' van buurten is de afgelopen jaren afgevlakt, mede door afgenomen 'witte vlucht' en afgenomen immigratie. Niet-westerse allochtonen verhuizen eerder weg uit buurten met hoge aandelen niet-westers allochtone inwoners dan dat ze er naar toe verhuizen ('zwarte vlucht').

Hoge criminaliteit onder tweede generatie

Antilliaanse en Marokkaanse mannen worden vijf keer vaker van een misdrijf verdacht dan autochtone mannen. Meer dan de helft van de Marokkaanse jongens, die grotendeels tot de tweede generatie behoren, komt in hun jeugd als verdachte in aanraking met de politie.

Betrokkenheid neemt toe onder tweede generatie

De maatschappelijke participatie is onder de niet-westerse tweede generatie iets groter dan onder de eerste generatie. Bovendien vinden tweedegeneratieallochtonen zich vakerNederlander dan eerstegeneratieallochtonen.

Meer gezondheidsproblemen onder niet-westerse jongeren

De voornamelijk tot de tweede generatie behorende niet-westerse jongeren hebben een lagere gezondheidsbeleving dan autochtonen. Ook hebben niet-westerse jongeren vaker psychosociale problemen en leerachterstanden dan autochtone jongeren.

Integratie Iraniërs onder vluchtelingen voorspoedig, die van Somaliërs blijft achterIraniërs en Afghanen presteren goed in het onderwijs. Vluchtelingengroepen verkleinen hun achterstand op de arbeidsmarkt, maar de arbeidsdeelname van Somaliërs blijft achter. Zij zijn van de vluchtelingengroepen ook het vaakst weer uit Nederland vertrokken. Een groot aandeel Iraniërs werkt als zelfstandige. Afghanen, Irakezen en Iraniërs zijn minder vaak verdacht van een misdrijf dan het gemiddelde van alle niet-westerse allochtonen, Somaliërs vaker.

Recente Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten Nederland vaker

De stroom immigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije is toegenomen na toetreding van deze landen tot de EU. Tijdens de economische crisis is deze stroom gestabiliseerd. Polen zijn vaker werkzaam dan Roemenen en Bulgaren, voor wie nog beperkingen gelden om als werknemer aan de slag te gaan. Vooral Bulgaren werken wel vaak als zelfstandige. Recente Oost-Europese arbeidsmigranten verlaten Nederland veel vaker dan vroegere migranten die voornamelijk vanwege gezinsmigratie naar Nederland kwamen.

Een stabiel kabinet

Nog een veroordeelde PVV'er. Geen verrassing. Ton Elias een borrel te veel op. Dertig jaar geleden. Op de een of andere manier ook geen verrassing. Ach wat, we krijgen de volksvertegenwoordigers die we verdienen. Van Bemmel mag van zijn baasje tot na de kerst niets meer zeggen. En over de Rijksfinanciën mag deze deskundige, veroordeeld wegens valsheid in geschrifte (hij is deskundige bij uitstek), ook niets meer zeggen.

De 23 onafhankelijke afgevaardigden in de Tweede Kamer die door Wilders in het zadel zijn gehesen, zitten daar nu zonder dat hij er fundamenteel invloed op kan hebben. In de rommelmarge van belangenafwikkeling die dit kabinet op het pluche heeft gehesen, zullen ze vast wel trouw blijven, al was het maar omdat ze voor voortzetting van hun volksvertegenwoordiging wel degelijk afhankelijk zijn van de Grote Leider. Geen lastige leden voor de Partij van het Verbieden. Ik heb het al eerder gezegd, veel maakt het niet uit. Maar het is wel onthutsend eigenlijk om vast te moeten stellen dat we een kabinet hebben dat er zit bij de gratie van kamerleden die zeker geen tweede termijn zullen krijgen en dus zo lang mogelijk hun baan willen behouden. Zeker, een stabiel kabinet.

Het was overigens aardig om de advocaat van Hernandez bezig te zien bij het amusementsprogramma P&W. Hij hield een goed verhaal, gericht op zijn cliënt, tot hij zo dom was om op te merken dat er een soort hetze aan de gang was tegen de PVV kamerleden. Hoorde niet bij zijn terrein en hij ging ook meteen onderuit. Moet je bij vermeende super ondervrager Pauw ook niet mee aankomen. Die probeerde daarna staatssecretaris Bleker (met dank voor verleende diensten) te vangen op het 'afschieten' van 'duizend' dieren in onze geleide natuur. Bleker was slimmer dan Pauw. Ook leuk om te zien. Dat Witteman geheel meeging in de sfeer van het top amusement met zijn 'blonde stoot' opmerking (dat was het enige dat was te zien op de Hernandez video) voegde nog een fijne noot toe. Hij zit er soms zichtbaar ongemakkelijk bij, die Witteman, en soms denk je, ja, hij is inderdaad afgezakt tot dit niveau.

Tea Party leider veroordeeld

Tom DeLay, ex-Republikeins leider en Tea Party activist (hij organiseert en sluist geld door) is veroordeeld voor money laundering in Texas. De wet in Texas verbiedt bedrijven direct geld te geven aan politieke kandidaten. DeLay omzeilde dat. De feiten zijn simpel en niemand betwist die. Bedrijven die invloed wilden bij DeLay gaven 190.000 dollar die hij doorsluisde naar het landelijke Republikeinse kandidatenpotje. Tegelijkertijd verlangde hij van de Raepublican National Committee dat ze staatskandidaten steunden die in de binnenzak van DeLay pasten.

Zijn kandidaten wonnen in 2003 en een Republikeinse meerderheid in Texas duwde er een herindeling van de kiesdistricten door die de Republikeinen tot in lengte van jaren bevoordeelt. Zo gaat de politiek vandaag de dag. Maar het mocht niet. Omdat de aanklagers de actie op zich niet konden vervolgen, brachten ze het onder witwassen, money laundering en daar zit het probleem. De eerste rechter van wat ongetwijfeld een lange rij gaat worden, heeft dat nu opgelost. Het is in strijd met de wet. Mooi. Het is goed om DeLay, een keiharde en genadeloze politieke operator, te zien bungelen.

Een gefrustreerde buitenstaander, binnen bij de NRC

Ik ben niet ontevreden met de nieuwe stijl van de NRC. Bepaald niet. Alleen die columnisten. Bosma was vandaag aan de beurt. Hij voldeed geheel aan de verwachtingen. Een opeenstapeling van stellingen, zowel over zijn inschatting van de NRC lezer als over zijn eigen obsessies. Er stond werkelijk geen redenering of argument in. Hij is tegen moslims, tegen moskeeën, voor het christendom en voor joodse kolonisten. Hij leest graag Ayn Rand, de Marx van de libertijnen. Dat is fijn voor hem maar het zou helpen als hij vertelde waarom. Een luid geweeklaag over de beheptheden van de grachtengordel, gevolgd door zijn eigen hang ups maken nog geen interessant verhaal.

Ik snap nog steeds waarom de NRC denkt dat deze columns iets interessants op gaan leveren. Halsema vorige week was voorspelbaar en saai, Bosma idem ditto, al zal hij zelf genoten hebben van zijn intellectuele verbale stoeipartij met zijn college intellectuelen die hij verafschuwt. Bosma is geen man van het volk, hij is een omgevallen ideologisch boekenkast. Typisch zo iemand die vroeger radicaal links was en nu Ayn Rand als leidsvrouw heeft. Iemand die zich geïsoleerd moet voelen, miskend. Maar laat ik niet voor leunstoelpsychiater spelen. Ik gun hem zijn speeltje. En nee, ik ga de NRC er niet voor opzeggen, maar begrijpen doe ik het niet. Als een gelegenheidsopinieschrijver of een niet partijpolitieke figuur zo'n column had afgeleverd, Wilders bijvoorbeeld, dan zou hij geweigerd zijn. Nu zit de krant er aan vast. Je kunt geen columns van deze politici weigeren. Dom, dom, dom. En gemakzuchtig.

Ton Elias liet op de radio al horen dat hij de partijlijn zal nemen in zijn columns. Fijn. Daar zat ik nou echt op te wachten.

Dat geldt ook voor de nieuwste aanwinst in hun columnistenhok, Derk Jan Eppink. Alweer een politicus, dit keer van het Europese anti-Europa populistische front. Misschien brengt hij argumenten te berde die we elders niet horen (maar misschien moet NRC dan de verslaggeving daar vervangen) maar waarom nog een politicus als columnist? Ik kan het niet volgen. Zou er niemand zijn die met enige onafhankelijkheid over Europa kan schrijven? Is dit wat een opiniepagina moet zijn? Een platform voor politici?

TomDeLay, ex-Republikeins leider en Tea Party activist (hij organiseert en sluistgeld door) is veroordeeld voor money laundering in Texas. De wet in Texasverbiedt bedrijven direct geld te geven aan politieke kandidaten. DeLayomzeilde dat. De feiten zijn simpel en niemand betwist die. Bedrijven dieinvloed wilden bij DeLay gaven 190.000 dollar die hij doorsluisde naar hetlandelijke Republikeinse kandidatenpotje. Tegelijkertijd verlangde hij van deRaepublican National Committee dat ze staatskandidaten steunden die in debinnenzak van DeLay pasten. Zijn kandidaten wonnen in 2003 en een Republikeinsemeerderheid in Texas duwde er een herindeling van de kiesdistricten door die deRepublikeinen tot in lengte van jaren bevoordeelt. Zo gaat de politiek vandaagde dag.

Maarhet mocht niet. Omdat de aanklagers de actie op zich niet konden vervolgen,brachten ze het onder witwassen, money laundering en daar zit het probleem. Deeerste rechter van wat ongetwijfeld een lange rij gaat worden, heeft dat nuopgelost. Het is in strijd met de wet. Mooi. Het is goed om DeLay, een keihardeen genadeloze politieke operator, te zien bungelen.

23 november 2010

Het Duitste winstverhaal: was altijd al flauwekul

Nog even over dat FIFA gedoe. Ik lees een hoop verhalen over die 1,2 miljard die Duitsland zogenaamd verdiend zou hebben aan de WK. Dat de bid-promotors in Nederland dat lekker gepapegaaid hebben. Ergens hoorde ik ook vragen hoe het kon dat de journalistiek daar niet eerder op gedoken was. Daar, dwz. dat dit een flauwekulverhaal is, dat van die 1,2 miljard. Nu meen ik me te herinneren dat ik dit verhaal al maanden geleden gezien heb. Daar werd haarfijn aangetoond hoe die mythe de wereld in is gekomen. En ik herinner me dat, iemand die geen donder geeft om dit onderwerp. Maar laat de kamerleden en de journalistiek niet zeggen dat hier een nieuw feit is aangedragen. Iedereen die zich met dit onderwerp bezig houdt, had dit al moeten weten. Ook, zelfs, kamerleden. En verder mogen ze best zeggen dat ze hopen en verwachten dat Nederland het WK niet krijgt toebedeeld.

Geen medelijden nodig met Ierland

Het valt niet mee om medelijden te hebben met Ierland als je de verhalen leest over hun werkgewoonten. Net als Griekenland is het een land in een tijdmachine, met praktijken die misschien ooit zin hadden of ooit betaalbaar waren en konden helpen in een cliëntele politiek maar nu hopeloos duur en achterhaald zijn. In de Ierse uitstalkast staan onder meer het levenslange gebruik van een auto met chauffeur voor voormalige eerste ministers (inclusief die corrupte neem ik aan); 24 uurs gratis gebruik van dienstauto voor huidige ministers; een 'bank hour' voor werknemers, ooit bedoeld om de cheques voor hun inkomen te cashen, nu overbodig maar een 'verworven recht'.

'Privilege days' rondom feestdagen, ooit bedoeld om mensen de tijd te geven om naar huis te gaan, ver buiten Dublin, nu gewone vrije dagen. En typisch Iers, blijkbaar, doorbetaalde werkuren om naar lokale paardenraces en kunstfestivals te gaan. Vrijaf voor een lokale regatta, waarbij de dag vrij bleef ook toen de regatta werd afgeschaft. Het is amusant leesvoer. Doet denken aan onze ATV, aan de snorrende auto's die altijd voor het concertgebouw staan (die zogenaamd linkse hobby), al zijn die meestal van grootverdienende bankiers en dergelijke. Doet ook denken aan Amerikaanse politieke gewoonten zoals het systeem van kiesmannen en de regels van de Senaat. Bedoeld om de problemen met afstand en tijd te ondervangen en nu nutteloos, behalve als verworven recht en obstructiemiddel.

Maar ter zake, Ierland moest gered worden omdat het, onverstandig genoeg, beloofd heeft zijn banken te redden. Net als in Griekenland waar ik eerder dit jaar zonder moeite kon zien waar het fout is gegaan, weet Ierland al heel lang dat het op een luchtbel leefde. Ik was een jaar of vijf geleden in Ierland. Zowat iedereen was een huis aan het bouwen. Van bedenkelijke kwaliteit maar er leek geen grens aan. Iedereen was optimistisch omdat de EU overal rotondes had aangelegd en ook overigens een achterlijk land vooruit geholpen had. Laten we nu gewoon onze oren sluiten voor het Ierse geweeklaag. Helpen, dat land, maar niet open staan voor verder gezeur.

Reset gereset, verder was het saai in Lissabon

Obama heeft zijn reset met Medvedev beklonken in Lissabon. De Republikeinen gooien graag roet in het eten maar dat START verdrag komt er wel. Het is simpelweg een Amerikaans belang waar zelfs de Republikeinen niet tussen kunnen komen. Obama moet het hard spelen. Het is een van de weinige dingen waar Obama in Lissabon plezier aan beleefde. Het was blijkbaar een saaie en tamelijk nutteloze bijeenkomst, gepolder op Europees niveau. Begrijpelijk dat hij wat beters te doen had. Hij zal niet snel nog een keer komen.

De ambitie van een klein frutland

Minister Hillen draait Defensie met meer dan tien procent van de arbeidsplaatsen terug en wil stevig bezuinigen. Tegelijkertijd wil hij het absurde ambitieniveau van Nederland, vooral bedoeld om bewindslieden te laten aanzitten aan gremia waar besluiten worden genomen, op hetzelfde peil laten. Dat is natuurlijk absurd. Een uitgebreide excercitie van Verkenningen door Defensie zelf heeft een voorspelbare uitkomst gehad: we willen zoveel mogelijk overal doen. De zwitserse zakmesoptie. Deze herstructurering is natuurlijk de gelegenheid bij uitstek om een grootscheepse opschoning te organiseren van onze veel te grote broek. Nederland is een klein frutlandje dat geen geld wil uitgeven voor defensie. Daarop moeten onze ambities zijn toegesneden. Partijen die willen bezuinigen op defensie moeten maar gewoon aangeven waar ze taken willen snijden, ambitie willen bijstellen. Ook de VVD die nota bene in zijn verkiezingsprogramma nog verkondigde dat er op Defensie niet bezuinigd moest worden.

De hypocresie van Hillen

Dat Hillen als Eerst Kamerlid lobbyde om de rookindustrie te helpen het rookverbod te ondermijnen is al erg genoeg. Het lijkt me zonder meer een probleem voor een politicus met een fijn ethisch gevoel. Dat hij vervolgens ´vergat´ dat hij het in een bv voor media advies deed is een aperte leugen. Dat soort dingen vergeet je niet en zeker niet als je zoveel praatjes hebt als Hillen. Het is leuk dat hij nu met de billen bloot moet. Het CDA is natuurlijk heel goed in lobbyen. Zo kon die Q koorts door de landbouwlobby gebagetaliseerd worden. Moet Hillen aftreden? Nee, natuurlijk niet. HIj moet enkel aan de schandpaal genageld en met rotte eieren bekogeld worden. Dit zijn uw volksvertegenwoordigers, Nederland. Ze verdienen een centje extra met advies geven hoe het beleid van hun eigen regering ondermijnd moet worden. Zakken vullen.

Dit is schering en inslag in Nederland. Het Nederland van het oude mannen kabinet, waarin ook Ben Knapen dingen verkondigt en verdedigt die hij in een eerdere column onzin vond. Inderdaad columnisten maken geen regeringsbeleid. Maar misschien moeten columnisten en lobbyisten dan ook meer geen bestuurders worden. Er is ruimte voor een nieuwe club op het Binnenhof. De Lucassen vereniging van politici met een smetje. Succes verzekerd. Hillen erelid.

Anders doet een ander het. Het argument van de koopman

Ja, laten we het eens hebben over lobbyisten en hypocresie. Nederland heeft wapens geleverd aan Venezuela. Dat Chavez ooit de moeite zal nemen om onze koloniale bezittingen in zijn voortuin aan te vallen, lijkt me onwaarschijnlijk maar er vallen behoorlijk wat vraagtekens te zetten bij die leveranties met exporttoestemming van onze regering. Tot drie keer toe verlengd, lees ik. Het patroon is herkenbaar. Nederland roept, zwaait met de vinger maar probeert winst te maken als dat zo uit komt en dan maakt het niet uit met wie. Zo werden we groot in de Gouden Eeuw. Het is waarschijnlijk wat Wilders bedoelt als hij Nederland weer Nederlands wil maken. Hoeft niet, Grote Leider, we zijn al ongelooflijk Nederlands. Over lobbyisten gesproken, de onontkoombare Mat Herben, voormalig kamerlid en nu lobbyist voor de defensie industrie weet precies waarom Nederland aan Venezuela of aan wie dan ook moet verkopen. ´Anders doen anderen het´, het argument van de Nederlandse handelsman. Heeft China nog een duikbootje nodig? Valt er ergens anders nog wat te verdienen? Ons ambitieniveau is hoog, jazeker.

21 november 2010

Debat over FIFA bid? Tijdverspiling.

De PvdA en Groen Links willen een debat over het WK bid. Hebben ze daar nou echt niets beters te doen dan over deze onzin te delibereren? Ja, dat bid hadden we nooit moeten maken. Weggegooid geld, zonde van de energie. Nederland is er niet in geïnteresseerd om naar de pijpen van de FIFA te dansen. Wie heeft dit ooit in zijn hoofd gehaald? Van mij mag de KNVB doen wat ze wil, het wordt toch niets. Wat de Tweede Kamer ermee te maken heeft, is mij niet duidelijk.Wel was het helderder geweest als minister Klink en anderen zich onomwonden uitgesproken hadden tegen de tijdelijke vestiging van corruptiecircus FIFA in Nederland. Soms zijn we in dit land wel heel erg de weg kwijt.

Laffe gemakzucht

Alle regeringen zoeken bezuinigingen. Sommige zijn gemakkelijk te vinden, omdat ze overduidelijk nutteloos zijn of omdat de achterban ervoor niet veel macht heeft. Sommige zijn moeilijk te vinden omdat er moed ontbreekt om ze uit te voeren.

Onze hypotheekrentesubsidie behoort tot de laatste groep. Maar ik weet zeker dat er honderden miljoenen te vinden zijn in deze groep, de meest misleidende subsidies van allemaal: belastingvoordelen. Per definitie komen belastingvoordelen ten goede aan degenen die belasting betalen en die mensen profiteren er meer van naarmate hun marginale belastingpercentage hoger is. Zo profiteert iemand met een relatief laag inkomen, eerste of tweede schijf, natuurlijk nauwelijks van die hypotheek subsidie. Hogere inkomens, in de hoogste marginale schijf, kunnen er op rekenen dat bijna de helft van hun hypotheekrente feitelijk door de belastingbetaler wordt betaald.

Dat is onrechtvaardig en onzinnig. Het leidt tot beslissingen die de belastingadviseur geld opleveren omdat hij moet uitleggen waarom u knettergek bent als u niét een hypotheek hebt. Deze maatregelen kunnen we snel afschaffen. Ze kunnen ook samengaan met een lagere marginale belasting, zodat we het aan de rijken ook nog als een belastingverlaging kunnen verkopen. Er zijn behoorlijk wat van dit soort regelingen (ook in het bedrijfsleven zijn er plenty subsidies die niet zo heten), zij het niet zoveel als in de VS. Daar zijn afgevaardigden die zich voordoen als hervormers altijd voor tax credits maar altijd tegen subsidies. Het effect is hetzelfde, maar perverser. Je ziet het niet meer. Daar valt voor Obama de strijd te winnen. Ik weet niet of hij durft.

Ook in Nederland is het is pure lafheid dat deze regering en vooral de op hoge toon moed uitsprekende VVD daar niet aan durven. Hun argumenten over de huizenmarkt hebben niets te maken met deze hoogste inkomens en hun subisidie. Als je gewoon de aftrek afschaft (vooruit, geleidelijk vermindert) voor de hoogste schijf, heeft de markt daar helemaal geen last van. Het is gewoon een eigen voordeeltje dat ze niet af willen schaffen - verworven recht zou de FNV zeggen. Met misleidende praatjes en leugens hebben ze in de verkiezingsstrijd mensen bang gemaakt die helemaal geen voordeel trekken van de hypotheeksubsidie. Laf. Ik heb er geen ander woord voor.

Rechtse hobbyist uitgefloten: en terecht

De BTW verhoging voor de cultuursector is van een andere aard. Ik ben er helemaal voor om daar goed te kijken waar subsidies terecht komen, vooral of er enig maatschappelijk draagvlak tegenover staat. Matching funds. Maar deze BTW verhoging is niet meer dan wraak. De wraak van Wilders en zijn kluppie tegen depeers van Wilders (niet tegen hun eigen achterban, al wordt die ook getroffen als ze naar de musical of Jantje Smit willen). Wilders houdt natuurlijk precies van dezelfde cultuur als de door hem verdoemde PvdA'ers. En hij weet zeker dat hij niet veel leden van zijn fractie tegen zal komen in de cultuurpaleizen van links.

Cultuur is natuurlijk geen linkse hobby. Het is een rechtse hobby. Vandaar dat juist VVD en CDA niet gelukkig zijn met deze opgedrongen Wilders actie. Hij krijgt zijn zin want beide partijen zijn te machtswellustig om op cultuur te breken. En je kunt enige voldoening niet ontkennen als je hoort dat Bolkenstein zich ronduit achter Rutte/Wilders schaart maar juist als het om zijn geliefde theater en muziek gaat, laat weten dat hij een dissident is. En dan wordt uitgefloten. Het was dan ook ironisch. Subsidies voor cultuur, vond Bolk, konden we behouden door te korten op ontwikkelingshulp. Dat is waar. Jammer voor hem dat zijn nieuwe vrienden in de macht allebei willen. Het gefluit was terecht.

De partijkrant weer op oorlogspad

De partijkrant van de VVD, de Telegraaf, heeft een nieuw lange termijn doel gevonden nu meer asfalt even niet bepleit hoeft te worden. Gouda. Vandaag weer een indringend artikel over toekomstige onrust - nog meer gesmijt met bloembollen. De rest van Nederland moet denken dat het daar oorlog is, geholpen door Fritsma en zijn praatjes. Onzin. De Telegraaf maakt bang.

Het is een schaamteloze propaganda krant. De omroep van de krant, gefinancierd door ons, de belastingbetalers, Wakker Nederland, en zijn kleine vriendje Powned, worden nu door totaal bevooroordeelde commentatoren bevolkt. Als de presentator iets te verstandig of te kritisch wordt, krijgt hij ontslag. Exit Michiel Bicker Caarten. Altijd al te netjes voor de partijkrant en Fons van Westerloo. De publieke omroep was nooit zo links als Wilders en Co het deden voorkomen. Nu hebben we een rechtse vleugel gekregen die geheel onnodig was. Het systeem is er niet door verbeterd. Het toont alleen maar dat we er vanaf moeten. En de Telegraaf niet serieus moeten nemen.

20 november 2010

Weg met het koningsdebat

Laat ik een klein steentje bijdragen aan het debat, of wat daarvoor doorgaat, over het koningshuis. Houden. Kost relatief weinig, zowel in geld als in politieke energie. Stel u voor dat we iedere vier jaar een president moesten kiezen. … I rest my case. We hadden president Van Agt, president Lubbers en president Kok gehad, of misschien, want we zijn een beetje dol geworden in Nederland, president Cruijff, Jantje Smit of Pim Fortuyn. President Peter R. de Vries? We zijn er toe in staat.

De kosten zijn ook beperkt. Eens in de 25 jaar op staatsbezoek in plaats van eens in de vier of acht jaar. Niet steeds nieuwe optrekjes of opschoning van het kantoor (zelfs Obama vond het nodig een nieuw tapijt te leggen in het Oval Office en dan hebben we het nog niet over het servies van Queen Nancy).

Politieke invloed? Ach wat. Beatrix wilde dit kabinet niet en het zit er wel. Laten we ons er niet druk om maken. We hebben een regeringsleider die het vertrouwen heeft van de kamer (of van Lucassen die zijn inkomen veilig wil stellen) en een staatshoofd die ons allen min of meer vertegenwoordigt. Dat kan de premier nooit doen. Het is een zegen dat we geen politieke campagne over ons staathoofd te hoeven te voeren.

Alleen lintjes doorknippen lijkt me een dom voorstel. Het is een belediging voor de koningin. Je hoeft geen republikein te zijn om dat te zien. Laten we de nutteloze functies maar overlaten aan kaltgestelte kamerleden die er wél zitten met een kiezersmandaat maar verder doen waar ze zin in hebben.

Grondwet wijzigen? Daar wat aan veranderen. En kunnen we ergens anders over debatteren? Alsof dit ons belangrijkste probleem is.

19 november 2010

Naar Afghanistan terwijl we defensie ontmantelen?

Defensie moet 10.000 mensen ontslaan, 1 miljard bezuinigen (het VVD verkiezingsprogramma wenste geen bezuinigingen). Laten we die discussie over Afghanistan maar even rusten. Zonde van de tijd en de energie. En laten we ons niet gek laten maken door verhalen over onze verminderde invloed in de VS. Zoals Bob Woodward al zei in het prima interview met Tom Jan Meeus in de NRC: Obama interesseert het niet echt. De militairen doen het liever zonder al die lastpakken van kleine NAVO landen.

En Petraeus, ook interessant om goed door te laten dringen (zij het niet nieuw voor hen die het volgen), kan niet opschieten met Obama. Of omgekeerd. Dat weet je niet. Het Pentagon heeft in elk geval de halfbakken strategie van Obama om in de zomer van 2011 te gaan terugtrekken al aan gort geschoten. Het wordt nu 2014 en reken er maar op dat Petraeus tegen die tijd verdwenen is - wegens mager succes.Interessant opinieartikel overigens over de state of mind van Karzai in de Financial Times. Het stemt nog pessimistischer over de kans op een goede afloop in Afghanistan - voor wie nog enig optimisme over had.

China als regionale grootmacht én dreiging

Ook op de opiniepagina van de NRC een prima stuk van Philip Stephens, een van die journalisten die de FT de beste krant ter wereld maken. Dit is het soort verhalen dat ik graag op de opiniepagina van de NRC zou zien. Stephens stelt vast dat de opkomst van China in de regio en met name in Japan anders wordt bekeken dan in Europa. Voor ons is het een economische uitdaging en een strategische op een heel hoog abstractieniveau. Voor de regio is het een territoriale uitdaging.

Het aardige is, en ik zag dit ook al in andere verhalen, dat het de rol van de VS in Zuid Oost Azië sterker maakt. Zoals Europa dat deed tijdens de Koude Oorlog, realiseren de landen zich daar dat de VS nodig is als balancer, als tegenhanger van China. Dat geeft een nieuw soort macht en met alle kritische verhalen over de trip van Obama naar Korea, India en Japan en de handenwringende analyses van zijn afgenomen sterrenkracht, is dat toch iets waarover de Amerikanen kunnen doordenken.

Het systeem deugt niet maar wie heeft een oplossing? Niet B&B

PVV'ers Brinkman en Bosma zijn, wat mij betreft, weinig aantrekkelijke kamerleden - vooral de ideoloog die graag grote stappen maakt in zijn verhalen over wat ons allemaal bedreigt. Maar ze hebben allebei gelijk dat er iets rot in ons partijsysteem. Ik heb er al eerder over geschreven. Ze hebben er, zoals dat gaat in deze stichting met één Grote Leider, geen oplossing voor. Bosma wil gewoon een beweging met een baas. Yeah, been there, done that. Brinkman wil, als ik het goed begrepen heb, een soort ballotage voor leden. Nu ben ik het met Brinkman eens dat het misschien niet verstandig is om iedere Jan Doedel lid te laten worden. D66 heeft veel nieuwe leden opgedaan de laatste drie jaar. Veel lokale gelukszoekers. Pechtold oreerde gisteren dat zijn kamerleden al lang lid waren van de partij en bekend waren. Ik hoop dat journalisten even checken of dat klopt.

In elk geval niet voor Marietje Schagen, het derde Eurolid van de partij. Die had maar net de vereiste zes maanden volgemaakt. Ik durf te wedden dat dit ook voor een aantal andere mensen op de lijst van 25 geldt. En ook het systeem met een klasje waarin je mensen twee jaar door hoepels laat springen, lijkt me niet verstandig. Het sluit de partijlijst af voor interessante lui die daar geen zin in hebben. Nu ik erover denk, we moeten eens goed doordenken wat voor soort kamerleden we willen. Specialisten? Goed ingevoerde ex-ambtenaren? Of volksvertegenwoordigers met enige intelligentie die in staat zijn de grote lijn te volgen? En dat dan ook naar de kiezers kunnen vertalen zonder zich te verliezen in het Haagse gezelschapsspel. Grote behoefte aan nieuwe ideeën, zou ik zeggen.

18 november 2010

Daar was hij weer. Prem weg, dan Hans Jansen maar voor de stupide opinie

Onze mediageilste Arabist, de politieke commentator Hans Jansen, zat gisteren weer bij het amusementsprogramma Pauw en Witteman. Ik weet niet wat de aanleiding was, ik weet niet waarom het programma hem überhaupt uitnodigt. Volgens een lezer van mijn site stotterde onze held machteloos toen hem de scherpe vraag voorgelegd werd om een voorbeeld te noemen toen Jansen verkondigde dat de islam links voortrekt. Het schijnt dat hij met de grote mond vol tanden stond. Ik heb het niet gezien, ik ga niet kijken. Ik begrijp niet waarom serieuze journalisten de man uitnodigen. Dit is minstens de tweede keer dat hij voor lul stond in het programma. Of zou het vermaak zijn? Een arabistische Prem, of zo? Of is het gewoon weer dezelfde flauwe P&W truc: haal een idioot in het programma, laat hem wat roepen, kijkcijfers gegarandeerd. Hoe dan ook, laten we gewoon afspreken dat serieuze mensen P&W niet meer serieus nemen.

Beschadiging van het presidentschap, niet van de president zelf

Het START verdrag dat Obama had afgesproken met Medvedev is in de ijskast gezet. Verantwoordelijk daarvoor is senator John Kyl, die zegt geen tijd meer te hebben en die meer geld wil dan de 100 miljard dollar die nu al is uitgetrokken voor vernieuwing van de rakettenvoorraad. Kyl is niet zomaar een dwarsligger, zijn mening zou door de Republikeinen gevolgd worden, dat hadden ze afgesproken. Waarom verstandiger politici zoals senator Lugar hier niet het voortouw kregen, is de vraag.

Het START verdrag is van belang omdat er inspecties bij zitten. We kunnen bij de Russen kijken hoe het met hun roestbakken is en wat ze nog precies hebben. Sinds het eerdere START verdrag in december afliep, zijn er geen inspecties meer geweest. Is onverstandig, nog los van de mogelijke reducties van domme en onaantrekkelijke wapens. Plus de schoffering van Medvedev en het in zijn hemd zetten van president Obama.

Jazeker, het is een actie om Obama te blameren. Maar de Republikeinen zijn hier het randje op aan het zoeken van wat nog geaccepteerd kan worden door de burgers en de Democraten kunnen dat uitbuiten. Het ambt van president is wat anders dan de president zelf. Als je de president van Amerika in zijn hemd zet, en dat doen ze, dan breng je Amerika schade toe. Dat moet hen aangerekend worden. En ingewreven. Het zal ook tegen de Republikeinen gaan werken. Als het goed uitgespeeld wordt tenminste. En dat START verdrag, dat komt er gewoon volgend jaar.

Echte journalistiek om de internetbullshit te ontmantelen

Thomas Friedman breekt vandaag een lans voor serieuze journalistiek. Hij vertelt over het bogusverhaal dat de trip van Obama naar India en Indonesië zo'n 200 miljoen dollar per dag zou kosten. Het werd gelanceerd, zonder serieuze bron, door een Indiase website en door het internet keutelnetwerk van elkaar na praters overgenomen. Uiteindelijk kwam het via een Republikeinse afgevaardigde, een theekransdame, Michelle Bachman, ook als serieus nieuws in een rubriek naar voren. De journalist die haar interviewde, deed een dag later echt onderzoek en zei de volgende avond dat het onzin was en waarom.

Maar ondertussen hadden hyperopgewonden types als Glenn Beck en Rush Limbaugh en het zogenaamde nieuwsstation Fox er al een nummertje mee gemaakt. Hier geldt hetzelfde als wat ik hierboven schreef (en ook over Wilders). Laat die gekken maar de grenzen opzoeken. De kans is groot dat ze er overheen gaan en alles als een boemerang terug komt. We zagen het in 1998, toen de kiezers de Republikeinen straften voor hun overreach en gemeenheid. Zouden ze iets geleerd hebben? Ik denk het niet.

Politici op de opiniepagina? Slecht idee

De NRC is gerestyled. Behoorlijk overhoop gegooid mag je wel zeggen. Meestal wacht ik even met reageren want ik houd niet van verandering in mijn tijdschriften en dagbladen. Als bladenmaker had ik ook al moeite om aangename, vertrouwde formats te veranderen. Vaak bleken veranderingen goed te zijn als je eraan gewend was geraakt. Het zal wel de conservatief in me zijn die daar spreekt. Maar de hoofdredactie vroeg om reacties, dus die heb ik gegeven.

Hoofdredactioneel commentaar op pagina twee links? Slecht idee. Het ouderwetse idee om eerst nieuws en berichtgeving te doen, binnenland en buitenland en dan een spread met commentaar, brieven en opiniestukken bevalt me nog steeds het beste. Pagina 8 en 9 moeten daarvoor vrij zijn. De gedachte achter de commentaren zo ver vooraan zetten - soms voor het nieuws waarover ze gaan - is me niet duidelijk. De opiniepagina, altijd een probleem bij Nederlandse kranten, is ook veranderd. Er mag nu iedere woensdag een politicus een column schrijven. Los van de vaststelling dat het columnistendom in Nederland grotelijks overschat wordt (en een aantal oude columnisten zoals de zeer gerespecteerde H.J.A. Hofland met pensioen moet omdat ze niets nieuws te vertellen hebben) lijkt het uitzonderlijk onverstandig om politici opinies in de krant te laten venten. Daar is een krant niet voor en dat kunnen politici niet.

De NRC heeft een schijnconstructie van evenwichtigheid bedacht met politici van Groen Links, VVD en de PVV, maar dat is natuurlijk flauwekul. De redactie moet uitmaken welke opinies interessant zijn. Daarvoor zijn criteria zoals stellingname, argumentatie en uitwerking die het simpel maakten om vast te stellen dat stukken van Wilders nooit geplaatst konden worden omdat ze een opeenstapeling van statements zijn. Waarom geen politici? Ze hebben andere platforms en hoeven de krant alleen te hebben voor originele ideeën die ze duidelijk willen maken. Niet om hun partijgekleurde verhaal nog eens dun over te doen. Maar ja, waarom huur je ze dan in? Natuurlijk doen ze dat, geheel voorspelbaar. Femke Halsema heeft hopelijk interessantere dingen te vertellen dan een herhaling van haar betoog over de hypocresie van de PVV dat ze in de kamer ook al hield.

A forteriori mogen ministers en andere hoge ambtenaren ook niet op de opiniepagina. Ze hebben zelden originele ideeën, zelfs niet op persoonlijke titel (maar ja, een minister heeft geen persoonlijke titel, net zomin als een kamerlid overigens, een gedachte die Bolkenstein niet deelt). En hun stukken worden geschreven en ingestoken door het legertje voorlichters en broodschrijvers. Niet doen dus. Slecht idee. Echte opinieschrijvers, journalisten en deskundigen, zijn veel beter en veel interessanter. Kijk naar de Financial Times. Martin Wolf, Gideon Rachmann, Gilian Tett, ik kan er zo tien, vijftien noemen. Afgezien van Maarten Schinkel die nu terecht nog meer ruimte heeft gekregen, heeft de NRC dit soort columnisten niet. En nooit op de opiniepagina. Daar staan vaak lange lappen en tekeningen, zoals gisteren, waar ik persoonlijk geen behoefte aan heb, al vind ik Wolfhek wel mooi.

Tot zover een eerste indruk. De nieuwe nadruk op onderzoeksjournalistiek, al of niet samen met NRC Next, zal zich moeten bewijzen. So far, not very good. Maar misschien ben ik te conservatief en wordt het nog wat. Ik wil opinies die me uitdagen, aan het denken zetten. En ik weet vrijwel zeker dat ik die niet krijg van Halsema, Elias en Bos, en evenmin van Hofland. We zullen zien hoe het uitpakt.

17 november 2010

Laat Wilders vooral zichzelf opknopen; en laat de parlementaire pers beter zijn werk doen

Ik heb het 'debat' over Lucassen niet gevolgd. Wel wat beters te doen. De oogst was voorspelbaar en niet interessant. Het enige interessante is dat Wilders voor Lucassen door het stof is gegaan. Kamerleden die hem dat inpeperen, het ziet er niet goed uit, hoe terecht het ook is. Laat Wilders zichzelf vooral opknopen, hij heeft geen hulp nodig.

Ondertussen valt het inderdaad de traditionele pers te verwijten dat niemand deze zaken boven water heeft gehaald (de ironie is dat Wilders juist die traditionele media nodig had gehad om hem voor deze flaters te behoeden). Dat was ook al zo met de etnische registratie die in het PVV programma bleek te staan. Daarmee kwamen ze na de verkiezingen. Wat doet die parlementaire pers in Den Haag eigenlijk? Dit is nou niet direct onderzoeksjournalistiek. Wat minder hijgerig achter de hype van de dag aan lopen en wat meer zelf denken en werken, dat zou een mooi motto zijn.

Ik zou zeggen, dat geldt ook voor de politici. Alle partijen hebben wel eens akkefietje, maar dat is geen excuus voor de extreme vorm van misleiding die Wilders heeft ondergaan van zijn maatjes. Fennema mag dan roepen dat dit de schuld is van links of wie dan ook die Wilders onaantrekkelijk heeft gemaakt voor serieuze kandidaten, maar dat lijkt me typische Fennema nonsens. Het is Wilders zelf die een toon zet, een programma uitdraagt, groepen tegen elkaar opzet. Als dat straatvechters en niet al te slimme goudzoekers aanlokt, dan moeten hij en Fennema daar niet over klagen.

Is dit het begin van het lange termijn einde van Wilders en zijn clubje? Ik weet het niet. Hij loopt op een dun koord. Hij kan niet meer roepen over tanks naar Gouda, of zijn buldog Fritsma dat laten doen, nu hij zelf wijkentuig als woordvoerder wijken heeft. Hij kan niet meer over achterkamertjes kwekken nu hij voortdurend bij Rutte in de achterkamer zit. Zijn geloofwaardigheid en vooral, zijn effectiviteit, zullen geleidelijke aan eroderen.

De steun van welwillende tolerantie van zichzelf liberaal noemden VVD'ers zoals Rutte en Bolkenstein zal ook wel wat minder worden (hoewel, voor de macht doen ze erg veel) als Wilders lullig blijft doen over hun 'linkse hobbies'. Ik kijk wel eens rond in het concertgebouw, daar zit niet links Nederland, daar zit corporate Nederland, met de auto's met chauffeur in de Lairessestraat op de stoep geparkeerd. Nu zullen die mensen weinig geven om een BTW van 19 of 6 procent, de rest wel. En de gewone burger die naar musicals gaat of ander theater zal daar ook niet blij van worden. Laat Wilders vooral nijver doorwerken aan zijn eigen ondergang. Juich hem toe. Maar een debat? Zonde van de tijd dames en heren.

Prem is niet de ziekte, hij is een symptoom

Prem is een blaataap, een roeptoeter, een ongeleid kannon. Er was een tijd dat hij van onderwerpen veel wist en inhoudelijk mee kon discussiëren en hij heeft ontegenzeggelijk mooie programma's gemaakt. Maar hij zit bij DWDD omdat hij past in een patroon van luid roepende, bij voorkeur shockerende lui die voor zo'n rol worden ingehuurd. Ze hebben een tamelijk korte welkomstermijn, in elk geval wat mij betreft. Zo kan ik Jan Mulder niet meer aanzien. Zo'n karikatuur van zichzelf, zo voorspelbaar, zo … oninteressant. Wat bij Barent en Van Dorp nog leuk was is een maniertje geworden.

Tafelheren en dames, het zijn trucjes, maniertjes. Bij de zogenaamde discussie met het Breekijzerbaasje en zijn ega ging Jort Kelder al ver over de schreef. Van Nieuwkerk liet het toe, pruttelde nu wat over Prem maar het is gewoon een maniertje. Flauw om dan te zeiken over Prem die nou juist wordt ingehuurd voor het rumoer.

Overlevingstijd is cruciaal. Van Nieuwkerk kan verrassend lang mee. Maar als ik Mulder, Prem of de vreselijk oninteressante Giel Beelen zie, dan haast ik me al naar de uitknop. De formule begint te kraken. Prem is door de publieke omroep weggekocht bij BNR om zijn praatjes op publiek niveau te houden. Dat was dom. Nu zitten ze er mee. Eigen schuld. Het zal een genoegen zijn om de stem van Prem eens een tijdje niet te horen.

Van Inkel en zijn flauwe grappen

Ik hoorde vanochtend een itempje op de radio over Jeroen van Inkel en zijn programma - geen idee waar hij voor werkt, maar het was wel aardig. Van Inkel dacht leuk te zijn op kosten van een deskundige over royalty die aan de lijn hing. Een grap over ene Gordon, die wereldberoemd schijnt te zijn in Nederland. Zo beroemd dat alle domme dingen die hij doet nieuws zijn. Maar, enfin, een grap dus.

In plaats van te lachen als de boer met kiespijn en mee te lullen, zei de deskundige: ik dacht dat het over William en Kate. En hij hing op. Grote verbazing bij Van Inkel en zijn tafeldame. Ik genoot. Zou willen dat het vaker gebeurde. Ongebouwen, stupide gedrag van radio of tvlui: gewoon weglopen. Val dood.

Hoezo relevant nieuws?

Tja, dat huwelijk. Mag ik ongeïnteresseerd zijn? Who cares? Nee, ik mag dat blijkbaar niet want ik word er werkelijk overal mee lastig gevallen. Oninteressant nieuws, geen nieuws, kakelnieuws, speculatie en geneuzel. Ik zal wel weer een uitzondering zijn in onze mediacultuur maar laten we niet net doen of hier iets belangrijks gebeurt.

14 november 2010

Draaideur in, draaideur uit. Belangenbehartiging en de senaat

In de NYt een mooi artikel over Dan Coats, vroeger (tot 1999) en nu weer senator van Indiana. Het vertelt hoe hij in de tussenliggende jaren uitgebreid en welbetaald lobbyde. Nu hij terug is, als vertegenwoordiger van de Tea Party die zich keert tegen speciale belangen, wil hij een zetel in de commissie van Financiën. Wiens belangen zou hij daar gaan behartigen? Het is een mooi staaltje van de inherente corruptie die het Amerikaanse systeem heeft overgenomen. In mijn artikel over de senaat en de obstructiemacht van dat orgaan, staan meer voorbeelden van hoe dit werkt. Het stemt pessimistisch.

No guts, no glory. Balkenende eindigde in stijl

Het lijkt me onzin, zoals staatsecretaris Bleeker stelt, dat het CDA dit jaar niet om Balkenende heen kon. Dat ze in één dag hem op het schild hieven, was een enorme fout. Dat stelt het CDA rapport ook. Maar dat Balk nou net doet of hem dat niet aan ging, dat hij ook liever met pensioen was gegaan, doet licht opportunistisch aan. Hij had niet hoeven te accepteren. Het argument dat het anders zou lijken of het CDA mede schuldig was aan de val van het kabinet lijkt me flauwekul. Geen kiezer die daar wat om gaf.

Jazeker, het katholieke smaldeel was beschadigd. Verhagen had met zijn gedouw over Afghanistan krediet verspeeld. Camielleke wilde even niet ( of zou het het wel gedaan hebben als het hem gevraagd was?). En verder was het armoe troef. Van Geel mocht niet. Geen katholieken in de aanbieding en meteen kostte het het CDA Limburg en Brabant. Het had Balkenende gesierd, om met Rutte te spreken, als hij ronduit had gezegd dat hij het niet had moeten doen en het verkeerd had ingeschat. De laatste acte van een mislukte opera was passend en treffend. Zo zal Balkenende de geschiedenis in gaan: geen regie.

Ja, ik ben ook tegen de regen

Als Maurice de Hond zijn groepje vraagt of ze tegen het regenachtige weer zijn, zal tachtig procent ja roepen. De wekelijkse peilingen over partijen zijn flauwekul, ook al spelen ze een rol in het Haagse. Zijn vaststelling dat 'de kiezer' wil dat Lucassen door Wilders wordt ontslagen past ook in die categorie. De kiezer heeft Lucassen gekozen en Wilders kan hem niet ontslaan. Misschien moet De Hond eens vragen of de kiezer vindt dat hij bedonderd wordt met lijsten die buiten zijn medewerking om gemaakt worden en onaantastbare kamerleden opleveren (Wilders moet natuurlijk niet te veel zeuren: hij gaf zijn zetel ook niet op toen hij uit de VVD stapte).

Sharia in de bijbelbelt. Waar is Wilders als je hem nodig hebt?

In het vakblad van de Nederlandse juristen staat een interessant artikel over rechtspraak in de Bible Belt. Onze eigen sharia, als je dat zo leest. Wilders zou er vragen over moeten stellen, lijkt me. Er wordt begonnen met de vaststelling dat bijvoorbeeld incest in refo kring vaker voorkomt dan in andere groepen. Het artikel begint met een man die veroordeeld wordt voor ontucht. De verkrachte vrouw heeft daar belang bij want als de verdachte veroordeeld wordt 'hoeft aangeefster geen schuldbelijdenis te doen en kan ze een kerkelijk huwelijk sluiten.' Dat schrijft de rechter in zijn vonnis, nota bene. Soms ook wil men juist een zaak in eigen kring afwerken.

Zo wordt er bij echtscheidingen door de partij die dat niet wenst een beroep gedaan op de bijbel. De rechter zegt dan, terecht natuurlijk, dat hij niet toetst aan de bijbel maar de advocaat voert dan aan dat echtscheiding kan leiden tot sociale verstoting. Maar bovendien moet hij wel omdat hij deze poging om zijn cliënt te helpen kan aanvoeren als die vanuit kerkelijk recht onder druk gezet wordt. Maw. onze seculiere rechtspraak helpt strenge gelovigen om onder de regels van de kerk uit te komen, of althans onder de vervloeking die daarop volgt.

Deze vorm van sharia is anders, zullen de islamdeskundigen aanvoeren. Volgens de bijbelvaste Nederlanders is de overheid een hoger gezag dat je moet gehoorzamen - wat leidt tot gezagsgetrouwe burgers, zoals niet makke schapen (herinnert u zich Wim Aantjes nog?). De geïnterviewde juristen benadrukken dat de liberale rechtsstaat een hoop vrijheid schept, zoals bij abortus, homohuwelijk, euthanesie. Niemand hoeft dat te doen. Dat is dus ook geen probleem.

Een van de geïnterviewden klaagt dat de refo's zich door het SGP arrest miskend voelen door de seculiere cultuur. Zo ken ik nog wel meer groepen. De man die 'Jezus redt' op zijn dak schilderde om ons ongelovigen met zijn persoonlijke obsessies lastig te vallen, krijgt ook aandacht. Dat was precies wat hij zocht, dus de man is tevreden. De welstandscommissie nog steeds niet. De mensen die in het artikel buigen zich over de vraag of rechters (of anderen) zich moeten wagen in het mijnenveld van geloofsinterpretatie. Lijkt me niet. Maar dan zou ik van onze islam uitleggers, Boekenstijn, Wilders en mediadier Jansen dat eigenlijk ook wel willen vragen. Tenzij ze zo consequent zouden willen zijn om hun gedoogcollega de SGP ook het vuur aan de schenen te leggen. Ondertussen is het een amusant artikel dat de ophef over de vermeende dreiging van de sharia in een context plaats van typisch Nederlands schipperen met geloof.

Hetlijkt me onzin, zoals staatsecretaris Bleeker stelt, dat het CDA dit jaar nietom Balkenende heen kon. Dat ze in één dag hem op het schild hieven, was eenenorme fout. Dat stelt het CDA rapport ook. Maar dat Balk nou net doet of hemdat niet aan ging, dat hij ook liever met pensioen was gegaan, doet lichtopportunistisch aan. Hij had niet hoeven te accepteren. Het argument dat hetanders zou lijken of het CDA mede schuldig was aan de val van het kabinet lijktme flauwekul. Geen kiezer die daar wat om gaf.Jazeker, het katholieke smaldeel was beschadigd. Verhagen had met zijn gedouwover Afghanistan krediet verspeeld. Camielleke wilde even niet ( of zou het hetwel gedaan hebben als het hem gevraagd was?). En verder was het armoe troef.Van Geel mocht niet. Geen katholieken in de aanbieding en meteen kostte het hetCDA Limburg en Brabant. Het had Balkenende gesierd, om met Rutte te spreken,als hij ronduit had gezegd dat hij het niet had moeten doen en het verkeerd hadingeschat. De laatste acte van een mislukte opera was passend en treffend. Zozal Balkenende de geschiedenis in gaan: geen regie.

Ja, ik ben ook tegen de regen

Als Maurice de Hond zijn groepje vraagt of ze tegen het regenachtige weer zijn, zal tachtig procent ja roepen. De wekelijkse peilingen over partijen zijn flauwekul, ook al spelen ze een rol in het Haagse. Zijn vaststelling dat 'de kiezer' wil dat Lucassen door Wilders wordt ontslagen past ook in die categorie. De kiezer heeft Lucassen gekozen en Wilders kan hem niet ontslaan.Misschien moet De Hond eens vragen of de kiezer vindt dat hij bedonderd wordt met lijsten die buiten zijn medewerking om gemaakt worden en onaantastbare kamerleden opleveren (Wilders moet natuurlijk niet te veel zeuren: hij gaf zijn zetel ook niet op toen hij uit de VVD stapte).

13 november 2010

No guts, no glory. De Democraten hebben geen lef

Ik denk niet dat Obama het durft, maar hij zou gewoon de Bush belastingverlagingen moeten laten verdwijnen. Die waren ingesteld om eind 2010 op te houden, precies omdat de Bushies niet wilden laten zien hoeveel dat het land zou kosten - niet die verlagingen voor de middenklassen maar die voor de 2 procent allerrijksten. Enige triljarden over tien jaar, 400 miljoen volgend jaar, aan gederfde inkomsten. De oplossing is simpel.Om de verlagingen te behouden moet een nieuwe wet worden ingediend, anders verdwijnen ze gewoon. Die nieuwe wet zou alleen verlagingen in de middenschijven moeten bevatten en niet de Bush subsidie voor de rijken. Een dergelijke wet zal door de Republikeinen worden afgestemd. Dat is prima. Dan zijn zij de oorzaak van belastingverhogingen (niet echt, maar goed, dat is het frame) voor iedereen. De Democraten hebben het lef niet.

Bovendien zijn Democraten niet erg slim. De commissie die voor Obama adviezen uit gaat brengen over begrotingstekorten is door hen nu al afgeserveerd. Paul Krugman maakt er vanochtend in de NYT korte metten mee. En misschien is hun mengeling van belastingverhogen en verlagingen van entitlements, overheidsvoorzieningen die onaantastbaar lijken, wel ongelukkig of onverstandig, maar het zou handig zijn om even je mond te houden. Nancy Pelosi, de gaande en komende leider van de nu veel linksere Democraten in het Huis (dat is het lastige van verkiezingen: het midden verliest altijd, de extremisten in beide partijen runnen de show), heeft geen zin om er over te praten. Obama heeft beloofd zich koest te houden tot 1 december als het rapport uitkomt. Wat er niet in zal staan is een andere basis voor belastingen in de VS, een BTW, of een consumptiebelasting. Die zou onder de huidige economische omstandigheden lastig in te voeren zijn, maar wel een deel van de problemen oplossen en een betere basis geven voor heffing.

Eeuwig optimisme

David Brooks was optimistisch in de NYT van vandaag. Hij denkt dat die onstuitbare Amerikaanse geest van can do uiteindelijk wel voor oplossingen zal zorgen die voorkomen dat de VS op de klippen loopt. Ik zie niet zoveel reden voor zijn optimisme. Het systeem is disfunctioneel, de infrastructuur en het openbare onderwijs zijn van derde wereld kwaliteit, er moet een hoop gebeuren en de inkomsenstegenstellingen zijn totaal uit de hand gelopen. Washington is verlamd. Weinig reden, dunkt me, om optimistisch te zijn. Het lijkt echt een wereldmacht aan het einde van zijn run. Brooks wil het niet zien. Dat is vervelend want daardoor gebeurt er ook niets.

Vergeet Lucassen, laten we het er eens over hebben hoe we parlementsleden kiezen

Wat er uiteindelijk met dat kamerlid Lucassen gebeurt is niet zo interessant. Waar we eens over moeten denken is over ons staatsrecht. Ook over die preambule waarover vorige week werd geschreven - ik heb daar mijn twijfels over en ik vraag me af of rechterlijke toetsing in Nederland zinnig is. Dan moet je de rechtbank ook veranderen. Ik kom daar nog een keer op terug, moet ik eerst laten bezinken. Maar Lucassen.

In ons stelsel kennen we geen partijen, althans niet in de grondwet. Ieder kamerlid heeft een individueel mandaat. De meeste kiezers weten dat niet. Ze stemmen op lijsten die zijn opgesteld door partijen of door organisaties die zich partijen noemen. Hoe die lijst wordt opgesteld is de zaak van de partij. Bij de Partij van het Verbieden is het de Grote Leider zelf die bepaalt wie wel en niet op zijn lijst komt. Het bizarre is dat de partijleider (baas van een éénpersoonsstichting in dit geval) bepaalt wie dat individueel mandaat krijgt. Bizar, want na de verkiezingen heeft hij er geen zeggenschap meer over. Kamerleden danken hun zetels aan de partij en de lijsttrekker maar hebben daar formeel verder niets mee te maken, als ze dat zouden willen.

Laten we reëel blijven, in andere partijen is het niet veel beter. In D66 is de lijst van kamerleden opgesteld door Alexander Pechtold. Formeel na een sessie met een geschiktheidscommissie maar die is door de leiding samengesteld en gebruikt hun criteria. Samen met de voorzitter (deel van het Haagse circuit) wordt een advieslijst opgesteld. Ik heb daar eerder over geschreven, dus ik zal het er hier bij laten bij de vaststelling dat de groslijst van D66 erg veel overheidsdienaren bevatte. De advieslijst is meestal ook de eindlijst (met een enkele verschuiving die bijvoorbeeld Pia Dijkstra in de kamer bracht en Fatma Koser Kaya altijd hoger krijgt), De leden nemen zelden de moeite kritisch door lijsten heen te waden en stemmen gezagsgetrouw. De leiding wil het zo, dus het zal wel goed zijn. De kamerfractie van D66 bestaat uit mensen die eerder in overheidsdienst waren, specialisten die Pechtold konden ondersteunen. Niet ieders idee van volksvertegenwoordigers maar zo werkt het partijsysteem.

De Europese fractie van D66 heeft als derde lid Marietje Schagen. Ik heb geen oordeel over haar kwaliteiten, althans niet een dat er hier toe doet, maar ze werd na zes maanden lidmaatschap van de partij kandidaat omdat ze vrouw is, een goede babbel heeft en kan opschieten met Pechtold en met fractieleider Sophie in 't Velt. Mensen met meer ervaring in de partij en meer geïnvesteerde tijd hadden het nakijken. Levert het goede parlementsleden op? Dat mag u zelf uitmaken.

Bij de rest van de partijen gaat het niet veel beter. Ook de PvdA en de VVD en het CDA hebben adviescommissies. Maar die partijen hebben sterkere achterbannen die gezamenlijk mensen naar voren kunnen schuiven of kunnen afserveren. Er vindt iets plaats dat je debat zou kunnen noemen. Voor alle partijen geldt dat het een systeem van kandideren is dat door een zeer beperkt aantal mensen wordt uitgevoerd, formeel de leden, in de praktijk de actieve en al machtige leden van de partij. Er zijn weinig mensen met echte invloed.

Er zijn wel grote verschillen met de PVV. Actieve leden zijn bekend. Een kritisch lid van het parlement als Paul Kalma werd laag gezet, Mei Li Vos idem, zij het om andere redenen. Neem Jacques Monasch. Paar campagnes geleid met wisselend succes, als Euroscepticus geprobeerd om lijsttrekker Europa te worden, nu in de kamer. Het helpt om je gezicht te laten zien, je stem te laten horen. Sommige leden zijn niet zo kien op een functie. Bart Tromp, de inmiddels overleden interne criticaster van de PvdA, wilde wel in de partijraad (een ledenorgaan dat serieuze partijen hebben om de leiding bij de les te houden - D66 kent zo'n orgaan niet) maar was alleen kandidaat voor het voorzitterschap om zijn kritiek stem te geven (als ik me goed herinner tenminste). Partijleden kunnen laten zien wat ze in huis hebben, of niet. Dat helpt bij de keuze. Partijen met veel nieuwe leden zoals D66 of helemaal geen leden, zoals de PVV, hebben daar meer moeite mee.

Kortom, het valt de PVV als organisatie niet te verwijten dat ze een organisatie hebben die de facto de beslissingsmacht in die club aan één persoon geven. Het mag. Maar zodra die ene persoon mensen zetels heeft bezorgd, zijn ze zelfstandig, zoals Hero Brinkman probeert te bewijzen. Dat was de reden dat Wilders geen ministers wilde leveren: je verliest onmiddellijk de controle. Nu blijkt dat hij al geen goede controle had over zijn kandidaat kamerleden (minstens zes keer is nu al een akkefietje geweest dat genoeg was om iemand te diskwalificeren - voor de verkiezingen vielen al drie lui af) moet je afvragen of we niet eens moeten denken over ons systeem. Ik zal de laatste zijn om me van kritiek op Wilders te onthouden als dat nodig is, maar in dit geval is het ons systeem dat bekritiseerd moet worden, niet de mogelijkheden die de PVV gebruikt in dat systeem. Ons systeem van het kiezen van parlementsleden deugt niet. Laten we het daar eens over hebben.

12 november 2010

Het zou fijn zijn als ook ongelovigen ons met rust lieten

In discussies over geloof of met gelovigen kwalificeer ik mezelf tegenwoordig vaak als een heiden, niet als atheïst. Soms iets eenvoudiger als een ongelovige -ik geef de voorkeur aan heiden, want door het 'on' zit ik toch in de geloofssfeer. Zeker als ik met Amerikanen in discussie ben.

Ik val u met deze persoonlijk ontboezeming lastig omdat het steeds lastiger wordt om goddeloos te zijn. Richard Hawkins probeerde in zijn boek te bewijzen dat god niet bestaat. Ik heb het gelezen maar ik vond het gedoe om niets - jazeker, er is geen bewijs maar wie geeft daar wat om? Christopher Hitchens stelde in zijn God is not Great dat onder de vlag van religie de meest afgrijselijke misdaden zijn gepleegd en nog steeds vele misstanden plaatsvinden. Ik ben het met hem eens zonder zijn opgewonden toon over te nemen (Hitchens, nu lijdend aan kanker, voert in Vanity Fair een leuk discussie met lui die voor hem bidden, hem dood wensen of hun fijne god verantwoordelijk achten voor deze ziekte van een ongelovige). Geloof is een fijn excuus voor intolerantie (zowel door de gelovigen overigens als door anderen).

Waarom niet meer atheïst? Het is te vermoeiend om van gelovigen het verwijt te krijgen dat atheïsme ook een geloof is omdat je 'gelooft' dat er niets is. Ik weet het wel, dat is onzin, maar het is lastig en nutteloos om zo'n discussie te moeten voeren. Als ik heiden zeg, of goddeloos, dan shockeert dat soms genoeg om hen stil te krijgen. Iedereen mag van mij geloven wat hij wil maar val me er niet mee lastig.

Die verrekte atheïsten doen nu precies dat. Ze hebben in de VS, in het kader van de aankomende feestdagen, een campagne gestart. Volgens de NYT verspreiden ze 'hun evangelie' (daar gaan we weer) via advertenties, posters op bussen en andere media. Ze hebben de meest extreme en primitieve quotes uit de bijbel en de koran en andere heilige boeken opgedoken om die te stellen naast quotes van verstandige lieden als Einstein en Katharine Hepburn. Wat moet je er mee? Laten zien dat heilige boeken vol onzin staan? Tja, wisten we al. Dat de meeste geloven een tamelijk bizarre eigen geschiedenis verhaal koesteren? Ach, ik raad u aan te lezen hoe de Mormonen aan hun geloof kwamen. Ik heb die vergelijking niet nodig om geloof voor mezelf te verwerpen. Het zal ook niemand over halen, maar het zal wel weer voer geven aan de gelovige zeloten om mij te vertellen dat ik ook geloof maar dan in niet geloven.

De American Humanist Association heeft een campagne die stellingen uit de bijbel over vrouwen en homo's eruit licht. Einstein zegt dat hij een dergelijke god niet kan voorstellen. Dat is fijn voor hem en voor ons maar haalt het iemand over om niet te geloven? Een club die American Atheists heet heeft een campagne met posters rond een kerststal: 'U weet dat het een mythe is. Gebruik deze dagen om de rede in ere te houden'. Het doel is mensen te bereiken die naar de kerk gaan maar enkel uit gewoonte. Dat is inderdaad een grote doelgroep maar ik voorspel dat ze niemand zullen overhalen.

Wel zullen ze weer dat vervelende oordeel bevestigen dat wij niet gelovigen ook ergens in geloven. Ik gun iedereen zijn geloof, verzin het en geloof erin. Geloof is per definitie, tja, precies dat. Feiten en bewijs en ratio komen er niet aan te pas. Maar beste ongelovigen, val ons en de rest van de wereld daar niet mee lastig.

Het grote 'hoe dom kun je zijn' - debat

Het gebeurt niet zo vaak dat ik het eens ben met Afshian Ellian. Maar zoals u begrijpt, kon ik instemmen met zijn schoffering van Rob Riemen en zijn gedraai over het gebruik van het woord fascist voor onze Grote Leider. Riemen heeft weinig instemming ontmoet en eigenlijk zichzelf en zijn Nexus Instituut behoorlijk te kakken gezet. Hoe dom kun je zijn?

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors