Mijlen of kilometers

Mijlen of kilometers

door Frans Verhagen

Terwijl zo ongeveer de hele wereld een metrisch systeem gebruikt, blijven de Verenigde Staten star vasthouden aan hun oude maten. Verkeersborden in de nationale parken geven meestal de afstanden weer in kilometers in plaats van mijlen.

Ook sommige staten, zoals Arizona, gebruiken kilometers. En dan is er de rest van het land. Daar wordt als tevoren het Engelse systeem van feet, yards, miles en inhoudsmaten als quarts en gallons gebruikt. Erg Engels is het systeem niet meer, want zelfs in het moederland zijn ze overgeschakeld op metrisch. Sterker, de Verenigde Staten verkeren in het illustere gezelschap van Myanmar (Birma) en Liberia in het halsstarrig vasthouden aan het Engelse systeem. Hoe uitzonderlijk dat is, bleek weer eens toen in september 1999 de Mars Climate Orbiter, een ruimtevaartuig ter waarde van 123 miljoen dollar, verkeerd uitkwam en verbrandde. Oeps, foutje. Iemand in de Verenigde Staten had er geen rekening mee gehouden dat een deel van het systeem Engelse eenheden gebruikte en een ander metrische.

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 292 reizen naar Amerika

De reden dat de National Park Service verder is dan de rest van het land in het gebrruik van kilometers, is dat Amerika officieel wel degelijk het metrisch systeem hanteert. Officieel is ook vastgelegd wat de Amerikaanse maten zijn in metrische eenheden. In 1975 nam de federale overheid het metrisch denken aan als preferred measurement system en de United States Metric Board werd opgezet om de overgang te vergemakkelijken. Iedere bezoeker
kan zien dat deze Board nauwelijks succes heeft gehad. Alleen alcoholische dranken worden nu in liters op de fles aangegeven. In 1988 eiste het Congres dat alle overheidsbureaus 'zoveel mogelijk' metrisch moesten zijn aan het eind van 1992. Het resultaat was misschien voorspelbaar: departementen die met internationale wetenschappers hebben te maken, zoals Defensie, Nasa en Energie zijn overgeschakeld, de rest doet maar wat. Het ministerie van Onderwijs heeft niets gedaan, het meent dat dit tot de rechten van de staten behoort. Voor bedrijven geldt hetzelfde: wie internationaal zaken moet doen, rekent metrisch, wie alleen de binnenlandse markt bedient, Engels. De National Park Service, altijd al een baanbrekend departement, heeft de regels dus wel uitgevoerd. De oppositie tegen metrisch denken kwam uit voorspelbare hoeken. De vakbonden, conservatief en patroniserend als altijd,
waren bang dat hun leden het nieuwe systeem niet zouden kunnen leren. Bedrijven meenden dat het teveel zou kosten om machines opnieuw in te stellen en te laten produceren in metrische eenheden. Staten wilden geen geld uitgeven om verkeersborden te veranderen en de wetten te wijzigen. En burgers doen natuurlijk niets als ze niet gedwongen worden anders te gaan denken.

Er waren ook meer typisch Amerikaanse argumenten. Zo meenden sommige voorstanders van het metrisch systeem dat het nationale karakter van de Amerikanen in de weg zit. Het Amerikaanse individualisme zou
verandering die door de overheid wordt opgelegd, moeilijker maken dan elders. Wie Fransen nog wel eens in 'oude francs' heeft horen rekenen, weet echter dat Amerikanen wat dit betreft niet uniek zijn. Anderen meenden dat het een affront was aan de Amerikaanse geschiedenis, waarin het Westen was veroverd in yards en miles en niet in kilometers. En dan zijn er natuurlijk mensen die alles verwerpen wat buitenlands is of zou kunnen zijn, ook als het verstandig is. Nog uit de koude oorlogs-sfeer dateert het argument dat een Russische invasie baat zou hebben bij verkeersborden met afstanden in kilometers.

Misschien is het gewoon moeilijk om het gedrag van mensen te veranderen. De euro zal ook alleen maar geaccepteerd worden omdat hij opgelegd is en je niet anders meer kunt. Zolang het niet nodig is, doe je het niet. Amerika was in 1999 een van de weinige bladen die een verkoopprijs in euro's op de cover had (dogmatisch zijn wij zeker niet). Amerikanen denken wat al te gemakkelijk dat wie de wereldmarkt domineert, zich niet hoeft aan te passen. Maar daar komen ze wel van terug nu de Europese Unie binnen niet al te lange tijd een verbod zal doorvoeren op producten die alleen in het Engels zijn gelabeld.

De van het begin af aan zieltogende Metric Board werd in 1982 opgeheven en nu ligt de opdracht tot verandering van het systeem bij het Metric Program van het ministerie van Handel. Volgens het tijdschrift Mother Jones zijn de ambtenaren van deze afdeling 'de minst machtige mensen in Washington'. En dus zal deze Amerikaanse eigenaardigheid nog wel even duren.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors