10 augustus 2009 - 20 augustus 2009

10 augustus 2009 - 20 augustus 2009

door Frans Verhagen

De blogposts op deze pagina zijn geschreven door Frans Verhagen (Oud beheerder van Amerika.nl)

20 augustus 2009

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

Iedereen te vriend houden is slecht beleid

Iedereen die wel een naar House heeft gekeken, de detectiveserie waarin de detective een diagnostische arts is, weet waarom het Amerikaanse gezondheidssysteem een kostenprobleem heeft. Per uitzending worden enige tientallen onderzoeken uitgevoerd, scans, MRI's, van alles en nog wat, zonder dat iemand zegt: wie betaalt daar eigenlijk voor? In Amerika werkt het met fee per service, artsen krijgen betaald voor verrichtingen. Combineer dat met een panische (en niet onterechte) angst om voor de rechter te worden gedaagd als je iets niet hebt laten onderzoeken, en je begrijpt het probleem. Als het onveranderd in stand blijft, zullen de kosten uit de hand lopen. Zo simpel is het. De wal zal het schip ergens keren. Niet eens zozeer in de door de overheid gerunde medicare en medicaid systemen, maar gewoon in het door de bedrijven met overheidssubsidie gerunde verzekeringssysteem. Het is nu zo'n 18 procent van het nationaal product, veel hoger kan het niet zonder het hele systeem de nek om te draaien.

In een opiniestuk in de FT schrijft Mort Zuckerman, een uitgever en onroerend goed boer, maar wel een slimme, ook over de grote verschillen in kosten tussen regio's in de VS. De kosten in Florida zijn twee maal zo hoog als in Minnesota maar de kwaliteit en de uitkomsten zijn hetzelfde. De regio's met hogere kosten hebben meer van alles. Meer doktoren, meer bedden, meer testen, meer doktersbezoeken, kortom, de entrepreneurs onder de doktoren - en dat zijn ze in zo'n systeem allemaal - timmeren hard aan de weg. Er is geen premie, geen beloning voor preventieve zorg. Zuckerman pleit ervoor om eerst de kosten aan te pakken en dan pas de dekking. Daarvoor is het misschien te laat. Maar hij suggereert, op gezag van anderen, manieren om de verzekeraars te laten betalen voor preventie (wat ze nu, vreemd genoeg, niet hoeven). Wie bepaalde vaccinaties niet heeft genomen en toch ziek wordt: prijskaartje. Meer publieke campagnes voor preventie. Hogere belasting voor ziekteverwerkende zaken als roken en drinken. Misschien is het al te laat voor Obama om dat nog te doen. Hopelijk kun je allebei.

Maar het lijkt erop dat de president tussen twee stoelen in valt. Als een publieke optie noodzakelijk was, dan had hij ervoor moeten gaan. Als hij niet noodzakelijk is, waarom heeft hij dan het debat vervuild door hem op tafel te leggen. Zuckerman pleit voor een verandering van de kostenstructuur. Maar dat is te gemakkelijk. Ik denk dat Obama en zijn adviseurs dachten dat je de verzekeraars onder druk moet zetten en dat een overheidsconcurrent daarvoor de aangewezen weg was. Misschien. Maar dan had hij er ook echt voor moeten kiezen. En hij had ook een ander traject moeten bewandelen dat bij de door de juristen lobbies gesteunde Democraten niet erg populair is: het hervormen van de rechtsgangen zodat artsen niet absurde juridische risico's lopen als ze verstandige besluiten nemen (tort reform, in vaktermen). Dat is het nadeel van Obama zoals hij nu functioneert: geen harde keuzes, te veel iedereen te vriend houden. Tot je ontdekt dat je geen enkele vriend meer over hebt.

Saaie verkiezingen in Duitsland

De verkiezingen in Duitsland maken weinig los, niet hier maar ook niet in Duitsland. Een gedegen staatsvrouw, Andrea Merkel, tegen een minister van Financiën, Peer steinbrück, die wat minder staatsman achtig oogt. Een SPD die net als onze PvdA in een spiraal omlaag zit omdat ze geen ideeën heeft en alleen macht wil behouden. Toch gebeurt er wel het een en ander. De racisten en de neonazi's die met kleine beetjes lijken te groeien, de linkse partijen in het oosten en de oude SPD politicus Oskar Lafontaine, een ouderwetse grote overheidsorganiseerder. Maar het dieptepunt van de economische crisis lijkt voorbij, ook al moet ik nog zien dat Duitsland met zijn exporteconomie zo snel weer in de positieve groeicijfers komt te zitten. Maar dat Merkel gaat winnen lijkt een gemakkelijke voorspelling. Omdat de liberale FDP (wat conservatiever dan de Nederlandse liberalen van D66) flink in de lift zit, ligt een FDP/CDU/CSU regering het meest voor de hand.

Onvruchtbare grond

In Afghanistan begint men zich nu echt zorgen te maken over de opkomst. De Taliban dreigt iedereen met inkt op zijn vinger van die vinger te verlossen. Ook de corruptie en coalitievorming van Karzai wekken nou niet direct de lust op om te stemmen, neem ik aan. In de FT een mooi opinieartikel over de reden waarom in een land zonder enige geschiedenis van democratie (of zelfs van serieuze staatsvorming) zo'n systeem niet opgelegd kan worden. De auteur verwijst naar het inderdaad prachtige boek van John Dower Embracing Defeat, dat vertelt hoe Japan die omslag na de Tweede Wereldoorlog maakte. Maar het punt van Japan is dat het land een totale, complete en vernietigende nederlaag had geleden. Afghanistan is enkel een land dat elke vorm van het opleggen van ordening van buitenuit heeft afgeschud. Het is nooit verslagen, het is nooit echt bezet, kortom de vergelijking met Japan en Duitsland is onzinnig. Maar het roept wel de vraag op hoe het in vredesnaam mogelijk is om op de onvruchtbare grond in Afghanistan een democratie tot stand te brengen, of misschien de vraag, waarom we überhaupt denken dat zoiets mogelijk is.

Doodse stilte

Bij een brand in Kampen kwamen vier kinderen om. Dat is natuurlijk een drama. Maar let op de rest van het verhaal. Een gezin met vijftien kinderen, op één na allemaal in één huis gepropt, met een afwezige vader want die zit op de binnenscheepvaart. Ik heb geen namen of Wakkere Krant informatie gekregen dat het hier gaat om een allochtoon gezin - waarvan de veronderstelling is, in elk geval in Volendam, dat ze fokken als konijnen (excusez le mot). Dit is natuurlijk een van die christelijke gezinnen die er precies dezelfde geloofswaarden op na houden als sommige andere groepen die we daarop aanvallen - nou ja, we, ze doen dat meer. Wat ik vooral interessant vond was de doodse stilte over deze context.

19 augustus 2009

Ritueel geslachtofferd

Het vertrek van Ramadan uit Rotterdam was inmiddels volstrekt voorspelbaar. Er komen namelijk gemeenteraadsverkiezingen aan. Of de man een goede bruggenbouwers is of was doet er niet meer toe, omstreden is omstreden en dan kun je niet Leefbaar of de VVD (late bekeerlingen) ermee weg laten komen. Dus heeft de rest nu de stok die ze in handen kregen om de hond te slaan, daadwerkelijk gebruikt. Ik vind het een tamelijk bizar en onappetijtelijk spektakel, maar wat mij betreft was de benoeming al een brug te ver. Wat een geneuzel over geloof. Maar ja, dat was de Rotterdamse manier. In Amsterdam is de VVD nu ook de messen aan het slijpen voor een flinks programma. Daar mogen de notabelen (lees Cohen) geen thee meer drinken in de moskee. Zal allemaal wel. Kunnen we ook iets voorstellen bij de verkiezingen dat echt betekenis heeft?

Wachten op een dictator

De verleiding is groot om aan Afghanistan verder geen woorden vuil te maken. Het is niks, was niks en wordt niks. Maar onze eigen soldaten lopen er gevaar om voor niks te worden doodgeschoten of opgeblazen, dus stil zijn is geen optie. De verkiezingen van morgen zijn natuurlijk een farce, vooral omdat verkiezingen niet passen in een land als Afghanistan. Dat is voor een westerse democraat een lastige vaststelling maar dat maakt hem niet minder waar. Wat er nu gebeurt, met een zwakke, semi democratische gekozen leider als Karzai, is een spel met vele spiegels. Om zijn verkiezingen te verzekeren sluit hij deals met de lui die we nu juist wilden bestrijden in Afghanistan (dit was voordat we bedachten dat de Taliban nog erger was). Maar ja, wat is het alternatief? Een semi autoritair leider zal toch waarschijnlijk uit dezelfde krijgsheren voortkomen die alle ellende veroorzaken. En een eigen Afghaans leger is er (nog) niet. Dus zitten we tot nader order vast in dat moeras, tot duidelijk is dat het niks wordt en de druk om te vertrekken en het land aan zijn lot over te laten de overhand krijgt.

Twee oorlogen, dat blijft

Ondertussen blazen ze in Bagdad ook de hele boel op, als om te onderstrepen dat Amerika nog steeds gewoon in twee volledige oorlogen is verwikkeld. De Bush erfenis gaat Obama nog heel wat hoofdbrekens kosten (en doden).

Obama aangevallen door eigen partij

Obama ligt nu niet alleen onder vuur van de maffe rechtse vleugel van de Republikeinen maar ook van de progressieve vleugel van de Democraten die de optie van een publiek systeem van ziektekostenverzekeringen niet wil laten vallen. Te zeggen dat dat een lastig parket is lijkt een understatement van de eerste orde. Ik weet niet hoe hij het kan oplossen. Een totale rethink, zoals David Gergen voorstelt, adviseur van diverse presidenten, is natuurlijk gemakkelijk gezegd maar wat moet dat dan worden?

17 augustus 2009

Voorspelbare reacties op Wilders

Wat Femke Halsema en Alexander Pechtold zeggen over het ontwijken van de gemeenteraadsverkiezingen door Wilders is voorspelbaar en politiek bedoeld. Natuurlijk vinden ze het verraad aan de kiezers, teken van een één mans partij en soms zelfs jammer (de analyse van een Amsterdams D66 raadslid was dat nu de VVD zijn pijlen kon richten op D66, wat me enigszins beperkt lijkt). Ik zie dat de geraadpleegde politicologen het met me eens zijn dat het een verstandig besluit was van Wilders. En ook dat hij niet veel anders kon als hij niet de controle over de partij wil verliezen. Nu is dit laatste ook bij andere, minder radicale en Grote Leider partijen het geval, dat wil zeggen, ze willen niet graag controle verliezen. Ik heb al vaker mijn eigen partij, D66, hierop aangesproken: geen structuur van actieve deelname van de leden en een overdreven controlezucht van de Haagse groep (met op de achtergrond van Mierlo en zijn discipelen). Ook dat gaat onvermijdelijk schuiven nu de partij groeit en nieuwe leden wat meer willen doen dan een keer in de vier maanden het promotieblad De Democraat ontvangen. Enfin, Wilders' heeft dit probleem helder onderkend, denk ik, en de schade zal beperkt blijken.

Een compromis in de maak?

Obama schijnt bereid te zijn om water in de wijn te doen om zijn gezondheidswetgeving aangenomen te krijgen. De overheid als potentiële verzekeraar wordt ingeruild voor een of ander cooperatief model. De meeste analisten denken overigens dat de ongerijmdheid en idioterie van de christelijke schreeuwlelijken op de town hall meetings tegen de tegenstanders heeft gewerkt. De beelden van deze onbeschofte, leugens verkondigende lui (Sarah Palin voorop, gevolgd door ex afgevaardigde Tom DeLay, een bekende houwdegen zonder scrupules) werkten tegen de wel inhoud hebbende argumenten. Een van de commentatoren voerde vandaag het voorbeeld aan van Stephen Hawking, de briljante meervoudig gehandicapte natuurkundige, die dit weekend een Medal of Freedom kreeg. Hij is inmiddels 69 en heeft alles bereikt onder het zogenaamd vreselijke systeem van de Engelse NHS. Maar Obama komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Zijn glans verbleekt al een beetje, maar dat is niet erg. Dat is de essentie van het president zijn: je glans gebruiken om iets te bereiken.

Niets dan ellende

Over afghanistan niets dan slechts de afgelopen dagen. Van bommen tot dreigingen om de verkiezingen op te blazen tot nog maar weer meer verhalen over Karzaï en de warlords die hem overeind houden. En de NAVO.

16 augustus 2009

Woodstock nostalgie

Ik was bijna vijftien toen Woodstock plaatsvond. Het is waarschijnlijk ongemerkt voorbijgegaan - pas toen de driedubbele lp uitkwam en de film begon het voor mijn leeftijdsgroep te leven. Maar de invloed was groot. Al was het maar omdat overal popfestivals werden georganiseerd. Er was een groot festival in Rotterdam, in Kralingen, herinner ik me. Zelf ging ik naar festivals in België, ik ben de naam van het plaatsje vergeten. Ook in Eindhoven, of all places, organiseerden ze van alles en nog wat. Nog los van die festivals bood de Effenaar toentertijd zowat iedere avond live muziek. En ja, af en toe gingen we vanuit de provincie naar Amsterdam. Ik herinner me in elk The Who in het Concertgebouw met de volledige uitvoering van Tommy - waarvan de eerste delen op Woodstock werden uitgevoerd. Daar had je weer zo'n link. De muziek van Woodstock was wel degelijk de muziek waarmee ik opgroeide (als tiener althans): Jefferson Airplane, Jimmy Hendrix, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, the Who, Santana, Canned Heat en Ritchie Havens (wie herinnert zich die laatste nog?).

De herinneringen aan Woodstock nu hebben een 'opa vertel nog eens van toen' gehalte maar dat maakt ze niet minder leuk. Ondertussen was de Summer of Love al ten einde gekomen en ten onder gegaan in drugs, smerigheid en geweld (in Altamont). Ik heb daar elders over geschreven. Sterker, de jaren zestig waren al voorbij. Dat roept de vraag op wat we precies met de jaren zestig bedoelen, afgezien dan van die korte bloeiperiode van de popmuziek (mensen die vijf jaar jonger zijn dan wij moesten het doen met de ellende van de jaren zeventig en zullen eerder Grease gezien hebben dan Woodstock). Ik heb er geen pasklaar antwoord op, behalve dat het meer een mentaliteit was, een totale wisseling van perspectief dan een afgebakende periode. We gingen erin als misdienaar en kwamen eruit als vrijdenkende, anti establishment opstandige tieners. De doorbraak eindelijk voltooid, zo voelde het in 1973 met het Kabinet den Uyl. Enfin, misschien is dat de reden dat Woodstock als herdenkingspunt zo populair is. Het markeerde een hoogtepunt van naïef maar oprecht gemeenschapsdenken, dat uiteindelijk nergens toe leidde, althans niet tot wat we toen voor ogen hadden. Misschien is dat maar goed ook, maar dat is weer een ander verhaal.

15 augustus 2009

Moreel kompas kwijt

Het was een feestdag voor de anti islambrigades van de Volkskrant. Amanda de Waanzinnige kon opnieuw haar Ramadan riedel afdraaien en ik kan het haar niet eens kwalijk nemen. Ze heeft maar één toontje waarop ze kan zingen en doet dat naar vermogen. In dezelfde krant een commentaar van Hans Wansink waarin het barst van de fouten, maar belangrijker, waarvan de premisse fout is omdat hij immigranten en Nederlandse burgers van buitenlandse komaf (twee of drie generaties) door elkaar haalt. Hij pleit voor een strikt immigratiebeleid, alleen lui die technologisch ons land verrijken, geen profiteurs.

Het zal niet lukken, dat beleid. De wereld is geglobaliseerd en die hoog gekwalificeerde immigranten komen niet naar Nederland.
Ze kijken wel uit. We zijn achterlijk op vele terreinen en ook ons idee over burgerschap kan de toets der kritiek niet doorstaan. Waarom zou je naar het land van Amanda en Hans willen komen?

Wansink vertelt zijn verhaal in de context van Wilders onderzoek naar de opbrengst van immigranten. Wansink weet het al. Hij weet ook al hoe je moet meten. Meer uitkeringen dan belastingen: profiteur. Geldt voor veel Nederlanders waarschijnlijk, maar die rekenen we daar (veertig jaar later) niet meer op af. Hij verkondigt zonder blikken of blozen dat onze immigranten afwijken van de vast patronen in immigratielanden door te trouwen of getrouwd te zijn met iemand uit het thuisland. Wansink kent zijn literatuur niet. Deze stelling is aperte nonsens.

Hij verkondigt dat de tweede en de derde generatie daarmee doorgaat. Hij kent zijn cijfers niet. Importhuwelijken zijn sterk teruggelopen in de tweede generatie (op het ogenblik maximaal 25 procent en onder de voorwaarden van de wetgeving) en als de trend zich voortzet binnenkort minimaal geworden en bij de derde generatie zal het percentage import helemaal laag zijn. Is dat de schuld van geloof? Ja, ondermeer, maar het is wel heel kras om het Nederland van katholieken en protestanten het trouwen binnen de eigen geloofsgroep aan de kaak te stellen.

Hij claimt dat we nog nooit zo'n slecht integreerbare immigranten hebben gehad. Mogelijk, dat is moeilijk aan te tonen. Maar we waren het toch echt zelf die hen uitgenodigd hebben. Dat het niet goed gaat met de integratie is onzin, zoals ik later dit jaar hopelijk uitgebreider zal laten zien. Maar Wansink zou beter moeten weten. Wat er ook zij van een winst of verliesrekening (rekenen we de tweede en derde generatie mee? En de kosten als we geen gastarbeiders hadden gehad? De kosten van verspild geld in integratiebudget?) dat is een absurde maatstaf om te berekenen of burgers, want dat zijn het intussen, het wel waard zijn om burgers te zijn. En als klap op de vuurpijl is dit nieuwe onderzoek de kosten niet waard. Hoe het ook uitvalt, het zal geen gevolgen hebben, behalve dat Nederland opnieuw heeft laten zien dat het zijn morele kompas helemaal kwijt is en we weer een jaar lang lullen over een onzin onderwerp. En als het resultaat onze politici niet bevalt, dan wordt het rapport verworpen. Vraag maar aan Stef Blok, van de commissie die in 2004 terecht liet zien dat het behoorlijk goed gaat met de integratie. Mocht niet van de beleidsmakertjes in Den Haag.

Typisch Wilders

Wat je ook wil zeggen van Wilders, en ik heb daar nogal wat over te zeggen, je moet respect hebben voor zijn strategisch inzicht. Heel verstandig dat hij niet wil meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen, wat daar komt zijn besluit om alleen in Den Haag en Almere aan te treden op neer. Het voorkomt dat hij een partijorganisatie op moet zetten waarover hij geen controle kan houden en het zorgt ervoor dat de aandacht niet wordt afgeleid van hemzelf en zijn landelijke agenda. Want de parlementsverkiezingen, dat is zijn echte doel. De gevolgen zijn vooral interessant voor andere partijen.

In Rotterdam kan Pastoors zo zijn clubje sterk houden, zonder concurrentie op rechts. In Amsterdam had de PVV sowieso weinig kans, er wonen te weinig mensen van Wilders' achterban. In de rest van Nederland maakt het niets uit. Het grootste voordeel zal uitkomen bij D66 want die zullen op deze manier het gesprek van de de dag zijn op 10 april 2010. Als ze slim zijn buiten ze dat uit. Een Wildersloze dag met een grote overwinning. Nu maar hopen dat D66 tegen die tijd ook inhoudelijk wat te bieden heeft.

De lachende derde is voorlopig Wilders zelf. Ik weet nog steeds niet of zijn winst in de dromen van De Hond kan beklijven. Maar hij heeft de kans groter gemaakt door niet te vroeg te pieken en de energie weg te halen bij zijn aanhangers. Slim. Sluw. Ik onderschat de man niet al denk ik dag hij een ramp is voor de Nederlandse samenleving.

14 augustus 2009

Hypocresie over Ramadan, maar het wordt tijd om er een einde aan te maken

Ik heb niets met het beleid van bruggen bouwen in Rotterdam. Onzinnige focus op de islam, op moslims en een nuttloze overheidsexercitie, zoals veel van ons zogenaamde integratiebeleid vooral het rondpompen van geld is in bureaucratische flutprojecten. Dat gezegd zijnde, is de nieuwe opwinding over Ramadan je reinste hypocresie. Als je de man niet lustte voor gisteren, dan lust je hem vandaag nog steeds niet. Maar dat hij een discussieprogramma heeft voor de Iraanse overheidsomroep (zeg maar onze publieke omroep) is natuurlijk alleen maar een stok om de hond te slaan. Volgens de CDA parlementariërer die daar gisteren in Standpunt café over liep te oreren was het Iraanse regime onrechtmatig en mocht je niet aan programma's meewerken. Als dat na de verkiezingen zo was, was dat dan ook al voor de verkiezingen zo, mevrouw CDA? En waarom hebben we toen niets gehoord? Ze gooide er voor de goede orde ook maar een paar ontkenning van de holocaust in. Dat werkt altijd.

De krant van Amanda de Waanzinnige helpt te vertellen dat Iraniërs in het buitenland geschokt waren dat Ramadan in zijn programma niet aandacht besteedde aan de moord op de Iraanse vrouw, wereldwijd op Youtube te zien. Tja, waarom besteedden de Nederlandse omroepen, staatsgesponsord, wel heel veel aandacht aan Wilders' plannetje om te meten wat burgers opleveren en niet aan de onderwijssuccessen zoals die door het SCP werden gerapporteerd? Ik weet niet waar Ramadan's programma over gaat en of het überhaupt actueel is, wel weet ik dat hij geen journalist is en dus niet over dagelijkse gebeurtenissen hoeft te praten.

Maar dit is allemaal gefriemel in de ruimte.
Ramadan had nooit ingehuurd moeten worden omdat dit programma er nooit had moeten zijn. Maar dat is geen excuus voor de sofistische en hypocriete manier waarop nu alsnog het CDA en de SP zich in Rotterdam proberen te verbergen nadat de anti-islamisten en de VVD zich met de staart tussen de benen uit de voeten hadden gemaakt (vooral van de VVD extreem hypocriet en enkel en alleen verkiezingsgericht).
Het is ondertussen weer een fijne mediakomkommer. Zonde van onze tijd, zonde van de energie. Maar wel weer een negatieve focus over hoe het gaat met integratie in Nederland. Dat is, tussen haakjes, ook de nergens op gebaseerde, stupide veronderstelling van de Amsterdamse politie dat de moord op de Turks Nederlandse crèche onderneemster best wel eens eerwraak zou kunnen zijn. Daarvoor was geen enkele aanwijzing maar blijkbaar zit het gefixeerd in de geesten van Amsterdamse politiemannen.

Standpunt voorspelbaar

In standpunt café verder een debat tussen doven over de economie. Arjo Klamer, tegenwoordig in het spirituele, riep op om de economie te hervormen en niet zo op materieel gewin gericht te maken. Kortom, wat deden die groeicijfers ertoe? Mevrouw Sterks van het CDA riep dat het kabinetsbeleid fantastisch had gewerkt en dat iedereen in Nederland wil weten of zijn baan behouden blijft. De SP'er die erbij zat, klaagde nog maar eens over de neoliberale trend van de afgelopen jaren. Het enige dat je na een kwartier kon concluderen is dat mevrouw Sterks niet interessant is als debater omdat ze keurig de partijlijn afwandelt en niets zegt dat ook maar iemand aan het denken zet. Arjo Klamer zet je wel aan het denken maar je denkt: wat doet die man daar? Ik dacht dat het over economie en recessie zou gaan, maar nu zit daar een man die spirituele zaken aan de orde wil stellen. Ook best hoor, maar misschien in een ander programma. De SP'er was nog het interessantst maar tot een debat kwam het niet meer.
Overigens betwijfel ik of het nieuws van gisteren wel zo goed is als het leek. Alle factoren die aan de crisis ten grondslag lagen, zoals de export gerichtheid van de Duitse economie, en wankele gesteldheid van het financiële systeem, zijn onveranderd aanwezig. Misschien dat de voorraden zijn verminderd en er te snel te hard op de rem is getrapt (om Donners deeltijdwerklozen gefinancierd te krijgen) maar dat verklaart nog niet waarom nu ineens al de ommekeer zou hebben plaatsgevonden. Ik ben er niet gerust op.

Obama glijdt

Het gaat niet goed met Obama's plan voor de ziektekosten verzekeringen. Curieus genoeg liep Hillary in 1993/94 vast omdat ze het congres negeerde, misschien maakt Obama nu de omgekeerde fout. Teveel congres. Helemaal los van het plan moet je vaststellen dat het politieke klimaat in Amerika grondig verpest is en dat Obama daarin geen verandering heeft gebracht. De schuld ervoor mag je neerleggen bij de Republikeinen, althans de gelovige gekken die de partij sinds een jaar of twintig in de houdgreep hebben. Maar het wordt tijd dat er mensen uit die partij opstaan die zeggen dat dit niet acceptabel, dat er niet op deze manier over beleidsvoorstellen gediscussieerd kan worden (dat mag overigens ook wel eens gebeuren in het slappe klimaat in Nederland, maar dat terzijde). Ik weet niet of Obama het tij nog kan keren. De townhall meeting die hij zelf organiseerde was van het Bush soort: voorgekookt, zonder dissidenten, niet interessant. Hij zal toch echt ergens zijn nek moeten uitsteken. Een nationale speech? Maar dat kan pas als de omtrekken van het plan duidelijk zijn en er een kans van slagen in het congres is. Als het plan schipbreuk lijdt, verkeert het hele presidentschap van Obama in zwaar weer.

13 augustus 2009

Geheel voorspelbaar

Een fijn voetbalavondje in Nederland. Helemaal zoals verwacht: mager voetbal en een paar ton schade omdat een paar honderd lui het nodig vonden hun agressie te botvieren.

Voorbeeldig allochtoon

De moord op de Turks Nederlandse crèche houdster in Amsterdam was in vele opzichten een typerend verhaal. Niet de moord zelf, al werd die voor het gemak toch maar, zij het tentatief, ook onder mogelijke noemer 'eerwraak' gebracht. Volstrekte nonsens, dat om te beginnen. Maar haar loopbaan: door man in 1999 naar Nederland gehaald (jazeker, een importbruid). Pedagogiek gestudeerd. Eigen bedrijf begonnen. Drie crèches opgezet. Voorbeeldig omgaan met de bureaucratie die daarbij hoort. Verantwoordelijk crèchehoudster. Populair. Bereid om een slechte ouder buiten de deur te houden (dat lijkt uiteindelijk het motief). Soms wel een hoofddoekje, soms niet. Woonde in Almere. Kortom, een Turkse Nederlandse zoals er velen zijn. Gebruik makend van de mogelijkheden, bijdragend aan de samenleving, gewoon een burger net als ieder ander. Helaas niet meer.

12 augustus 2009

Superkomkommer, valt geheid!

Wat hebben ze weer een geluk, die media. Een echte zomerkomkommer, ongeveer twintig miljoen groot. De idioten die in de rij stonden om staatsloten te kopen omdat de jackpot 'zeker' zou vallen, voelen zich bedrogen omdat hij op een éénvijfde lot is gevallen. Je zou het niet kunnen verzinnen maar daarover maakt Nederland zich boos, of in elk doen de media net alsof dat zo is. Kunnen ze weer hele dag over zeuren en diepteinterviews houden. Ik word er erg moe van. Gelukkig dat die uit knop op het apparaat zit. Maar wat zegt het over ons?

Hoezo, subsidie voor de bouw?

Minister van der Laan heeft subsidies gegeven aan de gemeenten, ter waarde van honderd miljoen, om huizen te bouwen. Dat wordt gebracht als steun aan de bouwsector. Ik begrijp het niet goed. Wie krijgt er nou geld van wie? Die huizen worden toch verkocht of werden toch door de corporaties of gemeente gebouwd? Dat is toch onveranderd? Daarvoor moeten de opdrachtgevers (gemeentes neem ik aan) bouwbedrijven betalen en dat zouden ze anders niet doen? Ik mis ergens iets. De gemeentes hebben toch geen kredietcrisis?

Concurrentienadeel

Van Lanschot Bank klaagt erover dat door de overheid geredde banken hoge spaarrentes kunnen bieden aan hun klanten terwijl de rest dat niet kan. Lijkt me terecht. Het onderstreept mooi het concurrentievoordeel dat klungelbanken krijgen ten opzichte van serieuze banken doordat de overheid het klungelen heeft toegedekt en er niet afgerekend hoeft te worden. Moeten we zo snel mogelijk vanaf. De directeur van Van Lanschot stelde ook, terecht lijkt het, dat bankiers een jaar na de crash weer even vrolijk geld lopen te schuiven alsof er niets gebeurd is. Dat mag niet kunnen. En ik weet ondertussen dat als er een nieuwe crisis volgt, de bereidheid om banken te redden inmiddels heel klein is geworden.
Ondertussen ligt in de VS de ethische geloofwaardigheid van ex minister Paulson onder vuur. Hij had weliswaar zijn aandelen Goldman Sachs moeten verkopen toen hij minister werd (wat een behoorlijk voordeel opgeleverd moet hebben vergeleken met de sukkels die er in november 2008 nog mee zaten) maar hij zou toch al te hechte banden met Goldman hebben onderhouden. Dat zou zijn beslissingen over Bear Sterns (redden) en Lehman (niet redden) hebben beïnvloed. Die muis kan nog een behoorlijke staart krijgen.

Obama's buitenlandse politiek stagneert

In de Trib twee interessante opinieartikelen. De ene stelt dat Obama in Zuid en Midden Amerika hetzelfde onfrisse beleid voortzet dat Bush de afgelopen jaren voerde. In elk geval heeft de auteur voor Honduras gelijk. De reactie op de staatsgreep was zwak en de doorwerking later ook. Ook de plaatsing van extra Amerikaanse militairen in Columbia ligt niet lekker in de regio en zou (al heel lang eigenlijk) ook niet goed moeten zitten bij het congres. Het andere artikel schetst een treurig perspectief voor enige vooruitgang in het Midden Oosten. Er is geen directe aanleiding voor Israël om iets te doen (niet voldoende raketten en zelfmoordenaars) en de Palestijnen zijn disfunctioneel als altijd. Het is zielig voor de palestijnen en uiteindelijk desastreus voor Israël, denk ik, maar er zal inderdaad de komende jaren niets gebeuren. Wat Obama's reactie daarop zou moeten zijn? Eerlijk gezegd, ik weet het niet.

11 augustus 2009

Voetbalsupporters, erger nog dan Marokkanen

Volgens de Wakkere krant worden er morgen extra politie en ander spul ingezet om de voetbalkraker Nederland-Engeland te begeleiden. Er zou sprake van zijn dat supportersgroepen van beide landen met elkaar op de vuist willen. Tip voor Wilders: stel kamervragen. Zet tanks in. Vraag om een onderzoek naar de kosten van het voetbal (meer doden dan terrorisme in Nederland). Laat de regering uitzoeken of bepaalde namen onder de kinderen van voetbalsupporters vaker voorkomen. Doe wat, man.

De steeds dubieuzer gang van de anti-moslimpartij

De samenlevingsverraders van de anti-moslim partij hebben weer wat nieuws bedacht. Nadat ze eerst een schandelijk onderzoek willen naar de opbrengsten van immigranten (niet alleen schandelijk want we gaan de economische waarde van burgers niet meten - volgende groep gehandicapten, joden, limburgers? - maar ook onzinnig omdat er niets te meten valt) willen ze nu op hoge toon voorspellingen over de aantallen moslims. Ook dat moet direct verworpen worden. We registreren mensen niet op hun geloof. Willen ze misschien ook een blauwe ster voor moslims, deze vrijheidsliefhebbers? Nog geheel los daarvan is hun stelling onzin. De kinderaantallen van allochtonen en autochtonen komen steeds dichter naar elkaar toe en de onkerkelijkheid van moslims is groter dan die van autochtonen. Wat wil je nou eigenlijk meten? Het niveau waarop de PVV opereert wordt steeds bedenkelijker. Daarin moeten de andere partijen niet meegaan. Minister van der Laan moet dit voorstel gewoon weigeren. Simpel. De meerderheid in de kamer zal hem steunen. Dat de populisten van de anti-moslimbrigade in de kamer daar dan weer goede sier mee maken bij de kiezers - het zij zo.

Lijsttrekkers D66 Amsterdam

Gisteren was het eerste lijsttrekkersdebat van D66 Amsterdam. De kandidaten zijn Ivar Manuel en Ageeth Telleman. Ik heb een voorkeur voor de laatste en dat werd bevestigd in dit eerste debat dat naar mijn smaak te veel was gewijd aan persoonlijke aspecten - een format opgedrongen door de presentator.

Drie dingen zorgden ervoor dat Manuel wat mij betreft bevestigde dat hij niet de persoon is die de partij in Amsterdam gaat leiden. De eerste was Manuels uitgesproken liefde voor de grand old man van D66, Hans van Mierlo. Telleman is dol op Jan Terlouw. Persoonlijk ik moet ik weinig hebben van Van Mierlo en zijn nog steeds te grote invloed in de partij (via het Haagse circuit). Hij kan er maar niet van afblijven nadat hij twee maal de partij naar de ondergang heeft geleid en op het cruciale moment de verkeerde ministerspost koos.

Terlouw was degene die mij in 1976, toen de partij bijna weg was, overhaalde om lid te worden, maar mijn eigen favoriete D66'er is Hans Gruijters. De liberaal die zijn kont tegen de krib gooide van de gevestigde orde en dat op een swingende en charmante manier deed. Als tiener was ik altijd onder de indruk van Gruijters die tijdens een kamerdebat een tijdschrift zat te lezen (Time). Daar kreeg hij kritiek op, moest hij niet zijn aandacht bij het debat houden (waar hij op dat moment overigens niet aan meedeed)? Ik lees niet met mijn oren, zei Gruijters.

Het tweede punt dat ik Manuel erg kwalijk neem was zijn gezeik over de rol die Telleman heeft gespeeld bij het aftreden van Dittrich, de dag nadat de toenmalige fractieleider van D66 in het Afghanistan debat had moeten toegeven dat hij een dom politiek spelletje had gespeeld en door de PvdA was genaaid. Telleman zegde hem toen als voorzitter van de afdeling Amsterdam de wacht aan. Ik had daar mijn bedenkingen over, maar Dittrich was toch wel gesneuveld. In elk geval gaf het geen pas om in dit debat daar weer over te beginnen. Negatief van Manuel en ik dacht dat we nou net geleerd hadden van Obama dat positief campagne voeren loont. Voor beide kandidaten gold overigens dat ze wat mij betreft veel te veel zaten af te geven op de PvdA. Daar word ik als kiezer niets wijzer van. Ik wil weten wat D66 anders gaat doen niet dat de PvdA in Amsterdam al veel te lang te veel touwtjes in handen heeft.

Maar to the point, de beide kandidaten kregen aan het einde een minuut om D66'ers, niet leden, over te halen op de partij te stemmen. Het was van geen beiden nog flonkerend, maar Telleman deed dat stukken beter dan Manuel. En daar gaat het uiteindelijk om.
Dat hij ook de vraag ontdook - door een lang antwoord te geven waar ja had volstaan - of hij als wethouder beschikbaar was, maakte dat de balans helemaal doorsloeg. Ik weet het wel.

10 augustus 2009

Ontolerante liberalen

Wat is er eigenlijk mis met een conges over het natuurlijke gezin? En mag Rouvoet daar wat zeggen? Ja, natuurlijk. Het is bizar dat een week na het in your face kijk ons eens liberaal zijn van de Gay Parade een andere club, die heel wat anders denkt, lastig gevallen wordt. Zijn ze tegen abortus, denken ze dat homo's ziek of dat een gezin alleen uit een man en vrouw kan bestaan? Denken staat vrij, dus waar maakt Van der Ham zich druk over? Een storm in een glas water maar een gevaarlijke escalatie van de opgewonden standjes politiek die Nederland in zijn greep heeft. D66 is een liberale partij. Dit was een uitglijer.

Hoe zit het nou?

Vorige week schreef Amanda de Waanzinnige in de Volkskrant over een programma bij de Rotterdamse kermis, bedoeld om probleemjongeren van de straat te houden en en passant wat jobvaardigheden bij te brengen. Ze moest er natuurlijk niets van hebben. Vandaag in dezelfde Volkskrant een reportage over hoe het er daar echt aan toe ging. Honderd jongens met een bijbaantje voor het weekend. Ik zie er het kwaad niet van in al zal ik de eerste zijn om flauwekul overheidsprogramma's aan de kaak te stellen. Ik weet echter niet wat ik moet denken van de agenda van de Volkskrant. Enerzijds dat platform blijven geven aan de waanzinnige Amanda, anderzijds vertellen hoe het verhaal echt in elkaar zit. Wat moet de lezer daarvan denken? Wat vindt de Volkskrant eigenlijk?

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors